Programul postuniversitar Dreptul bancar și al noilor tehnologii dezvoltat de către Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București în parteneriat cu Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar și Asociația Română a Băncilor, principalele asociații profesionale din sistemul financiar bancar din România, își propune să ofere participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față provocărilor și mutațiilor actuale în două domenii extrem de active, respectiv dreptul bancar și dreptul noilor tehnologii, cu accent pe evoluțiile din zona financiar-bancară. Cursul este compus din diverse module care acoperă o gamă largă de subiecte teoretice și este completat de cazuistică relevantă, urmărind dezvoltarea competențelor prin combinarea cunoștințelor teoretice cu ore de activități practice.

Cursurile, seminarele și activitățile practice se vor desfășura online, dar se vor organiza și sesiuni ce necesită prezența fizică și permit interacțiunea cu lectorii. Cursanții vor avea ocazia de a audia prezentările unor reputați lectori în domeniul bancar național și european, al protecției consumatorilor, al dreptului noilor tehnologii, al ESG (environmental, social and corporate governance).

Totodată, vor putea discuta subiectele de interes legate de domeniul bancar și al noilor tehnologii atât în timpul orelor de curs cât și de seminar cu lectori și practicieni din cadrul Băncii Naționale a României precum și al principalelor instituții de credit și ai asociațiilor profesionale din domeniul bancar din România dar și cu invitați din străinătate, fiecare dintre ei reputați profesioniști în domeniile lor de activitate.

Programul postuniversitar se definește printr-o pregătire academică riguroasă în cadrul căreia se acordă o atenție deosebită dezbaterilor ce au ca obiect studii de caz și cazuistica relevante în domeniile circumscrise acestuia.

Nu în ultimul rând, programul postuniversitar oferă cursanților o înțelegere avansată a principiilor și conceptelor fundamentale specifice mediului bancar și al noilor tehnologii, abordate într-o manieră transdisciplinară, raportând prevederile legale la activitatea economică.

Grup țintă

Cursul se adresează persoanelor care lucrează la nivel național și internațional în domeniile bancar național și european, al protecției consumatorilor, al dreptului noilor tehnologii, al ESG (environmental, social and corporate governance).

 

LECTORI

Mihai Rotaru

Mihai Rotaru

  Este Deputy Legal Director al Băncii Transilvania S.A., are 17 ani de activitate juridică și este expert în creditare & litigii bancare, investigarea fraudelor specifice acestui domeniu, proiecte de NPL deals. Totodată, este Vicepreședinte al Asociației Consilerilor Juridici din Sistemul Financiar – Bancar și membru al European Legal Technology Association.

  Simona Opriș

  Simona Opriș

   Este Director, Direcția Juridică First Bank S.A., are peste 20 de ani de activitate în profesia juridică în sistemul bancar, din care peste 14 ani în poziții de conducere.

   Marinela Tăbăcaru

   Marinela Tăbăcaru

   Este leaderul Serviciului Juridic Special Deals București, din cadrul Departamentului Consultanță Juridică al Băncii Transilvania S.A., cu 13 de ani de activitate în profesia juridică în sistemul bancar, în special în ceea ce privește creditele sindicalizate, contractele tip LMA, produsele conexe Structured Trade Finance, finanțarea prin Factoring, precum și în materie de Energy Public Financing. 

   Alexandru Păunescu

   Alexandru Păunescu

   Este Directorul Direcției Juridice din cadrul Băncii Naționale a României și Membru al Colegiului de Coordonare din cadrul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.
   Are peste 20 de ani de experiență juridică în domeniul financiar-bancar și deține un doctorat în Științe Economice susținut la Academia de Studii Economice București.

   Liviu Fenoghen

   Liviu Fenoghen

   Este Director al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar(CSALB). Are o vastă experiență în domeniul bancar, activând în ultimii 25 de ani în instituții financiar bancare importante unde a ocupat funcții de conducere și coordonare.

   Dragoș Mihai

   Dragoș Mihai

    Dragoș Mihai deține funcția de Director adjunct Directia Juridica în Departamentul Litigii Judiciare si Suport Juridic Recuperare din cadrul Băncii Transilvania. Are o bogată experiență în domeniul bancar, în special pe zona de litigii și recuperare. A absolvit Oxford Executive Leadership Programme din cadrul Said Business School, University of Oxford, precum si Fast Track MBA organizat de Bucharest International School Of Management.

    Gabriela Vintilă

    Gabriela Vintilă

     Este Șef Departament Litigii în cadrul Diviziei Juridice a UniCredit Bank S.A începând din anul 2016, cu experiență de aproape 10 ani în materia litigiilor bancare și de peste 20 de ani în domeniul juridic, cu solidă expertiză juridică în aria gestionării litigiilor din sferă civilă, comercială (litigii cu profesioniști), insolvență și executări silite, contencios administrativ și fiscal, acoperind cazuistica de dreptul muncii, drept financiar- bancar, drept penal al afacerilor, legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor (AML) dreptul urbanismului și legislația de mediu.

     Gabriel Marin

     Gabriel Marin

     Este șeful departamentului de litigii din cadrul BRD și membru în baroul București. Are o importanță experiență în material litigiilor din domeniul financiar-bancar.

     Andrei Pănoiu

     Andrei Pănoiu

     este Șef Serviciu Litigii Judiciare în cadrul Bancii Transilvania. Are o vastă experiență juridică în domeniul bancar și non-bancar, specializat pe activitatea de instanţă, cu precădere în materie civilă şi comercială. Are doctorat absolvit la Institutul Friedrich Meinecke din cadrul Freie Universität Berlin, obţinând calificativul ”cum laudae”.

     Ciprian Chiorean

     Ciprian Chiorean

     Este specialist in domeniul juridic cu o activitate de peste 23 de ani in industria financiar-bancara. Ocupa functia de Director Coordonator in cadrul Vista Bank (Romania) avand in coordonare echipele departamentelor juridic, recuperare creante si protectia datelor cu caracter personal iar pe parcursul sau profesional a format si coordonat mai multe echipe de juristi in cadrul institutiilor de credit in care a activat. Este Vicepresedinte al Asociatiei Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar.

     A absolvit Harvard Manage Mentor organizat de Harvard Business School, in anul 2017.

     Estela Mihai

     Estela Mihai

      Coordoneaza Serviciul Consultanta Nefinanciara din Departamentul Juridic din BRD, dezvoltand expertiza juridica importanta in materia reglementarii si guvernantei corporative aplicabile institutiilor de credit, institutiilor de plata, institutiilor non-bancare si societatilor de investitii.

      Simona Caraghiaur

      Simona Caraghiaur

       Legal Manager în cadrul Idea Bank, are experienta de peste 20 de ani in domeniul juridic – bancar, din care 10 ani de experiență la nivel de management juridic și de guvernanta corporativa,
       Simona a gestionat si a participat in proiecte complexe de implementare a modificarilor legislative si a noilor reglementari aplicabile institutiilor de credit precum cele privind cerințele jurisprudențiale nationale si europene pentru instituțiile de credit si ghidurile Autoritatii Bancare Europene. 

       Ioana Regenbogen

       Ioana Regenbogen

       Este Directorul Directiei Juridice si Relatii Institutionale din cadrul ING Bank. Din ianuarie 2022 deține funcția de Vicepresedinte al Comisiei Juridice din cadrul Asociației Romane a Băncilor. Participa frecvent la conferințele de drept bancar organizate de instituțiile și organizațiile profesionale, la colocviile juridice ale Băncii Naționale ale României, precum si la conferintele organizate de Societatea de Științe Juridice in parteneriat cu case de avocatura si edituri prestigioase.

       Cătălina Cușuță

       Cătălina Cușuță

       Este Director Reglementari Bancare si Noi Tehnologii in cadrul Departamentului Juridic al BRD-Groupe Societe Generale, are o experiență de 20 de ani în domeniul juridic-bancar si coordonează echipele care acorda asistenta juridica în materia guvernantei corporative, achiziții, protecția datelor cu caracter personal, dreptul muncii si in materia serviciilor bancare adresate clientelei persoane fizice. A obținut premiul « Juristul Inovator al anului 2020 », în cadrul Galei Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar.

       Mircea Obreja

       Mircea Obreja

       Este Expert Digital & Dreptul Consumatorului in cadrul Departamentului Consultanta Bancară al Direcției Juridice din BCR. Este specializat în materia serviciilor bancare digitale. A obținut premiul ”Juristul Business Partner al anului 2020” in cadrul Galei Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar.

       Olivia Stan

       Olivia Stan

        Este Șef Compartiment Conformitate în cadrul Bancii Nationale a României, cu o experiență de peste 22 de ani în domeniul instituțiilor de credit; reprezentant BNR Ethics and Compliance Committee BCE; reprezentant BNR Diversity and Inclusion Network. Ariile de competență vizeaza aliniera Politicii de Conformitate si a Codului de etica aplicabile salariaților BNR la cadrul BCE, adoptarea unui Cod de conduita al inaltilor functionari aplicabil membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, implementarea canalelor de integritate, identificarea si tratarea eventualelor conflicte de interese, gestionarea declarațiilor de avere si de interese.

        Mihaela Corina Bouleanu

        Mihaela Corina Bouleanu

         Este Director Executiv Direcția Conformitate OTP Bank Romania SA & Președinte al Comisiei de Conformitate – Asociația Română a Băncilor; Lector in cadrul Institutului Bancar Român; Colaborator in procesul de elaborare a Standardului Ocupational – Ofiţer Conformitate, cod COR 241237; Trainer certificat/ Speaker Național. Are o experiență de peste 19 ani în domeniul financiar-bancar, atât în domeniul public cât și privat. Ariile sale de competență cuprind conformitatea, prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, gestionarea sanctiunilor internationale, protectia datelor cu caracter personal si securitate bancara, fiind certificata in domenii precum protectia datelor, audit si control intern, prevenirea spalarii banilor si managementul riscului de frauda in industria serviciilor financiare. 

         Octavia Mihaela Antohe

         Octavia Mihaela Antohe

         Director Adjunct Conformitate OTP Bank Romania SA; Trainer certificat/ Speaker Național. Cu o experiență profesionala de peste 20 de ani in domeniul financiar si 15 ani in aria Conformitatii, ocupand diverse pozitii in cadrul a 7 institutii bancare si a trei institutii financiare nebancare, Octavia Antohe este in prezent director adjunct al Directiei Conformitate, la OTP Bank Romania SA, cu o vasta expertiza in domenii precum conformitatea, prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, gestionarea sanctiunilor internationale si protectia datelor cu caracter personal. A obtinut in 2010 certificarea de Specialist in prevenirea spalarii banilor emisa de ACAMS si a participat in cadrul mai multe grupuri de lucru constituite la nivelul Asociatiei Romane a Bancilor, cum ar fi Grupul de Lucru privind implementarea Directivei a IV-a si a V-a AML, Grupul de Lucru-Ghidul Beneficiarului Real.

         Mirela Iovu

         Mirela Iovu

         Are o experiență de peste 25 de ani în sistemul bancar, iar din 2008 face parte din echipa de conducere a CEC Bank, în calitate de vicepresedinte, avansând în această poziție din cea de director al Direcției Juridice și de Conformitate din cadrul Băncii (www.cec.ro). Este Doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității București, are un MBA în management finciar la University of Seattle, SUA, fiind și unul dintre puținii experți din România în Guvernanță, Risc și Conformitate, cu diplomă post-universitară la International Compliance Association (ICA)/Manchester Business School, la care se adaugă și o certificare în studii privind „Incluziunea financiară” la Harvard Keneddy School. Mirela Iovu este specialist în mediere și alte metode de soluționare alternativă a disputelor, conformitate, guvernanță internă, administrare riscuri, piețe de capital, restructurare financiară și de afaceri, NPLs workout, antifraudă, business intelligence, GDPR, digital banking & disruptive tehnologies. De asemenea, este Președinte al Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar din România.

         Diana Mazurchievici

         Diana Mazurchievici

         S-a alăturat echipei Banca Transilvania în anul 2017, după o experiență de 10 ani în auditarea și oferirea de consultanță organizațiilor din mediul financiar în cadrul KPMG România. Începând cu anul 2020, a preluat coordonarea inițiativelor ESG la nivelul Băncii Transilvania, în completarea responsabilităților de relaționare cu investitorii și finanțatorii sau a proiectelor de achiziții și fuziuni din cadrul grupului. Deține certificare ACCA, iar în anul 2022 a încheiat un Executive MBA la Maastricht School of Management cu teza finală “Rolul sistemului bancar în impulsionarea dezvoltării du-
         rabile a României”.

         Anca Burcea Norocel

         Anca Burcea Norocel

          Este consilier juridic în cadrul BRD – Societe Generale, cu experiență de peste 10 ani în ceea ce privește serviciile și produsele de investiții financiare, serviciile de custodie și depozitare pentru activele fondurilor de investiții și a fondurilor de pensii private, piață de capital, soluții alternative de finanțare (cash pooling), distribuția de asigurări și finanțările de proiect, fiind implicată în tranzacții complexe și inovatoare legate de credite și plasamente de obligațiuni verzi sau corelate cu obiective de sustenabilitate, precum și produse de asigurare sustenabile.

          Dragoș Mihail Mănescu

          Dragoș Mihail Mănescu

           Prodecan cu activitatea de cercetare și relații internaționale, este lector în cadrul Facultății de Drept. Cadru didactic al Academiei de Studii Economice din București în ultimii zece ani, are ca arii de practică: Drept bancar, Dreptul afacerilor/Business law, Dreptul Uniunii Europene/EU Law.

           Adelina Stan

           Adelina Stan

           Este Șef Birou Suport Juridic Executări Silite, cu o vastă experiență juridică în domeniul financiar-bancar. Este asistent universitar doctorand în cadrul Academiei de Studii Economice din București, cu specializare în Competiție, cooperare și reglementare în sectorul bancar european.

           Teodora Cristina Barbu

           Teodora Cristina Barbu

           Este membră a Departamentului Monedă și Bănci din cadrul Facultății Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, fiind cadru didactic în ASE din anul 1990. Deține o bogată experiență didactică iar disciplinele la care susține activități în cadrul programelor de licență și master asigură formarea și dezvoltarea de abilități, deprinderi și competențe necesare exercitării de către absolvenți a profesiei de economist în cadrul instituțiilor financiar-bancare. Dintre disciplinele predate se remarcă: Instituții de Credit, Sisteme bancare în economia globală, Banking-ul Modern, Monedă, Economie bancară.

           Iustina Alina Boitan

           Iustina Alina Boitan

           Este membră a Departamentului Monedă și Bănci din cadrul Facultății Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, fiind cadru didactic în ASE din anul 2007. Deține o bogată experiență
           didactică în domeniul financiar-bancar, fructificată în cadrul disciplinelor la care susține activități în cadrul programelor de licență și master: Produse și servicii bancare, Contabilitate bancară, Reglementare bancară și supraveghere microprudențială, Audit intern bancar. A publicat o serie de cărți și articole științifice pe teme privind reglementarea financiară și politicile de supraveghere, aspecte legate de sistemul bancar, băncile etice, băncile naționale de dezvoltare, finanțare alternativă, incluziune financiară, dezvoltare durabilă și riscuri climatice.

           MODULE

           Contractare și garantare în materie de creditare

           Cursul își propune familiarizarea cu noțiunile fundamentale, teoretice si practice, privind contractarea si garantarea unui credit bancar. Participanții au acces la informație structurată, agregată, despre modul în care funcționează procesul de creditare și de garantare în sistemul bancar românesc.

           Sunt îmbunătățite abilităţile necesare în procesul de analiză și luare a deciziei în vederea contractării unui credit bancar (din perspectiva finanțatorului), prin aprofundarea înțelegerii întregului proces de creditare, ca urmare a accesului direct la informații relevante, oferite de practicieni, în legătură cu etapele concrete ale procesului de creditare, principalele tipuri de finanțări disponibile, structura contractelor de credit și de garanție, monitorizarea derulării creditelor bancare și a garanțiilor aferente acestora, până la finalizarea contractului de creditare prin încetarea obligațiilor dintre părți.

           Dreptul consumatorului de servicii financiar-bancare

           Cursul de ”Dreptul consumatorului de servicii financiar – bancare” are drept scop definirea zonei specifice de drept în ceea ce privește măsurile de protejare a consumatorului de servicii financiar – bancare în raport cu categoria/materia generală a protecției sănătății, siguranței și a intereselor economice și juridice ale consumatorilor europeni. Cursantul dobândește cunoștințele necesare referitoare la legislația specifică protecției consumatorilor din sfera de activitate financiar – bancară, precum și cele referitoare la incluziunea, intermedierea și educația financiar – bancară. Identificarea avantajelor și a riscurilor aferente induse de evoluția mediului digital asupra modelelor existente de servicii și produse bancare, precum și de noile categorii de produse FinTech, în raport cu consumatorii, precum și posibilitățile de reducere ori de eliminare a acestor riscuri. Dobândirea noțiunilor referitoare la metodele ADR de soluționare a problemelor dintre consumatori și bănci.

            

           Conflicte in materie bancară

           Cursul vizează dobândirea de către participanții la procesul educațional a unor cunoștințe generale și specifice cu privire la diferendele în care sunt implicate instituțiile de credit și dezvoltarea de abilitați necesare gestionării și soluționării conflictelor în materie de drept bancar. Se va urmări:

           • *Utilizarea conceptelor si a principiilor fundamentale în materie de drept bancar;

           • *Realizarea de analize comparative între diferitele instituții juridice specifice domeniului de acțiune abordat;

           • *Aprofundarea si înțelegerea structurilor complexe ale raporturilor juridice de drept bancar.

            

           Reglementare în materie bancară

           Disciplina Reglementară Bancară își propune să construiască o bază teoretică și practică solidă în materia reglementării bancare, începând cu definirea noțiunilor specifice și continuând cu parcurgerea etapelor și cerințelor necesare pentru o instituție de credit, atât la momentul autorizării acesteia, cât și pe parcursul funcționării acesteia. Se va urmări: cunoașterea noțiunilor, a condițiilor de autorizare și modificare a situației instituțiilor de credit; înțelegerea cadrului de administrare a activității; aprofundarea cunoștințelor despre organizarea și funcționarea instituțiilor de credit; identificarea și delimitarea liniilor de apărare și a funcțiilor de control; cercetarea cadrului în materia evaluării adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții- cheie; înțelegerea condițiilor in care unele activități ale instituțiilor de credit sunt externalizate; cunoașterea cerințelor referitoare la supravegherea și sancționarea instituțiilor de credit.

           Dreptul noilor tehnologii în materie bancară

           Cursul de Dreptul noilor tehnologii îşi propune familiarizarea participanților cu principalele reglementări legale in vigoare sau in proces legislativ, relevante pentru domeniul noilor tehnologii. De asemenea, are in vedere prezentarea acelor concepte si formule juridico-tehnice noi care actualmente nu fac obiectul unor reglementari juridice, dar care sunt descriptive pentru mecanisme, instrumente si produse electronice existente, care provoacă dreptul prin schimbările de anvergura pe care le produc.

           Cursul contribuie la înțelegerea corelației dintre drept si tehnologie felul in care acestea facilitează derularea tranzacțiilor electronice si deservesc dezvoltarea de noi servicii si de noi modele de afaceri. Totodată cursanții se vor familiariza cu regulile stricte legate de asigurarea securității operațiunilor electronice, in vederea prevenirii fraudei cibernetice.

           Conformitate bancară

           Cursul de conformitate bancară își propune familiarizarea participanților cu noțiunile de bază din legislația specifică conformității, în general, și a celei bancare, în special. Acestea sunt fundamentale pentru desfășurarea activităților aferente funcției de conformitate, fiind vizate principiile care stau la baza implementării, dezvoltării și consolidării funcției de conformitate, rolurile și responsabilitățile în cadrul acesteia, impactul la nivelul organizației și mecanismele derelaționare ale funcției de conformitate cu celelalte funcții în sistemul de gestionare a riscurilor. Se urmărește dezvoltarea abilităților necesare în realizarea activităților specifice din aria conformității cu accent pe identificarea, controlul și gestionarea evenimentelor purtătoare de risc, în vederea adoptării de masuri eficiente pentru protejarea organizației si a clientelei.

            

           ESG în materie bancară

           Cursul de ESG în materie bancară (Environmental, Social, Governance) presupune integrarea criteriilor de mediu, social și guvernanță corporativă alături de cele financiare în luarea deciziilor economice. Își propune familiarizarea cursantului cu noțiunile de bază ale ESG cu accent pe aplicabilitatea acestora în domeniul bancar. Este vizată dobândirea de cunoștințe privind legislația în domeniu, la nivel european și național, precum și crearea de abilități de utilizare a conceptelor și terminologiei ESG în procesul de finanțare sustenabilă. Se va analiza impactul ESG asupra activității unei bănci, precum și rolul pe care o bancă îl are asupra premiselor de dezvoltare sustenabilă a economiei și a societății, incluzând:

           • – cadrul ESG în materia bancară;
           • – factorii și pilonii ESG;
           • – rolul alocării de capital în angajamentele ESG asumate la nivel internațional;
           • – presiunile provenite de la stakeholderii-cheie;
           • – înțelegerea criteriilor de analiză ESG;
           • – necesitatea raportării și auditării ESG;
           • – maniera de gestionare a riscurilor ESG;
           • – oportunități generate de finanțarea sustenabilă.

           Drept bancar european

           Cursul își propune să ofere familiarizarea participanților cu noțiunile de bază din legislația specifică la nivel european în materia dreptului bancar și a ariilor incidente, fiind vizat ansamblul de norme juridice elaborate și edictate de sistemul legislativ al Uniunii Europene. Materia abordează definirea noțiunilor specifice și parcurge etapele și cerințelor necesare activității practicienilor domeniului bancar prin raportare la normativele europene și cu premisa înțelegerii raportului dintre legislația în vigoare în România și legislația Uniunii Europene în materie, cu evidențierea jurisprudenței relevante în materie considerată a fi absolut indispensabilă pentru dezvoltarea profesională continuă.

           ÎNSCRIERI

           Înscrierea la programul de studii postuniversitar “Dreptul bancar și al noilor tehnologii” se face online la adresa de email postuniversitare@drept.ase.ro, încărcând următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

           • fișa tip de înscriere, semnată, disponibilă la secretariatul facultății și în format electronic pe:

           drept.ase.ro/dreptul-bancar-si-al-noilor-tehnologii

           • Copie de pe diploma de licență şi foaia matricolă (sau documente echivalente cu acestea). Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare în 2022 vor încărca, în copie, adeverinţa care atestă finalizarea studiilor universitare de licență;

            

           • În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență sau plastifierii acesteia, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de licență;

            

           • Copia certificatului de naştere;

            

           • Copia buletinului/cărții de identitate;

            

           • Copia adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma programul la care solicită înscrierea;

            

           • Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

            

           • Copia chitanței care atestă plata taxei de înscriere, în valoare de 125 lei. (Cf. Metodologiei privind taxele aplicate în ASE București)

           Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

           Taxa de înscriere nu este returnabilă, excepție face situația în care nu se organizează programul de studii, în anul universitar respectiv.

           Dacă solicitantul dorește să rămână în așteptare pentru formarea unei grupe în anul universitar următor, trebuie să reînnoiască fișa de înscriere, taxa de înscriere rămânând valabilă.

           Înscrierea online a candidaților se face pe baza datelor din certificatul de naștere, respectiv numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) și prenumele candidatului.

           În condițiile îndeplinirii acestor formalități, candidatul rămâne în așteptare până la întrunirea numărului minim de cursanți, urmând ca secretariatul să-i comunice data începerii cursurilor.

           Depunerea dosarului de înscriere la programul postuniversitar confirmă acceptarea completă din partea solicitanților a prevederilor Metodologia privind înscrierea și admiterea la programenle universitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

           De asmenea, pe parcursul studiilor postuniversitare, cursanții trebuie să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului privind activitatea didactică la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

           Vă rugăm a completa fișa de înscriere și trimite pe email la postuniversitare@drept.ase.ro sau depune fizic la secretariatul facultății din Pta Romana nr. 6, sector 1, sala 0005

           FISA INSCRIERE cursuri postuniversitare Dreptul bancar și al noilor tehnologii

           Vă rugăm a completa declarația de consimțămând și trimite pe email la postuniversitare@drept.ase.ro sau depune fizic la secretariatul facultății din Pta Romană nr. 6, sector 1, sala 0005

            Declaratie de consimtamant_Dreptul bancar și al noilor tehnologii

           TAXE

            

           I. Taxa pentru înscrierea 2023

            

           Programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
           125 lei

            

            

            

           II.Taxa de școlarizare minimă pentru studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

            

           Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă (91-180 ore)
           3.000 lei

            

            

            

           Pentru mai multe informații:

            

            

           Regulament privind programele postuniversitare

            

           Regulament privind taxele de școlarizare

            

            

            

           Pentru plata taxei de inscriere vă rugăm sa accesati urmatorul link: 

           https://plationline.ase.ro/cauta-pers.php

            

           CALENDAR

           Înscrieri ONLINE

           15.03.2023 – 18.09.2023

           Începerea cursurilor

            25.09.2023 

           Încheierea contractului de studii

           25.09.2023-15.10.2023 

           Plata a ½ din taxa de școlarizare

           10.10.2023

           Plata a ½ din taxa de școlarizare

           01.02.2024