Conferința internațională „Perspectives of Banking and Financial Law”

ediția a XVII-a

Data: 17 mai 2024, începând cu ora 10:00.

Locație: Participare fizică în Aula Manga – Academia de Studii Economice din București

Deschiderea Conferinței va fi transmisă live pe canalele online ale Facultății de Drept din cadrul ASE.

Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București împreună cu Societatea Europeană de Drept Bancar și Financiar – România, Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Bancar și Financiar, alături de partenerii instituționali, Asociația Română a Băncilor și Institutul Bancar Român, cu participarea reprezentanților principalelor organizații profesionale din domeniu și oficiali români, organizează cea de-a 17-a ediție a Conferinței internaționale „Perspectives of Banking and Financial Law”.

Conferința oferă oportunitatea tuturor celor interesați de domeniul bancar, drept financiar și tehnologie (FinTech) să discute și să dezbată idei si viziuni privind evoluția tehnologică și impactul acesteia asupra mediului financiar-bancar precum și modalitățile de gestionare a
provocărilor momentului în domeniul bancar.

La eveniment vor participa reprezentanți ai principalelor organizații profesionale din domeniu și  oficiali români din sistemul public alături de practicieni, cercetători și cadre universitare din tara și străinătate, interesați de dreptul bancar, financiar și Fintech.

Participarea este gratuită!

Lucrările conferinței vor fi publicate într-una dintre revistele partenere:
– Revista „Dreptul” – revistă indexată BDI, publicată de Uniunea Juriștilor din România
– European Business Law Journal – revistă indexată BDI
– Curier judiciar – revistă indexată BDI, publicată de Editura C.H. Beck
– Revista Română de Drept al Afacerilor, revistă indexată BDI, publicată de Wolters Kluwer

Date importante:

22 aprilie 2024 înregistrarea lucrării cu titlu și rezumat la adresa de e-mail:
romanianbusinesslaw@gmail.com, decanat@drept.ase.ro

6 mai 2024 trimiterea textului integral al lucrării științifice

13 mai 2024 confirmarea acceptării lucrării pentru a fi susținută în cadrul conferinței

Detalii cu privire la înscriere găsiți pe site-ul conferinței: http://bankingfinanciallaw.rsbl.ro

Conferința internațională „Perspectives of Tax Law” ediția a II-a

Data: 14-15 iunie 2024, începând cu ora 09:00.

Locație: Participare fizică la Academia de Studii Economice din București, Centrul de Perfecționare Complex Predeal ”Ion Gh. Roșca”

A doua ediție a conferinței internaționale „Perspectives of Tax Law” va fi organizată anul acesta la Predeal și va reuni reprezentanți ai mediului profesional și specialiști ai domeniului fiscal din țară și din străinătate datorită eforturilor conjugate ale Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, Facultății de Științe Economice din cadrul Universității 1 Decembrie Alba Iulia și Facultății de Drept, a Universității de Vest din Timișoara, Camera Consultanților Fiscali din România, alături de partenerul instituțional Asociația Română de Dreptul Afacerilor.

Conferința se concentrează pe o arie largă de subiecte din domeniul Dreptului Fiscal și își propune să reprezinte o adevărată platformă de dezbatere între practicieni, oameni de business, cercetători sau cadre universitare, fiind adresată tuturor celor interesați de acces domeniu.

Prima zi va fi dedicată reprezentanților mediului profesional și oamenilor de afaceri din zona de Centru a României, care vor avea ocazia să dialogheze în cadrul unei mese rotunde, manifestare intrată deja în tradiția evenimentului, pe marginea unor probleme de mare și actual interes pentru mediul de afaceri, alături de persoane înalt calificate și cu atribuții de coordonare ale domeniilor respective (Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția pentru Dezvoltare Regională, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală). 

A doua zi va îmbrăca forma unui Academic Forum și va continua tradiția deja consacrată a CEE Tax Lab, ajuns la a 4-a ediție, eveniment în care se cooptează profesori de mare calibru atât din țările vecine și state membre ale Uniunii Europene.

Lucrările conferinței vor fi publicate într-una dintre revistele partenere:

– Revista „Dreptul” – revistă indexată BDI Ebsco, Heinonline și CEEOL, publicată de Uniunea Juriștilor din România

– European Business Law Journal – revistă indexată BDI

– Curierul fiscal – revistă indexată BDI Ebsco, Heinonline, publicată de Editura C.H. Beck 

Date importante:

10 mai 2024: Înregistrare – depunerea formularului de înscriere, completat cu titlul și rezumatul lucrării ce urmează a fi prezentată la conferința

24 mai 2024: trimiterea textului integral al lucrării

1 iunie 2024: confirmarea lucrărilor selectate în cadrul Conferinței

Detalii cu privire la conferința și înscriere găsiți pe site-ul conferinței: http://taxlaw.rsbl.ro 

Conferința internațională „Perspectives of Intelectuall Property Law”

ediția a II-a

Data: 19-20 septebrie 2024, începând cu ora 09:00.

Locație: Participare fizică în Aula Manga – Academia de Studii Economice din București

Deschiderea Conferinței va fi transmisă live pe canalele online ale Facultății de Drept din cadrul ASE.

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București împreună cu partenerii săi, Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți – CREDIDAM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Asociația Română de Dreptul Afacerilor, organizează a doua ediție a Conferinței Internaționale „Perspectives of Intellectual Property Law”.

Conferința abordează o serie largă de teme de actualitate din domeniul dreptului proprietății intelectuale, fiind structurată în două părți: prima parte este dedicată dreptului de autor și drepturilor conexe, cu accent pe drepturile artiștilor interpreți, iar partea a doua abordează subiecte din zona brevetelor, mărcilor și desenelor, numelor de domeniu etc.  

Conferința vizează o abordare globală a aspectelor legate de creația artistică, inovare și proprietate intelectuală, iar obiectivul principal este acela a facilita un dialog interdisciplinar între experți din domeniul dreptului, tehnologiei, afacerilor, științei și artei, pentru a înțelege mai bine cum proprietatea intelectuală poate fi utilizată pentru a stimula inovația și pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării și partajării cunoașterii.

Pe parcursul celor două zile,  mediul academic  – cercetători, doctoranzi, cadre universitare -, reprezentanți ai mediului profesional juridic – avocați, judecători, procurori, consilieri juridici, consilieri în proprietate intelectuale, și „destinatarii” protecției pe care o oferă drepturile de proprietate intelectuală  – fie artiștii interpreți (pentru prima parte), fie mediul antreprenorial, de la start-upuri, la acceleratoare și hub-uri tech – se vor reuni într-o platformă de dezbateri constructive.

Conferința se desfășoară în format hibrid, participanții având posibilitatea de a participa atât online, pe platforma Zoom, cât și fizic. 

Lucrările conferinței vor fi publicate într-una dintre revistele partenere:

– Revista „Dreptul” – revistă indexată BDI Ebsco, Heinonline și CEEOL, publicată de Uniunea Juriștilor din România

– European Business Law Journal – revistă indexată BDI

– Curierul judiciar – revistă indexată BDI Ebsco, Heinonline, publicată de Editura C.H. Beck 

Date importante:

26 august 2024: Înregistrare – depunerea formularului de înscriere, completat cu titlul și rezumatul lucrării ce urmează a fi prezentată la conferința

2 septembrie 2024: trimiterea textului integral al lucrării

16 septembrie 2024: confirmarea lucrărilor selectate în cadrul Conferinței

Pentru mai multe detalii cu privire la înscriere și la desfășurarea conferinței, vă invităm să consultați site-ul: http://iplaw.rsbl.ro/

Conferința Internațională “Perspectives of Construction Law” ediția a VII-a

25 octombrie 2024ora 09.00

Sala Schuman – Academia de Studii Economice din București

A VII-a ediție a Conferinței Internaționale “Perspectives of Construction Law” este organizată de către Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București și Asociația Română de Dreptul Construcțiilor, în data de 25.10.2024, începând cu ora 09, în sala Schuman a Academiei de Studii Economice din București.

Evenimentul iși propune să abordeze subiecte relevante în context național, dar și european, printre care evoluția principalelor forme de contracte utilizate și a controverselor izvorâte din acestea, metode alternative de soluționare a disputelor în domeniul construcțiiilor, accesul la finanțare, evoluția tehnologică și impactul acesteia asupra marilor proiecte de investiții, mediului de business, precum și a altor domenii conexe de interes pentru practicieni.

Conferința va beneficia de prezența unor speakeri internaționali, cât și a unor apreciați specialiști de dreptul construcțiilor din România, membri ai mediului academic, dar și reputați practicieni precum și factori de decizie din domeniu, care vor împărtăși opinii despre aspectele de noutate legislativă și din sfera tehnologiei, cu impact în sectorul construcțiilor și investițiilor de infrastructură.

Conferința va fi organizată în format hibrid și va fi transmisă în direct pe canalele social media ale Facultății de Drept și ale partenerilor.

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței indexate BDI.

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței indexate BDI:
– Volumul conferinței, în limba engleză, publicat la Editura ASE
– Romanian Construction Law Review
– Revista Dreptul
– European Business Law Journal

Pentru înscrieri vă invităm să accesați site-ul Asociației Române de Dreptul Construcțiilor: http://rscl.ro/inregistrare/

Pentru orice detalii și informații adiționale nu ezitați a ne contacta pe adresele de e-mail: office@rscl.ro & romanianscl@gmail.com.

Conferința Internațională „Perspectives of European Business Law”

Ediția a 3-a

 15 noiembrie 2024, sala Schuman

 

În data de 15 noiembrie 2024, Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București împreuna cu Asociația Română de Dreptul Afacerilor, alături de partenerii din mediul profesional, organizează a 2-a ediție a Conferinței Internaționale „Perspectives of European Business Law”.

Conferința abordează o serie largă de teme de actualitate din domeniul Dreptului societar european, piața unică, concurența, dreptul european al contractelor, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul penal și alte domenii conexe. Ea se dorește a fi o reală platformă de dezbateri între practicieni, cercetători, doctoranzi sau cadre universitare, la aceasta putându-se înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Conferința se desfășoară în format hibrid, participanții având posibilitatea de a participa atât online, pe platforma Zoom, cât și fizic, în sala Schuman a clădirii Ion N. Angelescu. De asemenea, conferința va fi transmisă în direct pe canalele social media ale Facultății de Drept ASE și ale partenerilor.

Conferința Internațională „Perspectives of European Business Law” se bucură de prezența unor specialiști de renume din afara țării, care vor lua cuvântul în deschiderea Conferinței în calitate de key note speakers. 

Lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

  • Revista „Dreptul” – cea mai veche revistă de drept din România, cunoscută la nivel național și internațional (indexată BDI în Ebsco, CEEOL)
  • European Business Law Journal – publicația conferinței – care se va lansa cu ocazia acestei ediții
  • Revista Română de Drept al Afacerilor, publicată de Wolters Kluwer România

Pentru mai multe detalii cu privire la înscriere și la desfășurarea conferinței, vă invităm să consultați site-ul: europeanbusinesslaw.rsbl.ro