Research grants

Members of the Law Department have been and are involved in various research grants such as:

  • Research project concluded with the business environment „Realizarea unui cod de bune practici în activitatea de construcţii-instalaţii” ("Development of a code of good practice in the construction-installation"), director - professor Cornelia Lefter, PhD., 2008-2009;
  • Research project on public funds „Flexibilitatea negocierii colective şi reconfigurarea metodelor de soluţionare a conflictelor colective de muncă” ("The flexibility of collective negotiation and reconfiguration of the methods for resolving collective labor disputes"), director - professor Raluca Dumitriu, PhD., 2008-2009;
  • Research project concluded with the business environment „Ghid privind dizolvarea, divizarea, lichidarea societăţilor comerciale” ("Guide on dissolution, division, liquidation of commercial companies"), director - associate professor Camelia Stoica, PhD., 2008-2009;
  • Research project concluded with the business environment „Cadrul juridic al operaţiilor cu valori mobiliare pe piaţa de capital” ("The legal framework of operations with securities in the capital market"), director - associate professor Camelia Stoica, PhD., 2008-2011.