Informatii generale

In cadrul Academiei de Studii Economice funcționează Școala Doctorală - Drept

Consiliul Școlii Doctorale - Drept

1. Prof.dr. Raluca DIMITRIU - Director

2. prof.dr. Cornelia Lefter - Membru

3. prof.dr. Smaranda Angheni - Membru

4. prof.dr. Magda Volonciu - Membru

5. Drd. Andreea Stoican - Reprezentantul studenţilor doctoranzi

Pentru mai multe informații a se vedea http://doctorat.ase.ro/