CONFERINȚA NAȚIONALĂ

DREPTUL AFACERILOR
ÎnregistrareProgram

Înscriere articol

Pentru a publica în revistele conferinței, va rugam a va trimite articolul

Despre Conferință

 

Facultatea de Drept din cadre Academiei de Studio Economice din Bucuresti și Facultatea de Drept din cadre Universității Transilvania din Brașov, împreună cu  Barrel Brașov și alaăru de partenerii, Institutul de Pregătire și Perfecționarea Avocaților, Centrul teritorial Brașov, Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, Asociația Română de Dreptul Afacerilor și de SSIF Transilvania Investments for organiza prima ediție a conferinței naționale de Dreptul Afacerilor.

Conferința va fi susținută de specialiști români, atât din mediul academic, cât și din aria practicii judiciare precum și a celei de consultanță juridică. Conferința abordează o serie largă de teme de actualitate din domeniul Dreptului afacerilor, pornind de probleme de drept civil, drept societar, dreptul insolvenței, dar și teme care interferează cu instituții din dreptul public, cum ar fi contenciosul administrativ și fiscal, procedura civilă și chiar dreptul penal al afacerilor, toate acestea fiind abordate într-o manieră interdisciplinară.   

Conferința își propune să creeze o reală platformă de dezbateri între practicieni, cercetători, doctoranzi sau cadre universitare, iar temele prezentate se vor raporta la imperativul standard al interdisciplinarității, motiv pentru care desfășurarea conferinței pendinte nu va fi structurată pe paneluri, sesiunea fiind una plenară, multidisciplinară.

Program

PROVOCĂRI INTERDISCIPLINARE ALE DREPTULUI PRIVAT

DREPT CIVIL

DREPT COMERCIAL

DREPT SOCIETAR

DREPTUL INSOLVENȚEI

DREPT ADMINISTRATIV

DREPT PROCESUAL CIVIL

Comitet științific

Conferința națională de dreptul afacerilor va aduce la Brașov unii dintre cei mai apeciați specialiști, de la cadre didactice, magistrați, avocați, sau reprezentanți ai autorităților centrale sau locale.

Smaranda Angheni

Profesor universitar doctor

Cristinel MURZEA

Profesor universitar doctor 

Președinte Comitet Științiic

Radu Bufan

Profesor universitar doctor

camelia stoica

Profesor universitar doctor 

Ioan Schiau

Profesor universitar doctor

Ioan Adam

Profesor universitar doctor

Brândușa ștefănescu

Profesor universitar doctor

Nasty Vlădoiu

Profesor universitar doctor

Din partea organizatorilor

Ca în fiecare an, conferința se adresează în special juriștilor specializați în materia dreptului afacerilor: avocați, jude­cători, consilieri juridici, dar și cadre didactice. Moderatorii și speakerii invitați sunt magistrați, cadre universitare, precum și practicieni de la importante case de avocatură și societati de consultanță.

Nu există taxă de participare

Participarea avocaților este susținută de Baroului Brașov

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare in principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregatire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.
În acest sens, vă informăm că numărul efectiv de puncte de pregătire continuă urmează a fi acordate după desfășurarea evenimentului, în conformitate cu prevederile Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR (a se vedea https://www.inppa.ro/activitatile-de-formare/formare-continua/metodologie-privind-acreditarea-conferintelor/ .

Pentru detalii suplimentare și înscriere utilizați formularul de mai jos

Inscriere

Facultatea de Drept 

Academia de studii economice din bucurești 

& 

Facultatea de drept 

universitatea TRANSILVANIA din BRAȘOV