Selectează o Pagină
Dreptul bancar și al noilor tehnologii

Programul postuniversitar Dreptul bancar și al noilor tehnologii își propune să ofere participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față provocărilor și mutațiilor actuale în două domenii extrem de active, respectiv dreptul bancar și dreptul noilor tehnologii, cu accent pe evoluțiile din zona financiarbancară.

Dreptul fiscal al afacerilor

Programul postuniversitar Drept fiscal al afacerilor se definește printr-o pregătire academică riguroasă în cadrul căreia se acordă o atenție deosebită analizei evoluției cadrului legal prin prisma unei cazuistici relevante. 

Oferă cursanților o înțelegere avansată a principiilor și conceptelor fundamentale, specifice ramurii de drept fiscal, abordate într-o manieră interdisciplinară, prin prisma activității economice.

Dreptul penal al afacerilor

Programul postuniversitar „Drept Penal al Afacerilor” se află la prima ediție, majoritatea activităților de predare desfășurându-se online, in parteneriat cu Departamentul De Luptă Antifrauda DLAF și Asociația Română de Dreptul Afacerilor, în baza acordurilor încheiate cu Academia de Studii Economice din București.