Va reamintim că, până la data de 20 Mai 2022, trebuie să alegeți disciplinele opționale și facultative (prevăzute în planurile de învățământ aferente programelor de studii universitare de licență pentru anul universitar 2022-2023; https://planinvatamant.ase.ro/SelectiePlan1.aspx?pp=272) – prin exprimarea opțiunii pe pagina personala (webstudent.ase.ro).