EUROPEAN BUSINESS LAW JOURNAL este o revistă internațională având ca obiectiv studiul dreptului comparat și al dreptului european.

Revista este publicată de către Asociația Română de Dreptul Afacerilor împreună cu Facultatea de Drept din cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice București la Editura ASE 

Revista îşi deschide paginile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând publicarea unor analize critice ale evoluției dreptului comparat și a dreptului international. Scopul revistei este de a crea o platformă de dezbateri juridice internaționale, o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume.

Revista apare în format tipărit și on-line anual

Revista a fost trimisă pentru indexare în Emerging Sources Citation Index, EBSCO, HEINONLINE, CEEOL, PROQUEST, ERIH Plus, WorldCat, KVK – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016), precum și în  Doaj, RePEc, IndexCopernicus, UlrichsWeb, Cabell, OAJI, VLex.

European Business Law Journal nu impune taxe de procesare sau de înregistrare pentru articolele pe care le publică. Drepturile de autor și de publicare sunt transferate revistei în momentul semnării acordului de publicare de către autor.

Redactor Șef: conf. univ dr. Ovidiu Ioan Dumitru

Romanian Construction Law Review este o revistă internațională co-editată și publicată de Editura ASE și Asociația Română de Dreptul Construcțiilor sub coordonarea Facultății de Drept ASE având ca obiectiv studiul dreptului construcțiilor.

Romanian Construction Law review is a double-blinded peer-reviewed open-access international academic review. The purpose of the review is to publish scholarly work and critical research in the field of construction law. The journal publishes scholarly research papers on key issues and developments in the legal field, as well as the contextual work about the relationship of law with other disciplines related to the field of construction.

The Romanian Construction Law Review aims to gather scientific articles from practitioners and academics, including doctoral students, in order to provide the latest news and issues that stirs interest in construction law field.

The articles received for publication in the review will be selected using the “double blind peer review” procedure, meaning that the both reviewer and author identities are concealed from the reviewers and vice versa. To facilitate this, authors need to submit their papers in a way that does not give away their identity (please read the guidelines).

The articles will be evaluated using two qualified experts, who have scientific training and experience to analyze them. If it is necessary, the authors will receive recommendations and observations to improve the quality of their paper’s content. It is possible to refuse publication of the article to the proposal made by reviewers.

The articles are selected from the ones presented at the International Conference ”Perspectives of Construction Law” or from those received online, but all of them respect the above indicated criteria.

Redactor Șef: conf. univ dr. Ovidiu Ioan Dumitru