Cu siguranţă, pentru a fi remarcat şi mai mult pe piaţa muncii, studenții pot continua studiile de licență cu parcurgerea celui de-al doilea nivel al sistemului de educație superioară oferit de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice, respectiv programele de Masterat

”Dreptul European al Afacerilor”

&

”Drept Antreprenorial”.

Progremele de masterat urmaresc să creeze, să valorifice şi să disemineze cunoştinţe, competenţe, realizând dezvoltarea unui mediu performant de învăţământ şi de cercetare. 

Fundamentul acestor performanţe îl constituie formarea unor specialişti în domeniul dreptului, cu o înaltă etică profesională.

DREPTUL EUROPEAN AL AFACERILOR

PLAN DE INVĂȚĂMÂNT

An 1, semestrul 1

PLAN DE INVĂȚĂMÂNT

An 1, semestrul 2

FIȘA DISCIPLINEI

ANUL I

DREPT ANTREPRENORIAL

PLAN DE INVĂȚĂMÂNT

An 1, semestrul 1

PLAN DE INVĂȚĂMÂNT

An 1, semestrul 2

FIȘA DISCIPLINEI

ANUL I

PLAN DE INVĂȚĂMÂNT

An 2, semestrul 1

PLAN DE INVĂȚĂMÂNT

An 2, semestrul 2

FIȘA DISCIPLINEI

ANUL AL II-LEA