Sesiunea științifică a Facultății de Drept

Sesiunea științifică a Facultății de Drept reprezintă un moment oportun de a oferi celor care se înscriu sanșa de a se implica în activitatea științifică, de a valorifica – în contextul dezbaterilor – rezultatele cercetării întreprinse în domeniul de interes.

Evenimentul descris în cele de mai jos se adresează tuturor studenților din cadrul Academiei de Studii Economice din București, înmatriculați la forma de învățământ ”cu frecvență”, programul de studii licență și master, în anul universitar 2021-2022. 

Participarea în cadrul lucrărilor Sesiunii poate fi individuală sau în formula unor echipe de studenți (pentru detalii a se consulta Procedura Sesiunii).

Obiectul Sesiunii științifice constă în realizarea unor proiecte care trebuie să aducă un plus de valoare în domeniul dreptului – cu aplecare asupra modului în care instituțiile juridice analizate sunt reflectate în cadrul normativ intern/internațional, în doctrina juridică, în practica de specialitate.

Procedura de urmat în vederea înscrierii/participării la sesiunea științifică studențească:

  • Fiecare student/echipă trebuie să aleagă un cadru didactic coordonator;
  • Ulterior acestei acțiuni, împreună cu cadrul didactic coordonator, trebuie stabilt titlul lucrării științifice – de interes în materia domeniului Drept;
  • Proiectul trebuie redactat cu respectarea cerințelor de tehnoredactare – luând în considerare recomandările cadrului didactic coordonator;
  • Studenții înscriși individual sau sub forma unor echipe trebuie să informeze periodic cadrul didactic coordonator cu privire la conținutul lucrărilor științifice în lucru.

Grila de premiere aferentă Sesiunii Științifice Studențești a Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București va fi afisata la momentul anuntarii demarării acesteia

Înscrierea lucrărilor

08 Martie 2021 – 22 Martie 2021

pe email departamentdrept@ase.ro

Transmiterea formei finale a lucrării

 02 Aprilie 2021, ora 16.00

Desfășurarea online a sesiunii științifice

08 Aprilie 2021 – 09 Aprilie 2021