Sesiunea științifică a Facultății de Drept

În data de 07 Aprilie 2023 se va desfășura sesiunea științifică studențească – cu premii acordate de Facultatea de Drept si de sponsori.

Sesiunea științifică a studenților reprezintă un moment oportun de a oferi celor care se înscriu sanșa de a se implica în activitatea științifică, de a valorifica – în contextul dezbaterilor – rezultatele cercetării întreprinse în domeniul de interes.

Evenimentul se adresează tuturor studenților din cadrul Academiei de Studii Economice din București, înmatriculați la forma de învățământ ”cu frecvență”, programul de studii licență și master, în anul universitar 2022-2023. 

Participarea în cadrul lucrărilor Sesiunii poate fi individuală sau în formula unor echipe de studenți (pentru detalii a se consulta Procedura Sesiunii).

Obiectul Sesiunii științifice constă în realizarea unor proiecte care trebuie să aducă un plus de valoare în domeniul dreptului – cu aplecare asupra modului în care instituțiile juridice analizate sunt reflectate în cadrul normativ intern/internațional, în doctrina juridică, în practica de specialitate.

Procedura de urmat în vederea înscrierii/participării la sesiunea științifică studențească:

(a) Fiecare student/echipă trebuie să aleagă un cadru didactic coordonator;

(b) Ulterior acestei acțiuni, împreună cu cadrul didactic coordonator, trebuie stabilt titlul și structura lucrării științifice – de interes în materia domeniului Drept;

(c) Proiectul trebuie redactat cu respectarea cerințelor de tehnoredactare – luând în considerare recomandările cadrului didactic coordonator;

(d) Studenții înscriși individual sau sub forma unor echipe trebuie să informeze periodic cadrul didactic coordonator cu privire la conținutul lucrărilor științifice în lucru;

(e) Eliberarea diplomei de participare este condiționată de susținerea lucrărilor înscrise în sesiunea plenară organizată; cu referire la participarea în formula unor echipe precizăm că este necesar ca cel puțin un membru al echipei să recurgă la susținerea lucrării în sesiunea plenară organizată.

 

Date importante:

  • Sesiunea științifică studențească se va desfășura în data de 07 Aprilie 2023;
  • Înscrierea lucrărilor aferente sesiunii științifice studențești prin transmiterea cererilor de înscriere și a declarației de luare la cunoștință și consimțământ asupra prelucrărilor de date cu caracter personal – la următoarea adresă de mail: decanat@drept.ase.ro.

! Este necesar a se indica:

– titlul lucrării;

– numele și prenumele autorului/lor;

– Facultatea, anul de studii, grupa;

– numele și prenumele/gradul didactic al cadrului didactic coordonator;

– adresa de email instituțională.

  • Transmiterea formei finale a lucrării: 01 Aprilie 2023, ora 12.00 la următoarea adresă de mail: decanat@drept.ase.ro. 

! Este necesar a se indica:

– titlul lucrării;

– numele și prenumele autorului/lor;

– Facultatea, anul de studii, grupa;

– numele și prenumele/gradul didactic al cadrului didactic coordonator;

– adresa de email instituțională.

 

Înscrierea lucrărilor

6 martie 2023 – 20 martie 2023

pe email decanat@drept.ase.ro

Transmiterea formei finale a lucrării

 01 aprilie 2023, ora 12.00

Desfășurarea sesiunii științifice

07 Aprilie 2023