Ovidiu Ioan DUMITRU

Ovidiu Ioan DUMITRU

Decan

Ovidiu Ioan Dumitru este licențiat în drept, absolvent al Facultății de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu și licențiat în economie, absolvent al Facultății de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice. În 2004 a absolvit Studiile de master în Dreptul Afacerilor la Facultatea de Drept a Universitătii Nicolae Titulescu, iar anul 2011 a obtinut titlul de Doctor în științe juridice la Academia de Studii Economice, pentru ca in anul 2016 sa finalilezeze cu success MBA Executive la Executive Academy a Viena University of Business&Economics (WU)

Ovidiu a absolvit mai multe programe postuniversitare in domeniile drept sau management precum: în 2005 programul ”Drept Internațional și Comunitar” al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Nicolae Titulescu si cel de ”Integrare Europeană „Jean Monnet” al Centrului de Studii Euroatlantice a Universităţii Bucureşti, în 2006 programele de ”Manager al sistemelor de management al calității” si ”Manager al sistemelor de management de mediu” al Management Consulting Group, ” in anul 2014 cursul “Politici ale Uniunii Europene”, la Institutul Diplomatic Roman, în 2015 ”Red Model of Contract FIDIC Conditions of Contract” și ”The Management of Contract Claims and the Resolution of Disputes” în cadrul FIDIC, in anul 2016 cursul E.U. institutional Law al Academy of European Law (ERA) si cursul European Company Law din cadrul London School of Economics and Political Sciences (LSE), iar in 2022: ”EU Competition Law” și ”Competition Policy & Digital Markets” la College of Europe, Bruges

Din anul 2004 este cadru didactic în cadrul ASE București, de la gradul de preparator universitar in cadrul catedrei UNESCO a Facultatii de Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine) la cel de de asistent, lector și conferențiar universitar in cadrul Departamentului Drept, de-a cursul anilor predând Dreptul Afacerilor, Drept Comercial, Dreptul Uniunii Europene și Dreptul Contractelor, în limba româna și limba engleză.

In activitatea de cercetare, a fost implicat în organizarea a peste 20 de conferințe știinșifice și a fost moderator și keynote speaker la mai multe evenimente naționale și internaționale, este editor șef a două reviste de specialiate și în consiliul editorial a altor reviste recunoscute în științe juridice și a participat ca membru în mai multe granturi de cercetare. 

Ovidiu Ioan Dumitru este avocat in Baroul Bucuresti din anul 2004.

Intre anii 2012-2016 a fost deputat în Parlamentul României, membru al comisiei de educație, tineret și sport, fiind implicat activ în activitatea legislativă, în special în domeniul educației.

Ovidiu Ioan Dumitru este membru fondator sau asociat a mai multor asociatii profesionale nationale, europene sau internationale precum: Asociatia Romana de Dreptul Constructiilor (Președinte), membră a structurilor europene și internaționale, European Society of Construction Law (membru Consiliu Director), Asociația Română de Dreptul Afacerilor, International Bar Association (IBA), European Legal English Teachers Association (ELETA), European Corporate Governance Institute.

Roxana Maria CHIRIEAC

Roxana Maria CHIRIEAC

Prodecan responsabil de relația cu studenții și mediul economico-social

Roxana Chirieac este lect. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București; în această calitate, desfășoară activități de predare la programele de studii ale Academiei de Studii Economice (cu specific juridic, dar și economic).

Roxana Chirieac este cadru didactic titular în cadrul Facultății de Drept ASE, predând disciplina Drept societar european. 

Este absolventă a Facultății de Drept a Universității Titu Maiorescu, având teza de doctorat în drept comercial, cu temă referitoare la societățile comerciale offshore.
De-a lungul carierei a predat disciplina dreptul comercial, dreptul comerțului internațional, precum și în cadrul facultăților economice discipline precum dreptul afacerilor sau dreptul Uniunii Europene.

Dragoș Mihail MĂNESCU

Dragoș Mihail MĂNESCU

Prodecan cu activitatea de cercetare și relațiile internaționale

Dragoș Mihail Mănescu este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept, fiind implicat la următoarele discipline: Dreptul afacerilor/Business law, Dreptul Uniunii Europene/EU Law sau Drept bancar

Educație și formare:

2009: doctor în drept, Academia de Studii Economice din București, teza de doctorat cu titlul ”Regimul juridic al societăților bancare”

2006-2007: Academia de Studii Economice Bucureşti, studii postuniversitare, specializarea Psiho-pedagogie

2003-2004: Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” – Facultatea de Drept, studii postuiniversitare, specializarea Relații Internaționale

2000-2004: Academia de Studii Economice Bucureşti–Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

1999-2003: Academia de Poliție ”Al. I. Cuza” – Facultatea de Drept

A publicat numeroase studii și lucrări de specialitate.

Andreea STOICAN MATEI

Andreea STOICAN MATEI

Prodecan responsabil activitatea didactică

Andreea Stoican Matei are studii universitare de doctorat la disciplina Drept comercial, Academia de Studii Economice din Bucureşti (2011-2015); studii universitare de masterat în domeniul Ştiinţelor penale, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (2009-2010); Licențiat în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (2009).

Andreea este avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti (2013-prezent), cu o experienţă profesională de peste 10 ani în drept civil, drept comercial şi societar, dezvoltându-se şi în domenii cu un profund caracter tehnic, cum este cazul domeniului reglementat al energiei electrice;

Andreea este implicată în activitatea mai multor asociații profesionale, fiind: secretar general în cadrul Asociației Române de Dreptul Afacerilor și membru în cadrul Asociației Române de Dreptul Construcțiilor

Andreea este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București, susținând activități de curs și seminar în cadrul disciplinelor de Drept civil; activități de curs și seminar susținute în limba engleză în cadrul facultăţilor cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, disciplinele: Dreptul afacerilor, Drept comercial şi Dreptul Uniunii Europene;

Cu privire la activitatea publicistică, Andreea are publicate 3 cărți și 25 articole, preponderent în domeniul dreptului civil și societar.