Master

Pentru aprofundarea cunoștințelor în domeniu trebuie să iei decizia de a îmbogăţi CV –ul cu un masterat.

Cu siguranţă, pentru a fi remarcat şi mai mult pe piaţa muncii, vei continua studiile de licență cu parcurgerea celui de-al doilea nivel al sistemului de educație superioară oferit de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice, respectiv programul de Master ”Drept Antreprenorial”.

Masterul ”Drept Antreprenorial” urmăreşte să creeze, să valorifice şi să disemineze cunoştinţe, competenţe, realizând dezvoltarea unui mediu performant de învăţământ şi de cercetare.

Fundamentul acestor performanţe îl constituie formarea unor specialişti în domeniul dreptului, cu o înaltă etică profesională.

Programul nostru de master ”Drept Antreprenorial” este fundamentat pe un mediu performant de învăţământ şi de cercetare.

Masterul va crea contextul aprofundării cunoştinţelor dobândite în urma absolvirii studiilor universitare de licenţă.

 

De regulă, absolventul decide înscrierea la master din dorinţa de a evolua în domeniul ales. Programul nostru de master oferă absolventului ocazia de a dobândi cunoştinţe noi, de a cerceta temeinic în domeniul ştiinţelor juridice. Parcurgerea cursurilor de masterat îmbină caracterul teoretic cu cel aplicativ, fiind dezvoltate  aptitudinile existente.

Absolvirea cursurilor aferente conduce la obţinerea diplomei de master şi asigură formarea unei specializări temeinice, cursanţii dobândind cunoştinţe avansate şi competenţe de analiză şi sinteză, specifice domeniului juridic.

 

Materiile care vor face obiectul predării sunt interactive – planul de învățâmânt fiind adaptat cerințelor pieței muncii.

Vor face obiectul studiului:

  • În anul I de studii, în semestrul I: Contracte administrative; Raportul juridic civil în materia afacerilor; Dreptul operatorilor economici; Regimul juridic al relaţiilor individuale şi colective de muncă; Etică și integritate academică.
  • În anul I de studii, în semestrul II: Dreptul securităţii sociale; Incidenţa normelor de drept fiscal în materia afacerilor; Contabilitatea afacerilor/Contabilitate financiară; Regimul juridic al insolvenţei în dreptul afacerilor.
  • În anul II de studii, în semestrul I: Finanțarea întreprinderilor; Dreptul contractelor; Mediul legal al concurenţei în afaceri; Drept penal al afacerilor; Soluționarea litigiilor în materia afacerilor.
  • În anul II de studii, în semestrul II: Metode alternative de soluţionare a litigiilor; Regimul juridic al contractelor de comerţ internaţional; Dreptul european al afacerilor; Practica de specialitate.