Conferința Internațională „Perspectives of European Business Law”

Ediția a 2-a

 17 martie 2023, sala Virgil Madgearu

 

În data de 17 martie 2023, Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București împreuna cu Asociația Română de Dreptul Afacerilor, alături de partenerii din mediul profesional, organizează a 2-a ediție a Conferinței Internaționale „Perspectives of European Business Law”.

 

Conferința abordează o serie largă de teme de actualitate din domeniul Dreptului societar european, piața unică, concurența, dreptul european al contractelor, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul penal și alte domenii conexe. Ea se dorește a fi o reală platformă de dezbateri între practicieni, cercetători, doctoranzi sau cadre universitare, la aceasta putându-se înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

 

Conferința se desfășoară în format hibrid, participanții având posibilitatea de a participa atât online, pe platforma Zoom, cât și fizic, în sala Virgil Madgearu a clădirii Ion N. Angelescu. De asemenea, conferința va fi transmisă în direct pe canalele social media ale Facultății de Drept ASE și ale partenerilor.

 

Conferința Internațională „Perspectives of European Business Law” se bucură de prezența unor specialiști de renume din afara țării, care vor lua cuvântul în deschiderea Conferinței în calitate de key note speakers:

 

Roberto Panetta este specializat în consultanță în probleme de drept civil și contracte interne și internaționale, inclusiv achiziții private și construcții, acorduri de restructurare, acorduri de servicii, arbitraj comercial intern și internațional. Activitatea sa profesională se îmbină cu cea didactică, fiind lector universitar în cadrul Universității Bocconi, Milano, disciplina Drept civil, aria contractelor. Din anul 2020, domnul Roberto Panetta este vicepreședinte al Societății Europene de Dreptul Construcțiilor, membru permanent al Consiliului și secretar general al Societății Italiene de Dreptul Construcțiilor.

 

Chantal Moll de Alba, conferențiar universitar în cadrul Universitat de Barcelona, oferă consultanță juridică societăților și instituțiilor publice în domeniul dreptului civil, în materia proprietăților imobiliare și a dreptului construcțiilor, participând de-a lungul timpului la o serie amplă de proiecte și colaborări cu diferite societăți comerciale și instituții publice. A fost Membru al Secției de Drept Civil a Baroului din Barcelona, Director de Publicații al Grupului de Diseminare Juridica, Director Academic al Masterului în Drept Internațional al ISDE/UB, Secretar al CIDDRIM și multe altele.

 

Geraud Sajust de Bergues de Escalup este expert in afaceri juridice la Ministerul francez al Afacerilor Externe și Membru al Consiliului de Stat al Franței și fost Agent Guvernamental al Franței pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

 

Lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 • Revista „Dreptul” – cea mai veche revistă de drept din România, cunoscută la nivel național și internațional (indexată BDI în Ebsco, CEEOL)
 • Tribuna Juridică, indexată în Web Of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters) și Scopus.
 • European Business Law Journal – publicația conferinței – care se va lansa cu ocazia acestei ediții
 • Revista „Curierul fiscal” – publicată de Editura C.H. Beck, indexată BDI (Ebsco, Heinonline)
 • Revista Română de Drept al Afacerilor, publicată de Wolters Kluwer România

 

Pentru mai multe detalii cu privire la înscriere și la desfășurarea conferinței, vă invităm să consultați site-ul: europeanbusinesslaw.rsbl.ro

Conferința internațională „Perspectives in Banking and Financial Law” – ediția a XVI-a

 

Data: 12 mai 2023, începând cu ora 10:00.

Locație: Participare fizică în Aula Manga – Academia de Studii Economice din București

Deschiderea Conferinței va fi transmisă live pe canalele online ale Facultății de Drept din cadrul ASE, dar și pe cele ale partenerilor Wolters Kluwer și Juridice.ro

Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București împreună cu Societatea Europeană de Drept Bancar și Financiar – România, Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Bancar și Financiar, Asociația Română a Băncilor și Societatea Română de Dreptul Afacerilor, cu participarea reprezentanților principalelor organizații profesionale din domeniu și oficiali români, organizează cea de-a 16-a ediție a Conferinței internaționale „Perspectives in Banking and Financial Law”.

Conferința oferă oportunitatea tuturor celor interesați de domeniul bancar, drept financiar și tehnologie (FinTech) să discute și să dezbată idei si viziuni privind evoluția tehnologică și impactul acesteia asupra mediului financiar-bancar precum și modalitățile de gestionare a
provocărilor momentului în domeniul bancar.

La eveniment vor participa reprezentanți ai principalelor organizații profesionale din domeniu și  oficiali români din sistemul public alături de practicieni, cercetători și cadre universitare din tara și străinătate, interesați de dreptul bancar, financiar și Fintech.

Participarea este gratuită!

Lucrările conferinței vor fi publicate într-una dintre revistele partenere:
– Revista „Dreptul” – revistă indexată BDI, publicată de Uniunea Juriștilor din România
– European Business Law Journal – revistă indexată BDI
– Curier fiscal – revistă indexată BDI, publicată de Editura C.H. Beck
– Revista Română de Drept al Afacerilor, revistă indexată BDI, publicată de Wolters Kluwer

Date importante:

30 aprilie 2023 înregistrarea lucrării cu titlu și rezumat la adresa de e-mail:
romanianbusinesslaw@gmail.com, decanat@drept.ase.ro

5 mai 2023 trimiterea textului integral al lucrării științifice

9 mai 2023 confirmarea acceptării lucrării pentru a fi susținută în cadrul conferinței

Detalii cu privire la înscriere găsiți pe site-ul conferinței: http://bankingfinanciallaw.rsbl.ro

Conferința Internațională „Perspectives of Tax Law”

Prima ediție

Prima ediție a conferinței internaționale „Perspectives of Tax Law” va fi organizată anul acesta la Alba Iulia și Sebeș și va reuni reprezentanți ai mediului profesional și specialiști ai domeniului fiscal din țară și din străinătate datorită eforturilor conjugate ale Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, Facultății de Științe Economice din cadrul Universității 1 Decembrie Alba Iulia și Facultății de Drept, a Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali din România și Asociația Română de Dreptul Afacerilor.

Conferința se concentrează pe o arie largă de subiecte din domeniul Dreptului Fiscal și își propune să reprezinte o adevărată platformă de dezbatere între practicieni, oameni de business, cercetători sau cadre universitare, fiind adresată tuturor celor interesați de acces domeniu.

Conferința este structurată în 3 zile astfel:

Prima zi (joi, 28.09.2023) va fi dedicată reprezentanților mediului profesional și oamenilor de afaceri din zona de Centru și Vest a României, care vor avea ocazia să dialogheze în cadrul unei mese rotunde, manifestare intrată deja în tradiția locului, pe marginea unor probleme de mare și actual interes pentru mediul de afaceri, alături de persoane înalt calificate și cu atribuții de coordonare ale domeniilor respective (Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția pentru Dezvoltare Regională, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală). 

Ziua de vineri (29.09.2023) va fi organizată în 4 paneluri, întrunind teme interesante axate pe:

– noile proceduri de control fiscal și control antifraudă, susținute de dna. Tanti Anghel, conf. univ. dr. Cosmin Costaș, șefi de departamente și direcții din ANAF și Ministerul Finanțelor. 

– marile modificări propuse în sfera TVA, prezentate în principal de dna. Mariana Vizoli și dl av. Christian Amand (Bruxelles), fost membru al Comitetului de TVA. 

– obligaţiile de raportare pe DAC 6, analizate prin prisma recentei practici a CJUE, prezentate de prof. Philippe Malherbe (Universitatea din Louvain). 

– perspectivele și problemele practice ale introducerii impozitului progresiv, analizat comparativ cu cel în cota unică (conf.univ.dr. Păun Ciprian și prof.univ.dr. Tamaș Attila)

– preocupările Camerei Consultanților Fiscali privind îmbunătățirea activităţii de consultanță fiscală, prezentate de dl. Dan Manolescu (președintele CCF) și noutățile privind rolul experților consilieri ai ANAF/MF, prezentate de dna. Mary Elsa Pârvan, expert independent și dl. Ciprian Badea, directorul direcției juridice din Ministerul Finanțelor. 

– aspecte controversate ale prețurilor de transfer (dl. Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali)

Ziua de sâmbătă (30.09.2023) va îmbrăca forma unui Academic Forum și va continua tradiția deja consacrată a CEE Tax Lab, ajuns la a 4-a ediție, eveniment în care se cooptează profesori de mare calibru atât din țările vecine (prof. Daniel Deak din Ungaria și prof. Dejan Popovic din Serbia), dar și din inima UE – prof. Jacques Malherbe.

Acest academic forum va oferi șansa să se prezinte cu lucrări științifice și specialiștilor români în fiscalitate internațională, cadre didactice, cercetători sau practicieni, precum avocat  drd. Mădălina Cotruț – International Bureau of Fiscal Documentation și avocat dr. Mirela Violeta Buliga – Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București).

Temele pe care le vor aborda aceşti reputați doctrinari au ca subiect probleme de mare actualitate în dreptul fiscal european și internațional, cum ar fi, spre exemplu: Influence of accounting directives on the definition of the tax base; Principles of EU law in operation – special sectoral tax cases: Prohibition of hidden state aid, principle of non-restriction, principle of non-discrimination, prohibition of abuse of power (by concealing Member State objectives); Impact of the Pillar II income inclusion rule on the tax-free credit clause in the tax treaties of Serbia and Romania.

 Lucrările conferinței vor fi publicate într-una dintre revistele partenere:

– Revista „Dreptul” – revistă indexată BDI Ebsco, Heinonline și CEEOL, publicată de Uniunea Juriștilor din România

– European Business Law Journal – revistă indexată BDI

– Curierul fiscal – revistă indexată BDI Ebsco, Heinonline, publicată de Editura C.H. Beck 

Date importante:

1 septembrie 2023: Înregistrare – depunerea formularului de înscriere, completat cu titlul și rezumatul lucrării ce urmează a fi prezentată la conferința

10 septembrie 2023: depunerea textului integral al lucrării științifice

15 septembrie 2023: confirmarea lucrărilor științifice selectate în cadrul Conferinței

Detalii cu privire la conferința și înscriere găsiți pe site-ul conferinței: http://taxlaw.rsbl.ro Conferința Internațională „Perspectives of IP Law”

Prima ediție

 

În perioada 25-26 octombrie 2023, Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București împreună cu partenerii săi, Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți – CREDIDAM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Asociația Română de Dreptul Afacerilor, organizează prima ediție a Conferinței Internaționale „Perspectives of Intellectual Property Law”.

Conferința abordează o serie largă de teme de actualitate din domeniul dreptului proprietății intelectuale, fiind structurată în două părți: prima parte este dedicată dreptului de autor și drepturilor conexe, cu accent pe drepturile artiștilor interpreți, iar partea a doua abordează subiecte din zona brevetelor, mărcilor și desenelor, numelor de domeniu etc.  

Conferința vizează o abordare globală a aspectelor legate de creația artistică, inovare și proprietate intelectuală, iar obiectivul principal este acela a facilita un dialog interdisciplinar între experți din domeniul dreptului, tehnologiei, afacerilor, științei și artei, pentru a înțelege mai bine cum proprietatea intelectuală poate fi utilizată pentru a stimula inovația și pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării și partajării cunoașterii.

Pe parcursul celor două zile,  mediul academic  – cercetători, doctoranzi, cadre universitare -, reprezentanți ai mediului profesional juridic – avocați, judecători, procurori, consilieri juridici, consilieri în proprietate intelectuale, și „destinatarii” protecției pe care o oferă drepturile de proprietate intelectuală  – fie artiștii interpreți (pentru prima parte), fie mediul antreprenorial, de la start-upuri, la acceleratoare și hub-uri tech – se vor reuni într-o platformă de dezbateri constructive.

Conferința se desfășoară în format hibrid, participanții având posibilitatea de a participa atât online, pe platforma Zoom, cât și fizic. Deschiderea și prima zi conferinței vor avea loc în Aula Magna, iar în ziua a doua, lucrările se vor desfășura în sala Virgil Madgearu a clădirii Ion N. Angelescu. De asemenea, conferința va fi transmisă în direct pe canalele social media ale Facultății de Drept ASE și ale partenerilor.

Conferința Internațională „ Perspectives of Intellectual Property Law” se bucură de prezența unor specialiști reputați la nivel internațional, care vor lua cuvântul în calitate de keynote speakers, printre care îi amintim pe: 

 • Xavier Blanc, expert internațional IP și consilier AEPO ARTIS
 • Ioan Kaes, secretar general AEPO ARTIS
 • Paul Llewellyn, avocat în Baroul din New York, Partener Arnold & Porter
 • Prof. Roberto Certain Ruiz, director al Centrului de Cercetare din cadrul Universidad de la Costa de Colombia
 • Jivko Radev, consilier european în proprietate intelectuală,  fondator Lexify.me

 

Partenerii media ai conferinței sunt:  Editura C.H. Beck, Editura Universul Juridic, Wolters Kluwer, Juridice.ro, Agerpres, DCnews

 

 Lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

 • Revista „Dreptul” – cea mai veche revistă de drept din România, cunoscută la nivel național și internațional (indexată BDI în  Ebsco, CEEOL)
 • European Business Law Journal
 • Revista Română de Dreptul Afacerilor, publicată de Wolters Kluwer
 • Volumul conferinței publicat la Editura ASE

 

Pentru mai multe detalii cu privire la înscriere și la desfășurarea conferinței, vă invităm să consultați site-ul: http://iplaw.rsbl.ro/

 

Termene:

1 octombrie  2023: trimiterea formularului de participare, completat cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la conferința, 

10 octombrie 2023: trimiterea textului integral al lucrării științifice

17 noiembrie 2023: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței. 

 

 

Conferința Internațională “Perspectives of Construction Law”, ediția a VI-a

28 octombrie 2022ora 10

Sala Virgil Madgearu a Academiei de Studii Economice din București

A VI-a ediție a Conferinței Internaționale “Perspectives of Construction Law” este organizată de către Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București și Asociația Română de Dreptul Construcțiilor, în data de 28.10.2022, începând cu ora 10, în sala Virgil Madgearu a Academiei de Studii Economice din București.

Evenimentul iși propune să abordeze subiecte relevante în context național, dar și european, printre care evoluția principalelor forme de contracte utilizate și a controverselor izvorâte din acestea, metode alternative de soluționare a disputelor în domeniul construcțiiilor, accesul la finanțare, evoluția tehnologică și impactul acesteia asupra marilor proiecte de investiții, mediului de business, precum și a altor domenii conexe de interes pentru practicieni.

Conferința va beneficia de prezența unor speakeri internaționali, cât și a unor apreciați specialiști de dreptul construcțiilor din România, membri ai mediului academic, dar și reputați practicieni precum și factori de decizie din domeniu, care vor împărtăși opinii despre aspectele de noutate legislativă și din sfera tehnologiei, cu impact în sectorul construcțiilor și investițiilor de infrastructură.

Conferința va fi organizată în format hibrid și va fi transmisă în direct pe canalele social media ale Facultății de Drept și ale partenerilor.

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței indexate BDI.

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței indexate BDI:
– Volumul conferinței, în limba engleză, publicat la Editura ASE
– Romanian Construction Law Review
– Revista Dreptul
– European Business Law Journal

Pentru înscrieri vă invităm să accesați site-ul Asociației Române de Dreptul Construcțiilor: http://rscl.ro/inregistrare/

Pentru orice detalii și informații adiționale nu ezitați a ne contacta pe adresele de e-mail: office@rscl.ro & romanianscl@gmail.com.