Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Regimul juridic al relațiilor individuale și colective de muncă” – coordonator: prof. univ. dr. Raluca Dimitriu

 1. Verificarea aptitudinilor profesionale la angajare. Aspecte privind perioada de probă.
 2. Transpunerea în dreptul românesc a Directivei europene 2003/88 privind timpul de muncă
 3. Clauze speciale (facultative) în contractul individual de muncă
 4. Munca la distanță. Contractul de muncă la domiciliu și contractul de telemuncă
 5. Concedierea din motive independente de persoana salariatului
 6. Contracte atipice de muncă
 7. Dialogul social în dreptul românesc al muncii
 8. Contractul colectiv de muncă – izvor specific al dreptului muncii

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Dreptul Operatorilor economici” – coordonator: prof. univ. dr. Florentina Camelia Stoica

 1. Cadrul conceptual al termenilor de profesionist,  Întreprindere, comerciant.
 2. Cadrul legal si  conceptual al fondului de comert
 3. Administrarea  societatilor pe actiuni
 4. Uniformizarea procedurilor din România cu reglementările U.E privind societatea cu răspundere limitată

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Regimul juridic al insolvenței in dreptul afacerilor” – coordonator: lect. univ. dr. Anamaria Lupulescu

 1. Deschiderea procedurii insolvenţei şi efectele acesteia
 2. Atragerea răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvență a debitorului persoană juridică
 3. Considerații privind insolvența societăților și a grupurilor de societăți.

Teme disertație Master Administrarea Afacerilor (cu predare in limba engleza), disciplina ”Dreptul Contractelor ” – coordonator: conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru

 1. Perspectives of Consumer Law in the European Digital Single Market
 2. European Contract law in the Digital Age
 3. The Influence of European Consumer Law on the General Contract Law
 4. Good Faith in European Contract Law
 5. Contract formation in European Contract Law