Dreptul fiscal al afacerilor

Programul postuniversitar Drept fiscal al afacerilor se definește printr-o pregătire academică riguroasă în cadrul căreia se acordă o atenție deosebită analizei evoluției cadrului legal prin prisma unei cazuistici relevante. 

Oferă cursanților o înțelegere avansată a principiilor și conceptelor fundamentale, specifice ramurii de drept fiscal, abordate într-o manieră interdisciplinară, prin prisma activității economice.

Dreptul penal al afacerilor