Reviste

Tribuna Juridică (Juridical Tribune)

Editată de Departamentul de Drept din Academia de Studii Economice din Bucureşti, revista „Tribuna Juridică” îşi propune să devină în timp, prin conţinutul materialelor publicate, un etalon al cercetării ştiinţifice în domeniul juridic. Platformă de dezbateri juridice publicate în limbile română şi engleză sau franceză, revista îşi doreşte să ajungă o punte de legătură între cercetătorii ştiinţelor juridice din întreaga lume.
Tribuna Juridică nu impune taxe de procesare sau de înregistrare pentru articolele pe care le publică. Drepturile de autor și de publicare sunt transferate revistei în momentul semnării acordului de publicare de către autor.

În paginile Revistei Tribuna Juridică/Juridical Tribune cititorii vor regăsi trei rubrici permanente. Prima rubrică, intitulată „STUDII ŞI COMENTARII” îşi propune să publice articole, studii şi comentarii de practică judiciară din toate domeniile ştiinţelor juridice. Dorinţa noastră este ca în paginile revistei să se regăsească vii dezbateri pe teme de interes internaţional care să reunească comentarii de drept comparat, analize la adresa marilor provocări juridice născute sub cupola Uniunii Europene şi, nu în ultimul rând, studii care să reliefeze particularităţile dreptului naţional. Comentariile jurisprudenţiale vor viza prioritar hotărârile instanţelor internaţionale (CEDO, CJUE, CIJ etc.).

A doua rubrică, intitulată – JURISPRUDENȚA – va cuprinde extrase din spețe relevante ale CEDO și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

A treia rubrică, denumită AGENDA JURIDICĂ va fi un spaţiu dedicat prezentării unor conferinţe juridice naționale și internaționale, evidenţierii propunerilor legislative de la nivelul Uniunii Europene şi enumerării evenimentelor editoriale de prestigiu naționale și internaționale.

Denumirea revistei îşi trage originile din perioada interbelică. Astfel, o revistă denumită „Tribuna Juridică” a apărut în România pentru prima dată în perioada interbelică, în anul 1919. Între anii 1919-1923 revista Tribuna Juridică l-a avut ca director pe reputatul jurist Dimitrie Alexandrescu, considerat în epocă „întemeietorul studiului comparat de drept în România” (M. Hacman).

În paginile acestei reviste au publicat personalităţi juridice ale vremii precum: Dimitrie Alexandrescu (1850-1925 – autor consacrat dreptului civil comparat din perioada interbelică, licenţiat în studii juridice la Universităţile din Nancy (1870-1871) şi Paris (1871-1875), a publicat fragmente din Anteproiectul de revizuire a codului civil, elaborat conform însărcinării Comisiunii de unificare a legislaţiei şi din Manualul de drept civil român în comparaţie cu dreptul austriac, maghiar şi rusesc, precum şi cu alte legiuiri străine în revista „Tribuna juridică” în 1921), Vintilă Dongoroz (1893-1983 – membru corespondent al Academiei Române, unul din principalii autori ai Codului penal şi Codului de procedură penală adoptate în anul 1968, membru al Societăţii de Legislaţie comparată din Paris şi al Asociaţiei Internaţionale de Drept penal, a publicat, începând din 1920, studii, articole şi adnotări în „Tribuna Juridică”), Alexandru Costin (1884-1948, vicepreşedinte al Congresului Internaţional de Drept Comparat de la Haga din 1931, membru al Societăţii de Studii legislative din Paris şi al Societăţii de legislaţie comparată din Paris, membru titular al Academiei Române).

Prin reapariţia revistei „Tribuna Juridică”, la peste 90 de ani de când primul număr a ieşit de sub lumina tiparului, dorim să reluăm tradiţia dezbaterilor de drept comparat inaugurate de Dimitrie Alexandresco în paginile acestei reviste. De asemenea, dorim ca în cadrul revistei să reluăm tradiţia interbelică a colaborării cu marile personalităţi ale vieţii juridice interne şi internaţionale.

Revista va apărea atât în format tipărit, cât şi on-line. Pe pagina web a revistei se vor regăsi informaţii generale privind revista, sumarul tuturor fascicolelor publicate (în limba română, engleză şi franceză) precum şi un forum de dezbatere a unor probleme juridice de către toţi cei interesaţi.

Fiecare articol primit spre publicare va fi supus sistemului evaluării colegiale (peer review) în vederea selectării doar a acelor articole care au un grad ştiinţific ridicat şi care corespund profilului revistei.

Revista se adresează tuturor cercetătorilor fenomenului juridic, îndrăgostiţi de raţionamentele dreptului şi care doresc să-şi facă cunoscute punctele de vedere la nivelul dezbaterii internaţionale. Toţi aceştia sunt aşteptaţi să publice studii, articole şi comentarii în paginile Revistei „Tribuna Juridică”.

WEBSITE: http://www.tribunajuridica.eu