Selectează o Pagină

Noul program de studii universitare de licenţă Drept din cadrul Facultăţii de Drept a Academiei de Studii Economice – universitate prezentă în clasamentul Times Higher Education World University Ranking 2020, ocupând locul 1 în România și 801-1000 pe plan mondial – are o durată a studiilor de patru ani . 

După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţii programului de studii din cadrul domeniului de licenţă Drept obţin titlul de „Licenţiat în drept”.

Prin programul de studii universitare de licenţă, Facultatea de Drept va asigura formarea viitorilor profesioniști în domeniul juridic, asigurând pregătirea acestora pentru activități specifice ariei juridice în diverse domenii de activitate (cum ar fi, spre exemplu, justiție, administraţie publică, mediul de afaceri, activități non-profit sau altele).

Parcurgerea celor 4 ani de studiu intens la Facultatea de Drept oferă garanția unei pregătiri profesionale temeinice adaptată cerințelor pieței muncii, ajutându-te să fii în preferinţele angajatorilor.

Caracterul interdisciplinar, realizarea de conexiuni, gândirea critică, logica reprezină constante ale programului nostru de studii juridice creând, astfel, contextul dobândirii de cunoştinţe în domenii variate, precum drept, economie, management, finanţe.

Curricula Facultăţii de Drept recurge la a combina planul de învăţământ cu internship-ul necesar fiecărui student. Materiile care vor face obiectul predării la Facultatea de Drept sunt interactive – oferind garanția unei pregătiri profesionale temeinice adaptată cerințelor pieței muncii – şi  sunt diferite de la un an universitar la altul/de la un semestru la altul.

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

FIȘE DISCIPLINE

PROMOȚIA 2020-2024

PROMOȚIA 2021-2025

PROMOȚIA 2022-2026

PROMOȚIA 2023-2027