Facultatea de Drept din cadrul ASE organineaza in fiecare an

CONFERINTA INTERNATIONALĂPERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”.
Conferintă indexată în Conference Proceedings Citation Index – Thomson Reuters (Clarivate Analytics)

Facultatea de Drept din cadrul ASE editeaza si publica revista JURIDICAL TRIBUNE-TRIBUNA JURIDICA, o revistă internațională având ca obiectiv studiul dreptului comparat și al dreptului internațional