Doctorat

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice oferă și Studii doctorale în domeniul Științe Juridice. Finalitatea acestui al III-lea ciclu de studii universitare, centrat pe învățarea prin cercetare, constă în dezvoltarea resursei umane competente – menită a asigura inserția pe piața muncii înalt calificate. Doctoratul are două componente: Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate și Program individual de cercetare științifică.

 

Școala Doctorală Drept este organizată și funcționează în concordanță cu un set de valori de referință: profesionalism, vocație, integritate, dedicare, responsabilitate socială.

 

Programul nostru de studii doctorale se remarcă printr-o ofertă de teme de cercetare doctorală diversificată și dinamică, definite pe baza obiectivelor proiectului de cercetare al fiecăruia dintre studenții, în conexiune cu cele mai recente abordări în domeniu și cu exigențele generate de evoluția economiei globale.

 

Școala doctorală este de înaltă calitate, fiind centrată pe cercetare.

 

Obiectivul studiilor universitare de doctorat este de a dezvolta specialiştii în domeniul ştiinţelor juridice în acord cu viziunea angajatorilor de top în domeniu.