Intrarea în vigoare a unor dispoziții solide ale UE în materie comercială

Propunerea de modificare a Regulamentului existent privind asigurarea respectării normelor a venit ca reacție la blocarea activității organului de apel al OMC. Actualul regulament – un temei juridic al UE pentru adoptarea de contramăsuri comerciale – impune ca un...

Importanța garantării dreptului la apărare și la un proces echitabil, dezbătute, din nou, la CEDO

Importanța garantării dreptului la apărare și la un proces echitabil a fost, din nou, subiectul unor dezbateri nu doar teoretice, cât mai ales practice, Curtea Europeană a Drepturilor Omului publicând recent o serie de hotărâri prin care cetățenilor li s-au încălcat...

Noi informatii în materia Dreptului muncii

Informatii în materia Dreptului muncii: Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 220/2020 (publicată în ”Monitorul oficial al României”, Partea I,  nr. 1326 din 31 decembrie 2020) au fost instituite următoarele măsuri de protecție socială: I. Angajatorii care în...

Acordul Brexit. Circulația capitalului, plăți, transferuri și măsuri de salvgardare temporare

La 24.12.2020 a fost încheiat Acordul de comerț și cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană de Energie Atomică, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de nord, de cealaltă parte. Astfel au fost consfințiți parametrii în care se...

Ultimele modificări ale Codului Fiscal și de Procedură fiscală

 Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege pentru modificarea Codului Fiscal și Codului de procedură fiscală  Vă prezentăm în cele ce urmează prevederile proiectului de Lege pentru modificarea Codului Fiscal cu privire la impozitul pe profit si TVA.  IMPOZIT...

Ultimele modificări ale Codului Muncii

Ultimele modificări ale Codului Muncii Prin Legea nr. 298/2020 (publicată în ”Monitorul oficial al României”, Partea I,  nr. 1293 din 24 decembrie 2020), Codul muncii a fost completat după cum urmează:  I. La art. 52 alin. (1), după lit. e) se introduce o nouă literă,...

Noutăți în materia dreptului muncii – decembrie 2020

Noutăți în materia dreptului muncii - decembrie 2020 I.Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/2020 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1215 din 11 decembrie 2020) s-a decis prelungirea stării de alertă, pe...

Programul de licență

Prin programul de studii universitare de licenţă, Facultatea de Drept va asigura formarea viitorilor profesioniști în domeniul juridic, asigurând pregătirea acestora pentru activități specifice ariei juridice în diverse domenii de activitate

Mai multe detalii…

Programul de master

Masterul ”Drept Antreprenorial” urmăreşte să creeze, să valorifice şi să disemineze cunoştinţe, competenţe, realizând dezvoltarea unui mediu performant de învăţământ şi de cercetare. 

Mai multe detalii…

Programe postuniversitare

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice oferă și programe postuniversitare, primul dintre acestea fiind programul ”Drept fiscal al afacerilor”

 Mai multe detalii…