Selectează o Pagină

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din București

1913-prezent

Prezența Dreptului în ASE ca disciplină de studii

Obiectiv și informații generale

Departamentul de Drept asigură prin personalul său didactic pregătirea juridică a studenților Facultății de Drept, dar și a celor din facultățile de profil economic din cadrul Academiei de Studii Economice din București, inclusiv a celor care urmează programe postuniversitare, masterat sau doctorat.

Specificul activității membrilor Departamentului a fost marcat în mod constant de preocuparea selectării din multitudinea de instituții juridice și ramuri de drept a acelor al căror conținut s-a dovedit a fi indispensabil pentru formarea temeinică a unui economist profesionist, indiferent de facultatea din cadrul ASE pe care o va absolvi.

Scurt istoric - perioada interbelică

Dreptul ca disciplină didactică a fost constant prezent în programul de instruire a studenților Academiei de Studii Economice din București, încă de la înființarea instituției, în 1913, dovedind astfel importanța ce trebuie să i se acorde în pregătirea economiștilor. În timp, calitatea procesului didactic a fost asigurată de un corp profesoral valoros, titularii cursurilor de drept fiind adevărate personalități ,cu nume de rezonanță în lumea juriștilor.

În perioada interbelică, la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale existau două catedre distincte de drept, predându-se studenților șase ramuri de drept: Drept civil, Drept comercial și maritim, Drept comercial, Drept internațional, Drept constituțional și Drept administrativ.

Personalități care au predat discipline de drept în perioada interbelică

Eft. Antonescu

Profesor definitiv la catedra de Drept internațional public și privat. Doctor în drept de la Universitatea din Iași, licențiat în drept de la Universitatea din București, numit conferențiar prin Decizia Ministerială nr.98.417, 25 Decembrie 1920, definitiv prin Decret Regal nr. 1.399, din 5 Aprilie 1924. Rector în perioada 1941-1944.

I. Gr. Dumitrescu

Profesor definitiv la catedra de Comerţ exterior şi legislaţia vamală română şi comparată, cu dezvoltări asupra ţărilor orientului conveniţuni comerciale, regulamente consulare. Doctor în ştiinţe economice şi financiare de la Universitatea din Bonn, numit conferenţiar definitiv prin Decret Regal nr.118, din 20 Februarie 1915, profesor definitiv prin Decret Regal nr.1650, din 14 Aprilie 1919

V. Iscu

Profesor definitiv la catedra de Industria, comerţul şi legislaţia petrolului. Doctor inginer de mine de la Academia din Freiberg şi de la Scoala Tehnică din Dresda, numit conferenţiar cu titlu provizoriu prin Decizia Ministerială nr.16.524, din 15 iunie 1916, conferenţiar definitiv prin Decret Regal nr.2163, profesor definitiv prin Decret Regal nr.2163, din 1 Aprilie 1920.

C. Partheiu

Profesor definitiv la catedra de Drept constituţional şi administrativ. Doctor in drept de la Universitatea din Paris, licenţiat în drept de la Universitatea din Bucureşti, numit conferenţiar suplinitor la 1 ianuarie 1920 prin Decret Regal nr.1399, din 6 Aprilie 1924, profesor definitiv, prin Decret Regal nr.119, din 16 ianuarie 1925.

Mihail Pascu

Licenţiat în drept de la Facultatea din Bucureşti. Doctor în drept de la universitatea din Paris. Profesor titular la catedra de „Drept Comercial” la Academia de înalte Studii Comerciale şi industriale din Bucureşti. Profesor titular de „Drept Comercial comparat şi maritim” la Universitatea din Bucureşti. Avocat al Statului. Avocat al Primei Societăţi de Credit Rural. Fost deputat. A făcut parte din Consiliul Legislativ.A fost membru in Comisiunea pentru unificare a codului comercial. Autor al diverselor opere juridice, printre care „Cambia şi dreptul falimentar român”.

Andrei Rădulescu

Profesor definitiv la catedra de Elemente de drept civil, cu dezvoltări asupra obligaţiunilor, contractelor speciale, gajului, privilegiilor şi ipotecilor. Doctor în Drept de la Universitatea de Stat din Liege, Licenţiat în litere şi filozofie de la Universitatea din Bucureşti, fost profesor suplinitor la Facultatea de Drept din Bucureşti, de la 1 Octombrie 1916, numit profesor suplinitor la Academia Comercială în ziua de 1 Noiembrie 1916, prin Decizia Ministerială nr.24.600/918, profesor definitiv prin Decret Regal nr.2985 din 16 iulie 1920. Consilier la Înalta Curte de Casaţie. Membru al Academiei Române şi preşedinte al acesteia între anii 1946-1948. Ca dovadă a prestigiului său profesional, Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române,astazi îi poartă numele.

Evoluția Departamentului în timp

După 1948, disciplinele de drept au fost, în bună parte, eliminate, considerându-se că studenţii economişti nu au nevoie de cunoştinţe juridice. Asupra acestor aprecieri eronate s-a revenit parţial în 1949 când la I.S.E.P.-Bucureşti s-a introdus şi disciplina „Bazele statului şi dreptului” ca apoi, în anul 1961, să se reînfiinţeze o catedră de drept, cu un colectiv de cadre didactice foarte restrâns .Chiar şi în aceste condiţii, în perioada anilor 1950 – 1960, când ASE-ul era divizat în mai multe categorii de facultăţi, programa cuprindea o multitudine de materii juridice,In acest sens enumeram spre exemplificare: Pentru studenţii de la Facultatea de Stiinţe Comerciale Anul I – Elemente de drept civil cu dezvoltări asupra obligaţiunilor, contractelor, gajului privilegiilor şi ipotecilor; Anul al II-lea – Drept comercial şi maritim, român şi comparat. Procedura comercială; – Stiinţa şi legislaţia financiară. Anul al III-lea – Stiinţa şi legislaţia financiară. Drept public: – Constituţia Republicii Populare Române. – Organizarea Constituţională cu specială privire la dispoziţiunile economice din noua constituţie. – Organizarea administrativă a Republicii Populare Române. Drept comercial: – Mica întreprindere şi întreprinderea comercială de stat la lumina noii constituţii a Republicii Populare Române; – Contractele speciale comerciale :vânzarea, transportul, asigurarea; – Creditul şi titlurile de credit. În perioada 1961 – 1965 s-a predat o singură disciplină din acest profil, respectiv “Teoria generală a statului şi dreptului”. Din anul 1965 până în anul 1989 s-au predat patru discipline: Drept şi legislaţie economică, Dreptul comerţului internaţional, Drept civil şi comercial al statelor lumii, Drept internaţional public. Astăzi în Academia de Studii Economice se predau, atat in limba română cât si in limbi de circulatie internationala,cum ar fi:engleza, franceza, germana, urmatoarele discipline juridice fundamentale sau de specialitate, atât studenților de la Facultatea de Drept, viitori juriști, cât și celor de la facultățile cu specilizări economice sau administrație publică. În perioada 1961–1985, conducerea catedrei a fost asigurată, succesiv, de următoarele cadre didactice: prof.univ.dr. Gheorghe C. Stere, prof.univ.dr. Tudor R. Popescu, prof.univ.dr. Nicolae D. Ghimpa şi prof.univ.dr. Mircea Stoica. Între anii 1985–1990, catedra de Drept şi-a pierdut autonomia, fiind contopită cu catedra de analiză, sub denumirea de Catedra de analiză, control, drept. În 1990 s-a obţinut din nou totala independenţă a catedrei, funcţia de şef de catedră fiind îndeplinită între 1990-1996, de prof.dr. Dinu Ştefănescu. Între 1996 şi 2008 această funcţie a fost deţinută de dna. prof.univ.dr. Brânduşa Ştefănescu, iar între 2008-2020 de dna. prof. univ. dr. Camelia Florentina Stoica. În prezent, directorul Departamentului de Drept este prof. univ. dr. Brândușa Oana Teleaoacă-Vartolomei.