Baza legislativă privind finalizarea studiilor de Master:

https://mefc.ase.ro/baza-legislativa-studii-universitare-de-masterat/

Cerere lucrare disertatie

Cererea se completează cu litere majuscule. După alegerea temei de disertație, pe cerere se va obține acordul profesorului coordonator, iar ulterior se va transmite la Secretariatul Facultății de Drept utilizând adresa de e-mail secretariat@drept.ase.ro. 

Ghid redactare lucrare de disertație

Conceperea lucrării de disertație presupune cunoașterea principiilor de redactare – fiind necesar a acorda o atenție deosebită condițiilor de fond și de formă, elementelor de etică și integritate academică.

Pentru a oferi o viziune asupra procesului de elaborare a lucrării de disertație a fost emis un Ghid care are ca finalitate creșterea nivelului științific – oferind o perspectivă de ansamblu din punct de vedere metodologic, teoretic și practic.

EXAMENUL DE DISERTAȚIE SESIUNEA IULIE 2024

 

 

ACȚIUNEA ZIUA
ÎNCĂRCAREA, PE PAGINA WEB, A LUCRĂRII DE DISERTAȚIE, ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ȘI A COMPLETĂRII DECLARAȚIEI DE ORIGINALITATE (VERIFICARE ANTIPAGIAT)

10.06 – 16.06.2024

VERIFICAREA ANTIPLAGIAT A LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE ȘI ACORDAREA CALIFICATIVULUI ADMIS/RESPINS, DE CĂTRE CONDUCĂTORII ȘTIINȚIFICI PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAȚIE DEPUSE

17.06 – 21.06.2024

AFIȘAREA LISTEI CU STUDENȚII/ABSOLVENȚII CARE AU OBȚINUT CALIFICATIVUL ADMIS/RESPINS PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE

26.06.2024

ÎNSCRIEREA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE LA ADRESA DE E-MAIL A SECRETARIATULUI FACULTĂȚII ȘI TRANSMITEREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE, VERSIUNEA VALIDATĂ, LA ADRESA DE E-MAIL LA DEPARTAMENTUL DIN CARE FACE PARTE CONDUCĂTORUL ȘTIINȚIFIC

   

27.06 – 28.06.2024

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

03.07 – 05.07.2024

 

 

 

 

 

 

 

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Regimul juridic al relațiilor individuale și colective de muncă” – coordonator: prof. univ. dr. Raluca Dimitriu

 1. Verificarea aptitudinilor profesionale la angajare. Aspecte privind perioada de probă.
 2. Timpul de muncă în dreptul românesc
 3. Clauze speciale (facultative) în contractul individual de muncă
 4. Munca la distanță. Contractul de muncă la domiciliu și contractul de telemuncă
 5. Concedierea din motive independente de persoana salariatului
 6. Rolul regulamentului intern în reglementarea raporturilor de muncă
 7. Concedierea disciplinară
 8. Contractul colectiv de muncă – izvor specific al dreptului muncii

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Dreptul Operatorilor economici” – coordonator: prof. univ. dr. Florentina Camelia Stoica

 1. Cadrul conceptual al termenilor de profesionist,  Întreprindere, comerciant.
 2. Cadrul legal si  conceptual al fondului de comert
 3. Administrarea  societatilor pe actiuni
 4. Uniformizarea procedurilor din România cu reglementările U.E privind societatea cu răspundere limitată

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Regimul juridic al insolvenței in dreptul afacerilor” – coordonator: lect. univ. dr. Anamaria Lupulescu

 1. Deschiderea procedurii insolvenţei şi efectele acesteia
 2. Atragerea răspunderii patrimoniale pentru intrarea în insolvență a debitorului persoană juridică
 3. Considerații privind insolvența societăților și a grupurilor de societăți.

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Raportul juridic civil in materia afacerilor” – coordonator: Conf. univ. dr. Charlotte Ene

1. Regimul juridic al reprezentării

2. Analiza comparativă a ipotecii și a gajului – specii de garanții reale.

3. Analiza modurilor de transmitere a obligațiilor

4. Analiza modurilor de transformare a obligațiilor

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Drept penal al afacerilor” – coordonatori:

Prof. univ. dr. Constantin Duvac

Lect. univ. dr. Andreea Stoican

 1. Infractiuni de coruptie prevazute de Codul penal (luarea de mita, darea de mita, traficul de influenta, cumpararea de influenta)
 1. Infractiuni de serviciu prevazute in Codul penal (delapidarea, abuzul in serviciu, obtinerea ilegala de fonduri si deturnarea de fonduri)
 1. Infractiuni prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata
 2. Infractiunile prevazute in Legea nr. 24112005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
 1. Infractiuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene (Legea nr. 78/2000)
 2. Spalarea banilor, prevazuta in Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor 

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Metode alternative de solutionare a afacerilor” – coordonator:

Prof. univ. dr. Crenguta Leaua

 1. Procedura arbitrajului de urgenta (emergency arbitration)
 2. Aspecte procedural privind numirea si inlocuirea arbitrilor

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina ”Dreptul securitatii sociale” – coordonator: Conf. univ. dr. Vidat Ana

 1. Sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
 2. Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina: ”Dreptul contractelor administrative”  – coordonator: Conf. univ. dr. Cătălin-Silviu Săraru

1. Încheierea contractelor administrative.

2. Efectele contractelor administrative.

3. Încetarea contractelor administrative.

4. Contenciosul contractelor administrative.

5. Clauze contractuale de drept public.

6. Contractul de achiziție publică.

7. Contractul de concesiune publică.

8. Contractul de parteneriat public-privat.

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina: ”Regimul juridic al contractelor de comerț internațional” – coordonator: Prof. univ. dr. Teleoacă Vartolomei Brîndușa

1. Contractul international de factoring.

2. Contractul international de franchising.

3. Contractul international de leasing. 

4. Contractul international de vânzare-cumpărare.

5. Intermedierea în comerțul international.

Teme disertație Master antreprenorial, disciplina: ”Dreptul contractelor” – coordonator: Lect. univ. dr. Simona Guțiu

 1. Contractul de leasing in lumina noilor reglementari
 2. Contractul incheiat prin mijloace electronice
 3. Contractele cu consumatorii (clauze abuzive) (non bancare)
 4. Cntractele cu consumatorii (domeniul financiar bancare)
 5. Dreptul de retragere in contractele cu consumatorii, contractele la distanta, offline, resp in contractele cu profesionistii
 6. Contractul de pact de optiune (aplicatii moderne in materia tranzactiilor de tip M&A – put and cal option, drag alone and tag alone, etc.)
 7. Contractul de mandat in materia societatilor pe actiuni

Teme disertație Master Administrarea Afacerilor (cu predare in limba engleza), disciplina ”Dreptul Contractelor ” – coordonator: conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru

 1. Perspectives of Consumer Law in the European Digital Single Market
 2. European Contract law in the Digital Age
 3. The Influence of European Consumer Law on the General Contract Law
 4. Good Faith in European Contract Law
 5. Contract formation in European Contract Law