Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în data de 27 aprilie 2018 CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV ȘI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ”.

      SECŢIUNI:

  • I.Drept administrativ.  Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional. Pentru tematica orientativă clic aici.
  • II.Administrație publică. Provocări ale abordării interdisciplinare în administrația publică în secolul XXI. Pentru tematica orientativă clic aici.

INVITATIE DE PARTICIPARE

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul :
– prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR, rectorul Academiei de Studii Economice din București
– prof. univ. dr. Ioan ALEXANDRU, Profesor Emerit și Decan de Onoare al Facultății de Administrație PublicăȘcoala Națională de Studii Politice și Administrative
– prof. univ. dr. Mircea DUȚUdirector al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
– prof. univ. dr. Verginia VEDINAȘpreședinte al Institutului de Științe Administrative „Paul Negulescu” 
– prof. univ. dr. Dana TOFAN, director al Școlii doctorale de Drept, Universitatea din București
– conf. univ. dr. Diana-Camelia IANCU, decan al Facultății de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Moderator
– prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU, Departamentul de Drept, Academia de Studii Economice din București

Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și internațional. Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar și din rândul practicienilor, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect administrația publică comparată, Spațiul Administrativ European, dreptul administrativ dezvoltat de organizațiile publice internaționale, necesitatea abordării interdisciplinare a administrației publice, globalizarea fenomenului administrativ cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile administrației publice naţionale.
La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.
Organizatorii Conferinţei îi invită pe toţi cei interesaţi să participe în cadrul uneia din cele două secţiuni să completeze formularul de participare până la data de 15 aprilie 2018.
Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară. Pentru detalii clic aici.
Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței. Pentru detalii despre publicațiile Conferinței clic aici

Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.