Noul program de studii universitare de licenţă Drept din cadrul Facultăţii de Drept a Academiei de Studii Economice are o durată a studiilor de patru ani.

După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţii programului de studii din cadrul domeniului de licenţă Drept obţin titlul de „Licenţiat în drept

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice propune atât viitorilor săi absolvenți, cât și celorlalți studenți care doresc aprofundarea cunoștințelor juridice programul de Master ”Drept Antreprenorial”

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice oferă și Studii doctorale în domeniul Științe Juridice în cadrul Scolii Doctorale Drept.