Facultatea de Drept din cadrul ASE organineaza in fiecare an

CONFERINȚA INTERNATIONALĂPERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA”.

CONFERINȚA INTERNATIONALĂ “PERSPECTIVES OF CONSTRUCTION LAW” 

CONFERINTA INTERNATIONALĂ “PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ” 

Facultatea de Drept din cadrul ASE editeaza si publica revista JURIDICAL TRIBUNE-TRIBUNA JURIDICA, o revistă internațională având ca obiectiv studiul dreptului comparat și al dreptului internațional