Despre Noi

 

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice – universitate prezentă în clasamentul Times Higher Education World University Ranking 2020, ocupând locul 1 în România și 801-1000 pe plan mondial – oferă pentru Admiterea 2020 un nou program de studii universitare de licenţă Drept, cu o durată a studiilor de patru ani.

 

Promovarea examenului de finalizare a studiilor va conduce, pentru absolvenţii programului de studii din cadrul domeniului de licenţă Drept la obţinerea titlului de „Licenţiat în drept”.

 

Prin programele de învăţământ de nivel universitar, Facultatea de Drept va asigura formarea viitorilor profesioniști în domeniul juridic, asigurând pregătirea acestora pentru activități specifice ariei juridice în diverse domenii din societate cum ar fi: justiție, business, administratie publică, activități non-profit sau altele.

 

Licența obținută la finele celor 4 ani de studiu la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice oferă garanția unei pregătiri profesionale temeinice adaptată cerințelor pieței muncii.

 

Programul de studii universitare de licenţă Drept va fi de un real folos în crearea unei cariere solide în domeniul juridic având ca obiective specifice:

  • înțelegerea profundă a cadrului normativ;
  • dezvoltarea cercetării ştiinţifice de înalt nivel în acest domeniu;
  • avansarea către un sistem european de diplome şi certificate de studii superioare;
  • implementarea sistemului european al creditelor transferabile (European Credit Transfer System – ECTS)  ale unor sisteme compatibile cu cel european;
  • promovarea mobilităţii transeuropene a studenţilor, corpului profesoral şi a cercetătorilor;
  • asumarea unui rol activ al Facultății de Drept în relaţia cu mediul universitar, cu instituțiile statului și cu mediul de afaceri.

 

Pentru aprofundarea cunoștințelor în domeniu, studiile de licență pot fi continuate cu parcurgerea celui de-al doilea nivel al sistemului de educație superioară oferit de Academia de Studii Economice, respectiv programul de Master ”Drept Antreprenorial”.

 

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice oferă și Studii doctorale în domeniul Științe Juridice. Finalitatea acestui al III-lea ciclu de studii universitare, centrat pe învățarea prin cercetare, constă în dezvoltarea resursei umane competente – menită a asigura inserția pe piața muncii înalt calificate. Doctoratul are două componente: Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate și Program individual de cercetare științifică.