Prin programul de studii universitare de licenţă, Facultatea de Drept va asigura formarea viitorilor profesioniști în domeniul juridic, asigurând pregătirea acestora pentru activități specifice ariei juridice în diverse domenii de activitate (cum ar fi, spre exemplu, justiție, administraţie publică, mediul de afaceri, activități non-profit sau altele).

Curricula Facultăţii de Drept recurge la a combina planul de învăţământ cu internship-ul necesar fiecărui student. Materiile care vor face obiectul predării la Facultatea de Drept sunt interactive – oferind garanția unei pregătiri profesionale temeinice adaptată cerințelor pieței muncii – şi  sunt diferite de la un an universitar la altul/de la un semestru la altul.

  • În anul I de studii, în semestrul I se va studia: 

Teoria generală a dreptului; Drept constituţional și instituții politice I; Drept civil; Drept roman; Filosofie/Etică și integritate academică; Contabilitate/Bazele managementului; Comunicare non-verbala/Relații Economice Internaționale; Educație fizică și sport; Logica.

  • În anul I de studii, în semestrul II se va studia: Drept constituţional și instituții politice II; Drept civil. Persoanele; Drept administrativ I; Microeconomie; Istoria Statului și Dreptului; Limbă străină (engleză, franceză, germană); Informatica/Statistică; Educație fizică și sport; Retorica; Practica de specialitate.
  • În anul II de studii, în semestrul I se va studia: Drept civil. Drepturile reale; Drept penal. Partea generala I; Drept administrativ II; Drept international public International; Organizatii si relatii internationale; Macroeconomie/Introducere in managementul resurselor umane; Educație fizică și sport
  • În anul II de studii, în semestrul II se va studia: Drept civil. Teoria generala a obligatiilor; Drept financiar si fiscal; Drept penal. Partea generala II; Dreptul Uniunii Europene; Criminologie; Limbă straină (engleză, franceză, germană); Marketing/Piete de capital; Educație fizică și sport; Introducere in dreptul anglo-saxon (in engleza); Practica de specialitate.
  • În anul III de studii, în semestrul I se va studia: Drept civil. Contracte speciale; Drept penal. Partea speciala I; Drept procesual penal I; Dreptul familiei si regimuri matrimoniale; Dreptul comercial I; Management juridic/Management strategic; Dreptul asigurarilor/Dreptul transportului; Psihologie judiciara/Limbă straină (engleză, franceză, germană).
  • În anul III de studii, în semestrul II se va studia: Drept penal. Partea speciala II; Drept civil. Succesiuni; Drept procesual penal II; Dreptul comercial II; Dreptul proprietatii intelectuale; Dezvoltare durabila/Protectia consumatorului; Dreptul societar European; Clinică judiciară; Limbă straină (engleză, franceză, germană); Practica de specialitate.
  • În anul IV de studii, în semestrul I se va studia: Drept procesual civil I; Dreptul muncii; Drept international privat; Criminalistica; Dreptul concurentei; Arbitrajul si alte metode de solutionare alternativa a conflictelor/Dreptul contractelor administrative; Drept diplomatic si consular/Dreptul constructiilor; Drept notarial; Limbă straină (engleză, franceză. germană).
  • În anul IV de studii, în semestrul II se va studia: Drept procesual civil II; Dreptul securitatii sociale;Dreptul comertului international; Drept bancar; Elemente de evaluare economico-financiara/Elemente de analiza economico-financiara; Drept executional penal/Medicina legala/Protectia internationala a drepturilor omului; Dreptul european al contractelor si piata unica digitala/Dreptul comunicatiilor si al noilor tehnologii; Practică de specialitate; Organizarea profesiilor juridice; Limbă straină (engleză, franceză, germană).

Pentru mai multe detalii și înscrieri vă rugăm să accesați site-ul dedicat: admitere.ase.ro