Licenta

Noul program de studii universitare de licenţă Drept din cadrul Facultăţii de Drept a Academiei de Studii Economice are o durată a studiilor de patru ani .

După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţii programului de studii din cadrul domeniului de licenţă Drept obţin titlul de „Licenţiat în drept”.

Prin programul de studii universitare de licenţă, Facultatea de Drept va asigura formarea viitorilor profesioniști în domeniul juridic, asigurând pregătirea acestora pentru activități specifice ariei juridice în diverse domenii de activitate: justiție, administraţie publică, mediul de afaceri, activități non-profit și altele.

Parcurgerea celor 4 ani de studiu intens la Facultatea de Drept oferă garanția unei pregătiri profesionale temeinice adaptată cerințelor pieței muncii, ajutându-te să fii în preferinţele angajatorilor.

Caracterul interdisciplinar, realizarea de conexiuni, gândirea critică, logica reprezină constante ale programului nostru de studii juridice creând, astfel, contextul dobândirii de cunoştinţe în domenii variate, precum drept, economie, management, finanţe.

Disciplinele celor 4 ani de studii respectă toate cerințele domeniului de studiu drept, răspund cerințelor din piață, sunt adaptate la practică și au în conținutul lor elemente de inovare necesare absolventului care va activa intr-un mediu diferit decât cel prezent.

 

Anul I , Semestrul 1

 

Teoria generală a dreptului

curs: prof. univ. dr. Mihai Bădescu

seminar: asist.univ. dr. Monica Popa,  judecator drd. Gavrilă Bogdan

 

Drept constituţional și instituții politice I

curs: prof. univ. dr. Mihai Bădescu

seminar: drd. Valentin Minoiu, avocat drd. Adrian Corobană

 

Drept civil

curs: lect. univ. dr. Anamaria Lupulescu

seminar: asist. univ. dr. Andreea Stoican, asist. univ. dr. Marius Ezer

 

Drept roman

curs: lect. univ. dr. Adriana Deac

seminar: drd. Ionela Cuciureanu

 

Filosofie

curs: conf. univ. dr. Dominic Georgescu

seminar: asist. univ. dr. Radu Uszkai

 

Contabilitate

curs: conf. univ. dr. Adriana Popa

seminar: lect. univ. dr. Dana Sahlian

 

Relații Economice Internaționale

curs: prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu

seminar: lect. univ. dr. Maria Popescu

 

Educație fizică și sport

prof. univ. dr. Gheorghe Jinga

 

Logica (facultativ)

conf. univ. dr. Dragoș Bîgu

————————————————————————————————————————————————————————————-

Anul I, Semestrul 2

 

Drept constituţional și instituții politice II

curs: prof. univ. dr. Mihai Bădescu

seminar: drd. Valentin Minoiu, avocat drd. Adrian Corobană

 

Drept civil. Persoanele

curs: prof. univ. dr. Silvia Lucia Cristea

seminar: conf. univ. dr. Charlotte Ene, asist. univ. dr. Simona Chirică

 

Drept administrativ I

curs: conf. univ. dr. Catalin Silviu Săraru

seminar: conf. univ. dr. Catalin Silviu Săraru

 

Microeconomie

curs: lect. univ. dr. Andrei Hrebenciuc

seminar: lect. univ. dr. Andrei Hrebenciuc

 

Istoria Statului și Dreptului

curs: prof. univ. dr. Mihai Bădescu

seminar: asist.univ. dr. Monica Popa,  judecator drd. Gavrilă Bogdan

 

Limbă străină – engleză

curs: prof. univ. dr.

 

Informatica

curs: conf. univ. dr. Mirela Stan

seminar: conf. univ. dr. Mirela Stan

 

Educație fizică și sport

prof. univ. dr. Gheorghe Jinga

 

Retorica (facultativ)

prof. univ. dr. Crenguța Ioana Leua

 

Practica de specialitate

asist. univ. dr. Andreea Stoican

 

 

  • În anul II de studii, în semestrul I : Drept civil. Drepturile reale; Drept penal. Partea generala I; Drept administrativ II; Drept international public International; Organizatii si relatii internationale; Macroeconomie/Introducere in managementul resurselor umane; Educație fizică și sport
  • În anul II de studii, în semestrul II : Drept civil. Teoria generala a obligatiilor; Drept financiar si fiscal; Drept penal. Partea generala II; Dreptul Uniunii Europene; Criminologie; Limbă straină (engleză, franceză, germană); Marketing/Piete de capital; Educație fizică și sport; Introducere in dreptul anglo-saxon (in engleza); Practica de specialitate.
  • În anul III de studii, în semestrul I : Drept civil. Contracte speciale; Drept penal. Partea speciala I; Drept procesual penal I; Dreptul familiei si regimuri matrimoniale; Dreptul comercial I; Management juridic/Management strategic; Dreptul asigurarilor/Dreptul transportului; Psihologie judiciara/Limbă straină (engleză, franceză, germană).
  • În anul III de studii, în semestrul II vei studia: Drept penal. Partea speciala II; Drept civil. Succesiuni; Drept procesual penal II; Dreptul comercial II; Dreptul proprietatii intelectuale; Dezvoltare durabila/Protectia consumatorului; Dreptul societar European; Clinică judiciară; Limbă straină (engleză, franceză, germană); Practica de specialitate.
  • În anul IV de studii, în semestrul I : Drept procesual civil I; Dreptul muncii; Drept international privat; Criminalistica; Dreptul concurentei; Arbitrajul si alte metode de solutionare alternativa a conflictelor/Dreptul contractelor administrative; Drept diplomatic si consular/Dreptul constructiilor; Drept notarial; Limbă straină (engleză, franceză. germană).
  • În anul IV de studii, în semestrul II : Drept procesual civil II; Dreptul securitatii sociale;Dreptul comertului international; Drept bancar; Elemente de evaluare economico-financiara/Elemente de analiza economico-financiara; Drept executional penal/Medicina legala/Protectia internationala a drepturilor omului; Dreptul european al contractelor si piata unica digitala/Dreptul comunicatiilor si al noilor tehnologii; Practică de specialitate; Organizarea profesiilor juridice; Limbă straină (engleză, franceză, germană).