Proces Verbal de selecție a studenților care vor beneficia de locuri în tabere studențești.