Competiția de proiecte studențești Digitalizarea și Dreptul

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București va organiza în data de 5 decembrie 2022 Competiția de proiecte studențești Digitalizarea și Dreptul” – cu referire la Tema generală a sesiunii de la nivelul Academiei de Studii Economice, respectiv “Digitalizarea în ASE”.

Lucrările aferente programului competițional se vor desfășura fizic, în sala Periodice a clădirii Ion N. Angelescu.

Participarea în cadrul competiției se va realiza individual sau în echipe – fiind dezbătute probleme juridice relevante.

Grila de premiere

Premiul I: 1700 lei;

Premiul al II – lea: 1300 lei;

Premiul al III – lea: 1000 lei;

Mențiunea nr. 1: 500 lei;

Mențiunea nr. 2: 500 lei.

Va rugam să completati cererea și o să o trimiteți pe email: decanat@drept.ase.ro

Vă rugăm să completați declarația și să o trimiteți pe email: decanat@drept.ase.ro

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București organizează competiția de proiecte studențești, cu tema: „Dimensiunea juridică a noilor tehnologii 

Competiția de proiecte studențești

”Drepturile Omului și Democrația. Protecția și Promovarea
Drepturilor Omului”

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București va organiza împreună cu ASFD în data de 12 Decembrie 2023 – cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului – competiția de proiecte studențești cu tema „70 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului si a libertăților fundamentale.”.

Lucrările aferente programului competițional se vor desfășura cu prezență fizică,  oferindu-se studenților, în acest mod, prilejul de a întocmi proiecte complexe finalizate cu propuneri de lege ferenda și de a realiza dezbateri relevante pentru domeniul juridic.

Participarea în cadrul competiției se va realiza individual sau în formula unor echipe, fiind prezentate lucrări care vor aduce un plus de valoare în domeniul juridic, cu aplecare asupra modului în care sunt respectate/afectate – prin acest proces – drepturile omului.

Din conținutul proiectelor susținute dorim a fi desprinse concluzii de natură a sublinia originalitatea ideilor promovate, complexitatea abordărilor, caracterul interdisciplinar, dar și relevanța soluțiilor propuse pentru practica de specialitate.

Vă invităm să ne fiți alături la acest eveniment organizat de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București alături de Asociația Studenților Facultății de Drept ASE!

 

Termene importante: 21.11.2023 – 28.11.2023 : depunerea cererii de înscriere și a declarației de consimțământ – documente semnate si datate, (format pdf. sau jpeg.) – prin transmiterea unui email la adresa decanat@drept.ase.ro și raluca.dinu@drept.ase.ro; modelul cererii este cel atașat in Anexa nr. 1 a prezentei proceduri interne: modelul declarației este cel atașat in Anexa nr. 2 a prezentei proceduri interne.

17.11.2023 – 08.12.2023 : depunerea proiectelor de către studenții înscriși / echipele înscrise (format word sau pdf) prin transmiterea unui email la adresa decanat@drept.ase.ro și raluca.dinu@drept.ase.ro

12.12.2023 : Prezentarea proiectelor în format  fizic, în ședință plenară, în Sala Periodice, a clădirii Ion N. Angelescu, începând cu ora 09:00