Pe data de 22 martie 2019, Departamentul de Drept, prin 4 dintre membrii săi, va organiza o sesiune in cadrul apreciatei Conferințe Științifice Internaționale ”The 13th International Conference on Business Excellence Sustainable Business Models and Innovation in the Knowledge Economy”

Această conferință este la a-13-a ediție și se bucurră de o largă internațională apreciere, multe dintre lucrarile sale fiind publicate in reviste de prestigiu, cum ar fi: Sustainability Journal, indexed Web of Science, Impact Factor: 1.789 (2016); 5-Year Impact Factor: 1.850 (2016)  sau Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society by De Gruyter Open, indexed in Web of Science- Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Proquest, Cabell’s Directory.

Este pentru prima dată când această conferință are o sectiune de drept și, urăm, pe această cale, mult succes colegilor noștri!

Conference Programme