Aici gasesti toate informatiile ce iti pot fi utile pe tot parcursul ciclului universitar. Chiar daca esti inscris in Programul Academic de Licenta, esti inscris in Programul de Masterat sau chiar Doctorat, toate informatiile legate de, secretariat, examene, cazare, cantina, burse sau taxe iti sunt la dispozitie in aceasta pagina.

Cazare

Studenții înmatriculați la programele de licență, masterat și doctorat pot fi beneficiari ai locurilor de cazare în căminele studențești ale ASE București.

Dosarele sociale în vederea obținerii unui loc de cazare în cămin vor fi depuse la Serviciul Cazare Studenți (http://cazare.ase.ro/; http://social.ase.ro/cazare).

Analiza și soluționarea dosarelor sociale și medicale se efectuează de către Comisia de Cazare, prin ierarhizarea acestora la nivel de facultate.

Cum procedăm?

Pașii de urmat sunt prevăzuți în Metodologia privind cazarea studenților în căminele academiei de studii economice din bucurești în anul universitar  2020-2021. 

(http://social.ase.ro/Media/Default/documente/social-cazare/anca/Hot.Senat%20nr.%2059%20_Metodologie%20cazare%20studenti.pdf)

Cantina

Accesând acest link putem afla care este meniul oferit de Cantinele Direcției Sociale din ASE (respectiv, cele din Moxa și din Cihoschi)!

http://social.ase.ro/cantina

Burse

Informații în acest sens aflăm accesând: 

http://social.ase.ro/anunturi-burse

 https://consilierstudenti.ase.ro

Studenţii de la învăţământul cu frecvenţă pot beneficia de următoarele categorii de burse:

 • Bursă socială;
 • Bursă pentru ajutor social ocazional;
 • Bursă de merit
 • Bursă de performanţă pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București
 • Bursă de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură
 • Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică
 • Bursă de performanță pentru rezultate deosebite în activitățile culturale, organizatorice și sportive
 • Bursă de excelență pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare
 • Bursă de excelență pentru performanțe deosebite în activitatea organizatorică și culturală
 • Bursă de excelență Mihail Manoilescu pentru întreaga activitate profesională, de cercetare științifică, organizatorică, culturală și sportivă
 • Bursă doctorand român anul I de studiu
 • Bursă doctorand român anul II de studiu
 • Bursă doctorand român anul III de studiu
 • Bursă studenţi străini
 • Bursă studenți masterat străini
 • Bursă doctoranzi  străini