Selectează o Pagină

Cadrele didactice ale Facultății de Drept ASE

Mihai BĂDESCU

Mihai BĂDESCU

Prof. Univ. Dr.

Titular discipline:
Drept Constituțional,
Teoria Generală a Dreptului

Profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice, București

Conducător doctorat la Academia de Studii Economice, București

Director al Școlii Doctorale ”Drept” din Academia de Studii Economice, București

Dl. Mihai Bădescu este profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din 2017 și director al Școlii Doctorale Drept din cadrul ASE. De asemenea este membru CNADTCU (Comisia de științe juridice).
Fost rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a ocupat funcții de conducere în direcții importante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cum ar fi director general al Direcţiei Generale Juridice a M.A.I., director general al Direcţiei Generale Reglementări Juridice şi Contencios și secretar de stat.

De asemenea, dansul este redactor-şef al revistei de studii şi cercetări juridice „Pro Patria Lex” și membru asociat al Asociaţiei Profesionale „Colegiul Consilierilor Juridici, Bucureşti”.

Este autorul a 40 de cărţi şi peste 300 articole, comunicări ştiinţifice, studii, recenzii, cronici, note etc, apărute la edituri şi în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, în principal, în domeniul teoriei şi filosofiei dreptului, dreptului constituţional și dreptului/științei administrativ(e)

Raluca DIMITRIU

Raluca DIMITRIU

Prof. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Dreptul Muncii

Profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice, București 

Conducător doctorat la Academia de Studii Economice, București

Raluca Dimitriu este prof. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice susținând în prezent cursul de „Relații individuale și colective de muncă”, în cadrul programului de master Drept antreprenorial. Dumneaei este, de asemenea, coordonator de doctorat în domeniul dreptului muncii și al relațiilor industriale si trainer pentru magistrați specializați în dreptul muncii în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

A publicat peste 100 de studii și cărți în România, Austria, Franța, Belgia, Germania, Portugalia, Marea Britanie și este implicată in proiectul „Restatement of Labour Law”, publicat anual de Editura Hart Publishing (Oxford).
Ca membru al comitetului științific al „European Labour Law Network”, la solicitarea Comisiei Europene, Dna. Raluca Dimitriu a elaborat numerose rapoarte naționale pe domenii specifice de drept al muncii. Este, de asemenea, membră a Central Eastern European Labour Experts Network (Organizația Internațională a Muncii) și, ca expert OIM, a oferit consultanță la elaborarea legislației muncii pentru mai multe țări din regiune. Este expert Eurofound, calitate în care se implică frecvent în elaborarea de studii de drept comparat în domeniul relațiilor industriale.

Raluca Dimitriu are o îndelungată experiență didactică și de formare profesională continuă, participând în calitate de keynote speaker la numeroase conferințe naționale și internaționale. Este speaker ERA (Academia de Drept European, Trier), participând constant la evenimente privind egalitatea de gen.

 

Constantin DUVAC

Constantin DUVAC

Prof. Univ. Dr.

Titular discipline:
Drept penal. Partea generală
Criminalistică

Prof. univ. dr. Constantin Duvac este cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București și la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane din București. Din 2019 este conducător de doctorat în Drept penal în cadrul Școlii doctorale Drept a Academiei de Studii Economice din București. A fost director general al Corpului de Control al M.A.I., respectiv al Direcției generale audit intern din M.A.I., director al Direcției juridice, Direcției cercetări penale, Direcției de inspecție internă din I.G.P.R. Este avocat definitiv din anul 2013 în Baroul Gorj, iar apoi din 2016 în Baroul București. De asemenea, din anul 2012 este redactor șef al „Revistei de drept penal” și al „Criminal Law Review”.

Profesorul Constantin Duvac este președinte al Secției de științe penale din cadrul Academiei de Ştiinţe Juridice din România, vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, președinte al Asociației Române de Științe Penale, președintele Grupului Național Român afiliat la Asociația Internațională de Drept Penal cu sediul la Paris și președinte de onoare al Asociaţiei Criminaliştilor din România. Acesta este redactor șef al „Revistei de drept penal” și
al „Criminal Law Review”. Este avocat definitiv în Baroul București.

A participat la 177 conferințe internaționale/naționale cu 147 studii susținute din domeniul științelor penale. De asemenea, este coordonator, autor și coautor al 26 de cărți (tratate, cursuri universitare, lucrări de specialitate) și a 142 de studii, articole, comentarii de practică judiciară ș.a. Pentru patru
dintre aceste cărți a fost distins cu premiul Ion Tanoviceanu (2009) și cu premiul Vintilă Dongoroz (2010, 2016 și 2023) ale Uniunii Juriștilor din România. În anul 2023, i s-a decernat Premiul „Personalitatea anului în domeniul dreptului penal al afacerilor” al Revistei române de drept penal al afacerilor editată de Asociația Română de Drept Penal al Afacerilor. A participat la 10 proiecte de cercetare științifică.

 

Crenguța LEAUA

Crenguța LEAUA

Prof. Univ. Dr.

Titular discipline:
Arbitrajul și alte metode de soluționare alternativă a conflictelor
Dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii

Profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice, București

Conducător doctorat la Academia de Studii Economice, București

Dna Crenguța Leaua este cadru didactic la Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București și cadru didactic asociat în cadrul programului de master Arbitraj Internațional la Facultatea de Drept a Universității din București. A fost visiting scholar la Columbia Law School din New York și a susținut prelegeri la Science Po, Paris, Georgetown Law, Washington, D.C., Columbia Law School, New York, Washburn University, Kansas.

Dna Crenguța Leaua are o experiență în avocatură de peste 20 de ani, fiind specializată în dreptul comerțului internațional, în principal arbitrajul internațional, în dosare pe rolul mai multor instituții arbitrale internaționale – ICSID, ICC Paris, VIAC Viena, WIPO, diverse centre arbitrale naționale etc. consultanță la elaborarea legislației muncii pentru mai multe țări din regiune. Este expert Eurofound, calitate în care se implică frecvent în elaborarea de studii de drept comparat în domeniul relațiilor industriale.

Este autor sau coautor a 4 cărți și a peste 50 de articole, studii și cronici apărute în reviste de prestigiu, în principal în domeniul arbitrajului comercial internațional, dreptului afacerilor și dreptului proprietății intelectuale. Este unul din cei doi editori ai „Arbitration in Romania. A practitioner’s guide”, prima monografie despre arbitrajul din România publicată de Kluwer International (2016). A avut prezentări în peste 30 de conferințe internaționale pe teme de arbitraj sau dreptul afacerilor.

Florentina Camelia STOICA

Florentina Camelia STOICA

Prof. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Dreptul comercial

Profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice, București

Membru al Institutului Român de Drept Comparat si al Institutului de Drept comercial roman.

Este avocat în cadrul Baroului București, având competențe în domeniul Dreptului comercial, dar și arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (expertiză Drept comercial/ Drept societar).

În trecut a ocupat funcția de director al Departamentului de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, desfășurând o intensă activitate academică, de peste 25 de ani.

Cu privire la activitatea științifică, dna Stoica a participat la peste 44 de sesiuni științifice, conferințe naționale și internaționale și a publicat în calitate de autor și coautor peste 20 de cursuri universitare și monografii precum: Enciclopedia Juridica Romana –Volumul I-II Editura Universul Juridic si Editura Academiei Romane,Bucuresti 2018, 2021, 2022, „Dreptul societar – Note de curs”, ediția a II-a revizuită, Editura ASE București, 2017, “Business Law. Business Organisations”, Editura ASE, București, 2016.

Veronica STOICA

Veronica STOICA

Prof. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Drept civil. Contracte speciale
Drept civil. Succesiuni

Doamna Veronica Stoica este profesor universitar și, din 2015, conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 1989 și a dobândit titlul de Doctor în drept în 1999, avându-l conducător de doctorat pe profesorul universitar doctor Francisc Deak, una dintre cele mai importante personalități ale științelor juridice din România.

A elaborat și a publicat peste 25 de cursuri și monografii și peste 100 de articole, studii, comentarii, comunicări științifice în domeniul dreptului privat (Moștenirea legală, ediția a II-a, revăzută și adăugita, 2022; Moștenirea legală în reglementarea Noului Cod civil – 2012, Dreptul la moștenire – 2010, Drept civil. Contracte speciale – 2008, Teste grilă pentru admiterea la INM, avocatură și notariat, ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2019).

Mihaela TĂBÂRCĂ

Mihaela TĂBÂRCĂ

Prof. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Drept procesual civil

Doamna Mihaela Tăbârcă a început activitatea didactică în anul 1994, ca asistent universitar, a continuat ca lector universitar, conferenţiar universitar, iar din octombrie 2009 are gradul didactic de profesor universitar

Experienţa de 33 de ani ca judecător îi serveşte ca ajutor prin recursul permanent la jurisprudenţă în explicarea instituţiilor dreptului procesual civil, astfel încât să se observe mai facil cum pot fi acestea aplicate în practică şi care sunt conexiunile de făcut în cadrul procesului civil.

Cu privire la activitatea publicistică, doamna Mihaela Tăbârcă a publicat un număr impresionant de lucrări științifice, tratate, culegeri de spețe, cursuri universitare, coduri comentate și articole de specialitate în domeniul Dreptului procesual civil precum: „Drept procesual civil. Ediția a II-a, volumele I-III”, „Procedura civila in fise de revizuire. Ediția a III-a”, „Teste grilă. Drept procesual civil”, „Drept procesual civil. Vol. I, II, III. Teoria generala. Proceduri speciale. Căile de atac” și multe altele.

Ediţia a II-a a cursului Drept procesual civil, apărut la editura Solomon în anul 2017, a primit în acelaşi an premiul „Viorel Mihai Ciobanu” al Uniunii Juriștilor din România.

Brîndușa Teleoacă-Vartolomei

Brîndușa Teleoacă-Vartolomei

Prof. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Dreptul muncii
Dreptul comerțului internațional

Doamna Teleoacă Vartolomei Brîndușa, prof. univ. dr. la Departamentul de Drept din cadrul Facultății de Drept din ASE București, cu doctorat în Dreptul comerțului internațional (obținut în anul 2006), avocat specilizat în dreptul muncii și arbitru în cadrul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, a participat de-a lungul timpului în calitate de membru în colectivele de cercetare științifică a unor granturi – interne și internaționale – finanțate de instituții/autorități publice ori de mediul de afaceri, ce au vizat domenii juridice diferite (de la dreptul civil, la dreptul comerțului internațional și la dreptul muncii).

În cei peste 20 de ani de învățământ superior a publicat un număr de 11 carți în calitate de unic autor sau coautor, un număr de 31 articole de
specialitate, domeniile predilecte de analiză reprezentându-le dreptul comerțului internațional și dreptul muncii (multe dintre articolele publicate fiind ulterior citate în diferite alte lucrări de specialitate juridică).

În anul 2006 a obținut premiul Uniunii Juriștilor ”I. L. Georgescu” pentru monografia privind Contractul de factoring.

Începând cu anul 2018 dna. Teleoacă Vartolomei Brîndușa deține și calitatea de Director al Departamentului de Drept din cadrul Facultății de Drept
din ASE București.

Ovidiu Ioan DUMITRU

Ovidiu Ioan DUMITRU

Conf. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Drept societar european

Din anul 2004 este cadru didactic în cadrul ASE București, începând cu gradul universitar de preparator universitar in cadrul catedrei UNESCO a Fabiz, apoi asistent, lector și conferențiar în cadrul Departamentului Drept, de-a lungul timpului predând Dreptul Afacerilor, Drept Comercial, Dreptul Uniunii Europene, Drept societar și Dreptul Contractelor, în limba româna și limba engleză.

Ovidiu Ioan Dumitru este avocat in Baroul Bucuresti din anul 2004, iar între anii 2012-2016 a fost deputat în Parlamentul României, membru al comisiei de educație, tineret și sport, fiind implicat activ în activitatea legislativă, în special în domeniul educației. De asemenea, este membru fondator sau asociat a mai multor asociatii profesionale nationale, europene sau internationale precum: Asociatia Română de Dreptul Constructiilor, Asociația Română de Dreptul Afacerilor, European Society of Construction Law, European Legal English Teachers Association (ELETA), European Corporate Governance Institute.

În activitatea de cercetare, a fost implicat în organizarea a peste 30 de conferințe științifice și a fost moderator și keynote speaker la mai multe evenimente naționale și internaționale, este editor șef a două reviste de specialiate și în consiliul editorial al altor reviste recunoscute în științe juridice. A participat ca membru în mai multe granturi de cercetare. A scris trei cărți publicate la Editura ASE și multiple articole de specialitate în domeniul Dreptului european al afacerilor.

 

Ioana Nely MILITARU

Ioana Nely MILITARU

Conf. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Dreptul asigurărilor

Ca experiență profesionala, Dna Ioana Nely Militaru este Profesor la Corpul profesional al Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, membru în comisii de susținere a lucrărilor de diplomă și a dizertațiilor, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune și Facultatea de Finanțe, ASE, Membru în Consiliu Profesoral, Facultatea de Finanțe, ASE; Conferențiar Universitar și Vicepreședinte al Asociației ”Alumni”, ASE.

De asemenea, este Director de master „Drept antreprenorial”, ASE, Associate Professor, Maison des Association, Strasbourg, France, Evaluator pentru concursul național pentru acordarea burselor de studii în străinătate, pe ,,Domeniul Drept”, oferite de Ministerul Educației.

Ca activitate de cercetare științifică, a publicat multiple cărți, cele mai recente fiind: Dreptul afacerilor, Ed. CECCAR, București, 2017; Dreptul afacerilor, Ed. CECCAR, București, 2018; Dreptul afacerilor, Ed. CECCAR, București, 2022 și Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare. Principii. Instituții. Piața Internă a Uniunii Europene. Libertățile Fundamentale, ed. a IV-a revăzută și adăugită. Ed. Universul Juridic, București, 2023.

 

Răzvan Horațiu RADU

Răzvan Horațiu RADU

Conf. Univ. Dr.

Titular discipline:
Dreptul Uniunii Europene
Drept diplomatic și consular

Răzvan Horațiu Radu este magistrat de carieră, cu o vechime de peste 21 de ani, fiind absolvent al Institutului Național al Magistraturii (promoția 2001-2003).

În prezent este procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a îndeplinit și funcția de adjunct al procurorului general (2019-2020).

În calitate de magistrat detașat, de-a lungul anilor a exercitat și alte funcții administrative sau de reprezentare. Astfel, în perioada 2021-2022 a îndeplinit funcția de secretar general al Ministerului Justiției.

Între anii 2007-2018, a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, fiind Agent Guvernamental al României pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2007-2011) și Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene (2011-2018), ambele cu rang de subsecretar de stat.

În calitate de procuror, a mai activat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București și Parchetul de pe lângă Tribunalul București. De asemenea, a fost detașat la Consiliul Superior al Magistraturii, ca șef Serviciu Afaceri Europene și Programe (2006-2007).

 

Cătălin Silviu SĂRARU

Cătălin Silviu SĂRARU

Conf. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Drept administrativ

Dl Cătălin Săraru este conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității de Studii Economice București, unde este specializat în Drept administrativ. Este avocat în Baroul București, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional (România), redactor-șef al Revistei Tribuna Juridică și președinte al Societății de Științe Juridice și Administrative.

Este absolvent al Facultății de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și al Facultății de Drept din cadrul Universității Româno-Americane. În 2004 a absolvit masteratul „Studii administrative europene” în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. În 2009 a obținut titlul de doctor în Drept administrativ la Universitatea din Craiova.

Este membru al mai multor asociații profesionale, în colectivul editorial al unor reviste cu prestigiu internațional: „Acta Universitatis Danubius, Juridica”, „Dreptul”, „Perspectives of Business Law Journal”, „Reflecții Academice”, „VSRD International Journal of Business & Management Research” (India), International Law Research (Canada), „Tribuna juridică/Juridical Tribune”. De asemenea, este organizator și moderator de conferințe naționale și internaționale.

 

Ana Claudia Elena VIDAT

Ana Claudia Elena VIDAT

Conf. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Dreptul securității sociale

Ana Vidat este conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București. În această calitate, desfășoară activități de predare la programele de studii ale Academiei de Studii Economice din București, atât cu specific juridic, cât și economic.

Calitatea de cadru didactic este însoțită de cea de avocat, fiind membru în Baroul București, specializată în domeniul Dreptului muncii, în activitățile de predare fiind astfel reflectate realitățile pieței muncii și aspectele cu care se confruntă mediul de afaceri.

Este licențiată în Drept la Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” din București, urmând și studii postuniversitare de specialitate în Științe penale la Facultatea de Drept a Universității București. În 2012 a obținut titlul de doctor în Dreptul muncii la Academia de Studii Economice din București.

A publicat numeroase studii în reviste de prestigiu în domeniul științelor juridice, dar și cursuri universitare. A susținut lucrări științifice la conferințele naționale și internaționale organizate în domeniu.

 

Mirela BULIGA

Mirela BULIGA

Lect. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Drept financiar și fiscal

Dna Mirela Buliga este absolventă a Facultății de Drept a Universității de Vest, Timișoara și a Masterului de “Dreptul afacerilor” din cadrul aceleiași facultăți. Începând cu anul 2012 este doctor în drept fiscal (magna cum laude) al Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara.

Ca activitate profesională, este avocat definitiv în Baroul București având o experiență de peste 14 ani în domeniul consultanței fiscale și în reprezentarea clienților în litigii fiscale de drept fiscal material (drept fiscal intern, drept fiscal internațional și drept fiscal al Uniunii Europene) și procedural.

De asemenea, dna Mirela Buliga este membru al International Fiscal Association – Filiala România, autor / coautor al unor cărți, articole, studii și comentarii apărute în reviste de prestigiu, în principal în domeniul dreptului fiscal.

Este co-autor al Tratatului de Drept Fiscal Vol. II. Drept Fiscal al Uniunii Europene, publicat în anul 2018 de Editura Hamangiu. De asemenea, este autor al capitolului referitor la Legislația Fiscală în domeniul aviației publicat de L2b Aviation și care acoperă 28 de jurisdicții.

 

Roxana Maria CHIRIEAC

Roxana Maria CHIRIEAC

Lect. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Drept societar european

Dra Roxana Chirieac este lect. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București; în această calitate, desfășoară activități de predare la programele de studii ale Academiei de Studii Economice (cu specific juridic, dar și economic).

Roxana Chirieac este cadru didactic titular în cadrul Facultății de Drept ASE, predând disciplina Drept comercial și având activități de seminar la Drept societar european.

De-a lungul carierei a predat disciplina dreptul comercial, dreptul comerțului internațional, precum și în cadrul facultăților economice discipline precum Dreptul afacerilor sau Dreptul Uniunii Europene.

Are o vastă activitate științifică, participând la multiple conferințe naționale și internaționale și publicând articole în domeniile Dreptului comercial și Dreptului afacerilor.

 

Simona GUȚIU

Simona GUȚIU

Lect. Univ. Dr.

Titular discipline:
Dreptul contractelor
Dreptul afacerilor

Simona este specializata în drept civil, drept comercial și drept fiscal. Are o bogată experiență în tranzacții imobiliare, achiziții și fuziuni la nivel național, proiecte greenfield, probleme de drept societar, probleme de drept fiscal, leasing
operațional și financiar.

De-a lungul anilor, Simona a oferit consultanță juridică cu privire la tranzacții importante din România, în special în domeniul energiilor regenerabile si mai multor jucători din industria de retail din România. În prezent își desfășoară activitatea ca notar public.

Este doctor in Drept Facultatea de Drept a Universității din București, Doctor, 2009

Are o vastă activitate științifică, participând la multiple conferințe naționale și internaționale și publicând articole în reviste de specialitate.

 

Andrei Viorel IUGAN

Andrei Viorel IUGAN

Lect. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Drept procesual penal

Andrei Iugan este judecător la Curtea de Apel București din anul 2019. Absolvent al Institutului Național al Magistraturii, și-a început activitatea profesională de magistrat în cadrul Judecătoriei Sectorului 5 București.

Pe lângă magistratură, domnul Andrei Iugan desfășoară și o intensă activitate academică, atât didactică cât și publicistică, fiind cadru didactic, specializarea drept procesual penal.

În decursul timpului, a colaborat la realizarea unor lucrări fundamentale precum Codul Penal Adnotat. Partea Generala. Jurisprudenta nationala 2014-2020, Codul Penal Adnotat. Partea Specială. Jurisprudenta nationala 2014-2020, Codul de Procedură Penală Comentat 2020, precum și la o serie de materiale ajutătoare tinerilor magistrați sau aspiranți la profesia de magistrat, precum Admitere INM. Culegere de teste pentru proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice. Drept penal. Drept procesual penal 2019, Drept procesual penal. Partea specială, mapă de seminar, Ediția a II-a, revizuită și adăugită 2019, Minispețe. Vol. IV. Procedură penală. Ed. a II-a (coautor; coordonator M. Udroiu) 2019, Teste grilă. Ediția a VI-a. Vol. II. Drept penal • Procedură penală (coautor; coordonator M. Udroiu) 2019. Ultima lucrare publicată este cursul universitar „Procedură penal-. Partea Generală” 2023, la Editura C. H. Beck.

 

Ana Maria LUPULESCU

Ana Maria LUPULESCU

Lect. Univ. Dr.

Titular discipline:
Drept civil. Teoria generală
Drept civil. Drepturile reale
Dreptul familiei

Ana-Maria Lupulescu este lector universitar doctor în Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din București. Este licențiată în Management și Drept, precum și Doctor în Drept, în cadrul Academiei de Studii Economice. 

Are o experiență în avocatură de peste 20 de ani, fiind specializată în principal în drept privat (drept civil, drept societar, dreptul familiei).

Totodată, a desfășurat o semnificativă activitate de asistență juridică în dosare având ca obiect procedura insolvenței. Este coordonator al societății civile de avocatură în care își desfășoară activitatea profesională, dar și lector al Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților.

​În ceea ce privește activitatea didactică, are o experiență de peste 22 de ani în învățământul superior, susținând activități de curs în cadrul Facultății de Drept, dar și activități de curs și seminar în limba engleză ori franceză, în cadrul facultăților cu predare în limbi străine din Academia de Studii Economice din București (la disciplinele Dreptul afacerilor, Drept societar, Dreptul Uniunii Europene etc.).

 

Teodor MANEA

Teodor MANEA

Lect. Univ. Dr.

Titular discipline:
Criminologie
Drept penal. Partea specială

Teodor Manea este lector universitar și susține cursuri și seminare la Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București.

De asemenea, este formator colaborator al Institutului Național al Magistraturii și formator colaborator al Școlii Naționale de Grefieri.

Teodor Manea este magistrat procuror de peste 10 ani. Și-a început cariera la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, și a activat ulterior în cadrul Secțiilor judiciare ale Parchetului de pe lângă Tribunalul București și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Din 2019 este procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în prezent își desfășoară activitatea în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a Direcției Naționale Anticorupție.

A colaborat la realizarea unor lucrări fundamentale precum Codul penal, Comentariu pe articole, Editura CH Beck, București (ediția I, II și III), și a scris, ca autor sau în parteneriat cu alți specialiști mai multe lucrări de specialitate.

 

Dragoș MĂNESCU

Dragoș MĂNESCU

Lect. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Drept bancar

Dl. Dragoș Mănescu este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept, fiind implicat la următoarele discipline: Dreptul afacerilor/Business law, Dreptul Uniunii Europene/EU Law și Drept bancar.

Dragoș Mănescu este, din 2009, doctor în drept în cadrul Academiei de Studii Economice din București, având teza de doctorat cu titlul ”Regimul juridic al societăților bancare”.

Este licențiat în Drept în cadrul Academiei de Poliție “Al. I. Cuza” și în economie la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

A publicat numeroase studii și lucrări de specialitate, printre care se numără: “Regimul juridic al societăților bancare”, Editura Hamangiu, București iulie 2009, “Recuperarea rapidă a creanțelor”, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2011, “Contractele de vânzare de bunuri în lumina modificărilor introduse de Ordonanța de Urgență nr. 140/2021”, Curierul Fiscal nr. 5/2022, Editura C.H. Beck, București, “Recovery of claims in the GDPR (General Data Protection Regulation) era”, Tribuna Juridică, vol. 8, nr. 3, decembrie 2018, “Viața privată, datele personale și dreptul la informare, provocări ale zilelor noastre”, Ed. Wolters Kluwer România, Pandectele Române nr. 3 din iunie 2020, “FIDIC Standard Forms of Contracts or National Contracts in Public Investment”, „International Investment Law Journal”, Ed. ASE, volumul 1, nr. 1, februarie 2021.

 

Radu PĂTRU

Radu PĂTRU

Lect. Univ. Dr.

Titular disciplină:
Drept comercial
Dreptul muncii
Dreptul afacerilor

Dr. Radu Ștefan Pătru este lector universitar, având ca principale arii de practică Dreptul muncii (în limba română și engleză), Dreptul afacerilor și Drept comercial.

În 2014 a obținut titlul de Doctor în Drept la Academia de Studii Economice din București cu teza intitulată „Contractele și acordurile colective de muncă” și a urmat studii postdoctorale în cadrul Academiei de Studii Economice din București în perioada 2018 – 2021 cu tema intitulată „Drepturile colective ale lucrătorilor în sistemul de drept românesc”.

Este autorul volumelor „Dreptul individual al muncii”, Ed. Universitară, București, 2018, „Contractele și acordurile colective de muncă”, Ed. Hamangiu, București, 2014 și „Dreptul afacerilor. Curs universitar”, Ed. Universul Juridic, 2023.

A publicat numeroase articole științifice în reviste de prestigiu din domeniul Științelor juridice, precum Dreptul, Revista Română de Dreptul Muncii, Revista Română de Drept Comercial, Tribuna Juridică etc. A participat la numeroase conferințe naționale și internaționale, articolele fiind publicate în volumele colective ale conferințelor.

În afara activității universitare, dr. Radu Ștefan Pătru desfășoară activitate de consultanță în special în materia Dreptului muncii.

 

Andreea STOICAN-MATEI

Andreea STOICAN-MATEI

Lect. Univ. Dr.

Titular discipline:
Drept civil. Persoane
Clinică judiciară

Andreea Stoican-Matei este avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti (2013-prezent), cu o experienţă profesională de peste 10 ani în drept civil, drept comercial/societar, dezvoltându-se şi în domenii cu un profund caracter tehnic, cum este cazul domeniului reglementat al energiei electrice.

Andreea Stoican-Matei este implicată în activitatea mai multor asociații profesionale, fiind secretar general în cadrul Asociației Române de Dreptul Afacerilor și membru în cadrul Asociației Române de Dreptul Construcțiilor.

De asemenea, își desfășoară activitatea didactică în calitate de lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București, susținând activități de curs și seminar în cadrul disciplinelor de Drept civil; activități de curs și seminar susținute în limba engleză în cadrul facultăţilor cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, disciplinele: Dreptul afacerilor, Drept comercial şi Dreptul Uniunii Europene.

Cu privire la activitatea publicistică, Andreea are publicate 3 cărți și 25 articole, preponderent în domeniul dreptului civil și societar.

 

Marius EZER

Marius EZER

Asist. Univ. Dr.

Titular discipline:
Drept civil. Teoria generală
Drept administrativ
Drept procesual civil

Cu o experiență profesională de peste 14 ani, acordă asistență și reprezentare juridică atât companiilor internaționale sau locale, cât și instituțiilor financiare în legătură cu proceduri complexe de insolvență, drepturile creditorilor şi recuperarea de bunuri precum si litigii fiscale complexe. În plus, asistă clienți în soluționarea disputelor privind reorganizări corporative, dispute legate de contracte de finanțare pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare sau punerea în aplicare a contractelor de închiriere, precum şi rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unor contracte de tip FIDIC.

Marius Ezer deține un doctorat (Ph.D) (din 2012) în dreptul muncii și este asistent universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Marius Ezer este partener în cadrul Departamentului de Soluționare a Litigiilor din anul 2017. De asemenea, este membru al Centrului de Excelență în Litigii Fiscale al NNDKP (CELF) și membru al Baroului București din anul 2006.

Cu privire la activitatea de cercetare, Marius Ezer participă frecvent la conferințe naționale și internaționale, scriind lucrări științifice pe diverse teme de interes.

 

Andreea STĂNCIULESCU

Andreea STĂNCIULESCU

Asist. Univ. Dr.

Titular discipline:
Dreptul Uniunii Europene
Drept societar european

Andreea Stănciulescu (Alexe) este asistent univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București, în această calitate desfășurând activități didactice de seminar la programele de studii ale Academiei de Studii Economice din București, atât la Facultatea de Drept, cât și la alte facultăți din cadrul universității, susținând activități la disciplinele: Dreptul Uniunii Europene, Dreptul european al afacerilor și Dreptul afacerilor atât în limba română, cât si engleză și germană.

Este absolventă a Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu”, dar și a Universității din București, Facultatea de Litere, cu dublă specializare Limba și literatura română – Limba și literatura germană. Studiile de doctorat au fost finalizate în cadrul Universității din Craiova. Teza de doctorat a fost premiată în 2019 cu Premiul „Anibal Teodorescu”, în domeniul dreptului public – pentru lucrări altele decât cele din domeniul dreptului penal, de către Uniunea Juriștilor din România.

Andreea are o experienţă profesională de peste 15 ani în domeniul publicistic, fiind în prezent Director editorial al Editurii C.H. Beck. A publicat numeroase studii de specialitate în domeniul dreptului constituțional și dreptului Uniunii Europene.

În activitatea de cercetare a fost implicată în organizarea conferințelor științifice internaționale, este editor coordonator în două reviste de specialitate și în consiliul editorial a altor reviste recunoscute în științe juridice.

 

Bogdan BĂRBUCEANU

Bogdan BĂRBUCEANU

Doctorand

Titular disciplină:
Drept penal. Partea generală

Domnul Bogdan Bărbuceanu este avocat în cadrul Baroului București din anul 2003, a asistat și reprezentat persoane fizice și juridice române și străine în diverse litigii penale si civile.

Bogdan Bărbuceanu a absolvit Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu din București, cursuri post universitare la Facultatea de Drept a Universității din București, și cursuri de Master la Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu din București. În prezent urmează studiile doctorale in cadrul școlii doctorale drept, domeniul dreptului penal din cadrul Academiei de Studii Economice din București, fiind si cadru didactic asociat la facultatea de Drept ASE la disciplina Drept penal. Partea generală.

Este membru al Asociației Române de Științe Penale și Asociației Internaționale de Drept Penal.

În activitatea de cercetare a fost implicat în organizarea conferințelor științifice naționale și internaționale si a publicat mai multe lucrări in reviste de specialitate.

 

Costin Răzvan CHIRIȚĂ

Costin Răzvan CHIRIȚĂ

Doctorand

Titular discipline:
Drept civil. Contracte speciale
Drept comercial

Costin Răzvan Chiriță este doctorand în cadrul Academiei de Studii Economice din București începând cu anul 2022, specializându-se în Dreptul civil, Contracte Speciale.

Domnul avocat Costin Răzvan Chiriță are o experiență profesională de 10 ani, fiind membru al Baroului București din anul 2013. Practic și dedicat, acordă asistență și reprezentare juridică într-o gamă largă de probleme de drept civil și drept procesual civil. El are o vastă experiență în consilierea companiilor private naționale și internaționale din mai multe sectoare, cu accent pe industriile complexe, foarte tehnice și înalt reglementate. Totodată, în ceea ce privește reprezentarea juridică în fața instanțelor naționale, acesta are în vedere dispute legate de dreptul civil, drept societar precum și procedura insolvenței.

Activitatea de cercetare a domnului avocat Costin Răzvan Chiriță se conturează prin participarea la conferințe naționale și internaționale, scriind lucrări științifice pe teme de actualitate, încercând să contribuie la actualizarea dreptului civil noilor provocări practice generate de progresul social și tehnologic.

Ionela CUCIUREANU

Ionela CUCIUREANU

Doctorand

Titular discipline:
Drept roman
Istoria statului și dreptului
Dreptul proprietății intelectuale

Ionela Cuciureanu urmează în prezent un doctorat în domeniul elaborării și sistematizării normative în cadrul Școlii Doctorale Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Din anul 2020, odată cu înființarea Facultății de Drept din Academia de Studii Economice, s-a alăturat echipei în calitate de cadru didactic asociat, susținând activități de seminar inițial la Drept Roman, Istoria Dreptului și Teoria Generală a Dreptului, iar ulterior și la Dreptul Proprietății Intelectuale.

În anul 2022, a publicat la editura ASE, un curs de Drept Roman, destinat studenților din anul 1.

Experiența sa profesională include activitatea de avocat în domeniul proprietății intelectuale, dar și pe cea de policy advisor, pe care o desfășoară în prezent în cadrul Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie. În această calitate, începând cu luna mai a acestui an, a fost desemnată ca membru în Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament, din cadrul Consiliului Economic și Social.

În cadrul Facultății de Drept ASE îți derulează activitatea de predare reputați juriști, cu o vastă experiență atât la catedră, cât și în practica juridică.

Lista cadrelor didactice titulare:
prof. univ. dr. Mihai Bădescu
prof. univ. dr. Raluca Dimitriu
prof. univ. dr. Ioana Crenguta Leaua
prof. univ. dr. Florentina Camelia Stoica
prof. univ. dr. Brândușa Oana Teleoacă-Vartolomei
conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru
conf. univ. dr Charlotte Valentine Ene
conf. univ. dr. Ioana Nely Militaru
conf. univ. dr. Răzvan Horațiu Radu
conf. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru
conf. univ. dr. Ana Claudia Elena Vidat
lect. univ. dr. Simona Chirică
lect. univ. dr. Cristina Cojocaru
lect. univ. dr. Ileana Adriana Deac
lect. univ. dr. Andrei Iugan
lect. univ. dr. Ana Maria Lupulescu
lect. univ. dr. Ovidiu Horia Maican
lect. univ. dr. Teodor Manea
lect. univ. dr. Mihaela Marica
lect. univ. dr. Dragoș Mănescu
lect. univ. dr. Adriana Motatu
lect. univ. dr. Radu Stefan Pătru
lect. univ. dr. Andreea Paula Seucan
lect. univ. dr. Andreea Stoican
asist. univ. dr. Marius Ezer
asist. univ. dr. Andreea Stănciulescu

Lista cadre didactice doctoranzi
drd. Bogdan Bărbuceanu
drd. Costin Chiriță
drd. Adrian Corobană
drd. Ionela Cuciureanu
drd. Valentin Minoiu
drd. Andrada Tarmigan
drd. Sorin Lică
drd. Liviu Narlă
drd. Denise Martalog