Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează în data de 8 noiembrie 2019 a noua ediție  a CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”.

      SECŢIUNI:

               I. Drept public. Pentru tematica orientativă clic aici.
               II. Drept privat. Pentru tematica orientativă clic aici.
               III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional. Pentru tematica orientativă clic aici.

INVITATIE DE PARTICIPARE

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul:
– prof. univ. dr. Nicolae Istudorrectorul Academiei de Studii Economice din București
– prof. univ. dr. Smaranda Anghenirectorul Universității „Titu Maiorescu” din București
– prof. univ. dr. Veronica Natalia Stoicarector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
– prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, președinte al Institutului de Științe Administrative „Paul Negulescu” 
– conf. univ. dr. Crenguța Leaua, membra a Comisiei de Arbitraj a ICC Paris, fost vicepreședinte al al Curtii Internationale de Arbitraj – ICC Paris
– dr. Nicoleta Țăndăreanu, formator la Institutul Național al Magistraturii, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție

Moderator 
– prof. univ. dr. Florentina-Camelia Stoica, director al Departamentului Drept din Academia de Studii Economice din București

Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale mediului internațional de afaceri. Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.
La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care  doresc doar să audieze dezbaterile.
Organizatorii Conferinţei îi invită pe toţi cei interesaţi să participe în cadrul uneia din cele trei secţiuni să completeze formularul de participare până la data de 31 octombrie 2019.
Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară. Pentru detalii clic aici.
Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței. Pentru detalii despre publicațiile Conferinței clic aici
CELE MAI BUNE LUCRĂRI ÎNSCRISE LA CONFERINȚĂ VOR FI PUBLICATE ÎN REVISTA JURIDICAL TRIBUNE – TRIBUNA JURIDICĂSINGURA REVISTĂ DE ȘTIINȚE JURIDICE DIN ROMÂNIA INDEXATĂ ÎN WEB OF SCIENCE – CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS).

Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii clic aici.

CONFERINȚĂ AGREATĂ DE INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR PRIN ACORDAREA DE PUNCTE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ AVOCAȚILOR PARTICIPANȚI