Studenții care doresc ocuparea unuia din cele 2 (doua) locuri gratuite în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2022 – alocate Facultății de Drept – trebuie să completeze cererea-tip și să o transmită la cereretabere@gmail.com în perioada 5 – 10 iulie 2022 (până la ora 16:00).

 

Conform art. 4 al Metodologiei, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești ce se vor desfășura în perioada vacanței de vară 2022 sunt studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență și masterat, integraliști (care au promovat toate disciplinele de studiu din anul universitar 2020/2021 respectiv, pentru studenții din anul I, care au promovat toate disciplinele de studiu din semestrul I al anului universitar curent 2021/2022), în vârstă de până la 35 de ani. 

În cazul studenților reprezentând cazuri sociale, ierarhizarea se va face pe baza criteriilor sociale, neaplicându-se criteriul student-integralist.

 

Pentru alte detalii cu privire la etapele de distribuire a locurilor în taberele studențești, vă rugăm să consultați Metodologia privind organizarea taberelor studențești.

Puteți transmite orice întrebare, nelămurire, problemă legată de repartizarea locurilor de tabără la cereretabere@gmail.com.

Anexa nr. 7.1. la metodologie

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anexa II

Grila de punctaj utilizată pentru ierarhizarea studenților care au avut activități în cadru organizat al Universității

Anexa nr. 4 la metodologie

CERERE INDIVIDUALA pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești organizate de MFTEȘ – DGPTL prin CCS/CCSS Tei, în perioada vacanțelor de vară 

CALENDAR TABERE STUDENȚEȘTI 2022

 

Depunere cereri pentru ocuparea unui loc în taberele studențești

05 iulie – 10 iulie 2022

Întocmirea listei cu studenții aplicanți în funcție de categorie, dar și a listei de rezerve

11 iulie 2022

Afișarea listelor menționate anterior

12 iulie 2022

Desemnarea comisiilor de selecție

Până la data de 11 iulie 2022

Analizarea listelor cu studenții aplicanți și întocmirea procesului verbal de selecție cu studenții care vor beneficia de locuri în taberele studențești și studenții din listele de rezervă

13 – 14 iulie 2022

Afișarea procesului verbal de selecție a studenților beneficiar de tabere studențești

Până la data de 14 iulie 2022

Depunerea contestațiilor privind selecția beneficiarilor locurilor de tabără

24 de ore de la afișarea rezultatelor

Întâlnirea comisiilor de soluționare a contestațiilor

18 iulie 2022

Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor în tabără

Până la data de 19 iulie 2022, ora 16:00

Trimiterea de către CCS/CCSS Tei a informațiilor privind denumirea locației, seriile și numărul de locuri alocat

Până la data de 25 iulie 2022

Afișarea datei, orei și locației de întâlnire a comisiei cu studenții beneficiari, dar și componența nominală a acestora

Până la data de 26 iulie 2022

Repartizarea locurilor de tabără, locațiilor și perioadelor de desfășurare către facultăți

Până la data de 27 iulie 2022

Întâlniri cu beneficiarii locurilor de tabără în funcție de listele finale

28 – 29 iulie 2022

Afișare listelor cu studenții beneficiari, precum și locațiile și perioadele de desfășurare, dar și a listelor de rezervă

Până la data de 01 august 2022

Transmiterea documentelor de către facultăți către universitate

Până la data de 03 august 2022

Transmiterea către CCS/CCSS Tei a documentelor de către universitate

Până la data de 05 august 2022

NUMĂR LOCURI ATRIBUITE PE FACULTĂȚI
FACULTATE TOTAL
FABIZ 10
AMP 9
BT 11
CSIE 23
CIG 15
DA 2
ETA 5
EAM 7
FABBV 12
MAN 16
MRK 12
REI 14
TOTAL ASE 136