Selectează o Pagină

Părerea ta contează!

Evaluarea cadrelor didactice de către studenții Facultății de Drept se realizează pe o platformă informatică dezvoltată în acest sens la nivelul Academiei de Studii Economice din București; scopul este de a asigura feedbackul studenților referitor la activitățile tuturor cadrelor didactice desfășurate la programul de studii licența și master – cu următoarele excepții: Educație fizică și sport, activitățile tip TC susținute pe platforma online, disciplinele opționale pentru care nu se organizează formații de studiu la nivelul facultății care efectuează evaluarea.

Aplicația va fi activă la adresa: https://www.campus.ase.ro/evaluare_CD_ase/index.asp; accesul se realizează pe baza codurile primite (formate din 10 – 12 caractere) – care sunt distribuite șefilor de grupa/serie la începutul perioadei de evaluare de către reprezentanții în Senat ai studenților.

Formularul de evaluare se regăsește în Anexa nr. 1 a Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți (aprobată prin Hotărârea Senatului ASE nr. 243/30.11.2020).

Platforma se activează astfel încât studenții să poată realiza evaluarea cadrelor didactice în ultimele două săptămâni ale semestrului/de activitate didactică, indiferent de forma de învățământ urmată.

Procesul evaluării este anonim. La începutul sesiunii de examene se dezactivează accesul pe platforma, evaluările fiind oprite. După terminarea sesiunii de examene și descărcarea tuturor notelor în sistemul SIMUR, rapoartele obținute în urma prelucrării datelor se transmit beneficiarilor.

Finalitatea procesului de evaluare vizează aflarea opiniilor de natură a îmbunătăți calitatea actului didactic.        

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI

ÎN SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

În acord cu prevederile Calendarului Studentului, pentru anul universitar 2022-2023, semestrul I, trebuie reținute următoarele:

  • -> în perioada 05-18 Decembrie 2022 are loc evaluarea cadrelor didactice de către studenții din anul I, II și III de la studiile universitare de licență și anul I și II de la studiile universitare de masterat – pentru toate disciplinele, indiferent de forma de evaluare.
  • -> codurile de evaluare vor fi afisate pe pagina personală a studentului, la secțiunea „Evaluare Cadre Didactice”. Acestea sunt generate aleatoriu prin intermediul mijloacelor automatizate de trimitere a mesajelor electronice și asigură deplina anonimitate a respondentului.

Vă mulțumim pentru participare!