"Perspectives of Business Law" Journal

www.businesslawconference.ro/revista/index.html

Editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative, "Perspectives of Business Law" Journal apare anual în ediție online. Revista este indexată în EBSCO, PROQUEST, HEINONLINE - baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei 24, pct. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.