Selectează o Pagină

Echipa de la Drept ASE

Ovidiu Ioan DUMITRU

Ovidiu Ioan DUMITRU

Decan

Ovidiu Ioan Dumitru este licențiat în Drept, absolvent al Facultății de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu și licențiat în economie, absolvent al Facultății de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice din București. În 2004 a absolvit studiile de master în Dreptul Afacerilor la Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu, iar în anul 2011 a obținut titlul de Doctor în științe juridice la Academia de Studii Economice din București, pentru ca în anul 2016 să finalizele cu succes MBA Executive la Executive Academy a Viena University of Business & Economics (WU).

Ovidiu Ioan Dumitru a absolvit mai multe programe postuniversitare în domeniile drept sau management precum: în 2005 programul „Drept Internațional și Comunitar” al Facultății de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu și cel de „Integrare Europeana ,,Jean Monnet” al Centrului de Studii Euroatlantice al Universității din București, în 2006 programele de „Manager al sistemelor de management al calității” și „Manager al sistemelor de management de mediu” al Management Consulting Group, în anul 2014 cursul „Politici ale Uniunii Europene” la Institutul Diplomatic Român, în 2015 „Red Model of Contract FIDIC Conditions of Contract” și „The Management of Contract Claims and the Resolution of Disputes” în cadrul FIDIC, în anul 2016 cursul „EU Institutional Law” al Academy of European Law (ERA) și cursul „European Company Law” din cadrul London School of Economics and Political Sciences (LSE), iar în 2022 „EU Competition Law” și „Competition Policy & Digital Markets” la College of Europe, Bruges.

Din anul 2004 este cadru didactic în cadrul ASE București, de la gradul de preparator universitar în cadrul catedrei UNESCO a Facultății de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine), la cel de asistent, lector și conferențiar universitar în cadrul Departamentului Drept, în cursul anilor susținând activități de predare la disciplinele Dreptul afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul contractelor și Drept societar european, în limba română și limba engleză.

În activitatea de cercetare, a fost implicat în organizarea a peste 20 de conferințe științifice și a fost moderator și keynote speaker la mai multe evenimente naționale și internaționale, este redactor-șef al două reviste de specialitate și în colegiul editorial al altor reviste recunoscute în științe juridice și a participat ca membru în mai multe granturi de cercetare.

Ovidiu Ioan Dumitru este avocat în Baroul București din anul 2004. 

Între anii 2012 și 2016 a fost deputat în Parlamentul României, membru al comisiei de educație, tineret și sport, fiind implicat activ în activitatea legislativă, în special în domeniul educației.

Ovidiu Ioan Dumitru este membru fondator sau asociat al mai multor asociații profesionale naționale, europene sau internaționale precum: Asociația Română de Dreptul Construcțiilor, membră a structurilor europene și internaționale, European Society of Construction Law (membru Consiliul Director), Asociația Română de Dreptul Afacerilor, International Bar Association (IBA), European Legal English Teachers Associations (ELETA), European Governance Institute.

Roxana-Maria CHIRIEAC

Roxana-Maria CHIRIEAC

Prodecan responsabil de relația cu studenții și mediul economico-social

Roxana Chirieac este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București. În această calitate, desfășoară activități de predare la programele de studii ale Academiei de Studii Economice din București (cu specific juridic, dar și economic).

Roxana Chirieac este cadru didactic titular în cadrul Facultății de Drept ASE, susținând activități didactice la disciplina Drept societar european.

Este absolventă a Facultății de Drept a Universității Titu Maiorescu, având teza de doctorat în domeniul Dreptului comercial, cu temă referitoare la societățile offshore.

De-a lungul carierei a predat disciplinele Drept comercial, Dreptul comerțului internațional, precum și în cadrul facultăților de profil economic discipline precum Dreptul afacerilor și Dreptul Uniunii Europene

Dragoș Mihail MĂNESCU

Dragoș Mihail MĂNESCU

Prodecan responsabil cu activitatea de cercetare și relații internaționale

Dragoș Mihail Mănescu este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București. În această calitate, desfășoară activități de predare la programele de studii ale Academiei de Studii Economice din București (cu specific juridic, dar și economic), în cadrul disciplinelor: Dreptul afacerilor / Business Law, Dreptul Uniunii Europene / EU Law și Drept bancar.

Este absolvent al Facultății de Drept a Academiei de Poliție „A. I. Cuza” și al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București. În 2004 a absolvit studii postuniversitare, specializarea Relații Internaționale în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Poliție „A. I. Cuza”, iar în 2007 studiile postuniversitar de psiho-pedagogie în cadrul ASE.

Din anul 200 este doctor în drept în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureti, având teza de doctorat cu titlul „Regimul Juridic al Societăților Bancare”.

De-a lungul carierei a publicat numeroase studii și lucrări de specialitate preponderent în domeniile Drept bancar, Dreptul afacerilor și Dreptul Uniunii Europene

Andreea STOICAN-MATEI

Andreea STOICAN-MATEI

Prodecan responsabil cu activitatea didactică

Andreea Stoican-Matei are studii universitare de doctorat la discipline (2011-2015), studii universitare de masterat în domeniul Științelor penale, Facultatea de Drept, Universitatea din București (2009-2010), studii universitare de licență în Drept, Universitatea din București (2005-2009).

Andreea Stoican-Matei este avocat definitiv în cadrul Baroului București (2013-prezent), cu o experiență profesională de peste 10 ani în drept civil, drept comercial și societar, dezvoltându-se și în domenii cu un profund caracter tehnic, cum este cazul domeniului reglementat al energiei electrice.

Andreea Stoican-Matei este implicată în activitatea mai multor asociații profesionale, fiind secretar general în cadrul Asociației Române de Dreptul Afacerilor și membru în cadrul Asociației Române de Dreptul Construcțiilor.

Andreea Stoican-Matei este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, susținând activități de curs și seminar la disciplinele de Drept civil, dar și la Dreptul afacerilor și Dreptul Uniunii Europene la Facultățile cu predare în limbi străine și de profil economic.

De-a lungul carierei a publicat 3 cărți și 25 de articole, preponderent în domeniile Dreptului civil și societar.