Ovidiu Ioan DUMITRU

Ovidiu Ioan DUMITRU

Decan

Ovidiu Ioan Dumitru este licențiat în drept, absolvent al Facultății de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu și licențiat în economie, absolvent al Facultății de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice. În 2004 a absolvit Studiile de master în Dreptul Afacerilor la Facultatea de Drept a Universitatatii Nicolae Titulescu, iar anul 2011 a obtinut titlul de Doctor în științe juridice la Academia de Studii Economice, pentru ca in anul 2016 sa finalilezeze cu success MBA Executive la Executive Academy a Viena University of Business&Economics (WU)

Din anul 2004 este cadru didactic în cadrul ASE București, de la gradul de preparator universitar in cadrul catedrei UNESCO a Facultatii de Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine) la cel de de asistent, lector și conferențiar universitar in cadrul Departamentului Drept, de-a cursul anilor predând Dreptul Afacerilor, Drept Comercial, Dreptul Uniunii Europene și Dreptul Contractelor, în limba româna și limba engleză.

In activitatea de cercetare, a fost implicat în organizarea a peste 20 de conferințe știinșifice și a fost moderator și keynote speaker la mai multe evenimente naționale și internaționale, este editor șef a unei reviste de specialiate și în consiliul editorial a altor reviste recunoscute în științe juridice și a particpat ca membru în mai multe granturi de cercetare. 

Ovidiu Ioan Dumitru este avocat in Baroul Bucuresti din anul 2004.

Ovidiu Ioan Dumitru este membru fondator sau asociat a mai multor asociatii profesionale nationale, europene sau internationale precum: Asociatia Romana de Dreptul Constructiilor (Președinte), membră a structurilor europene și internaționale, European Society of Construction Law (membru Consiliu Director), Asociația Română de Dreptul Afacerilor (Secretar General), International Bar Association (IBA), European Legal English Teachers Association (ELETA), European Corporate Governance Institute.

Charlotte Valentine ENE

Charlotte Valentine ENE

Prodecan cu activitatea didactică

În cariera sa academică, desfășurată în cadrul Departamentului de Drept al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din Academia de Studii Economice București, Charlotte Valentine Ene a abordat o paletă largă de discipline juridice, începând cu Dreptul civil, Dreptul comercial, Dreptul comerțului internațional – domeniu în care a dobândit și titlul de Doctor în științe juridice -, pentru ca ulterior să se axeze pe Dreptul Afacerilor, Dreptul internațional al Afacerilor, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul asigurărilor, Drept societar.

Consecventă unei abordări plurivalente, a împletit activitatea de predare cu o intensă activitate de cercetare și publicistică, concretizată în elaborarea de cursuri, monografii și articole de specialitate, semnând în perioada 1994-2000 rubrica ”Consilier juridic” din cadrul revistei economice și financiare ”Capital”. Face parte din comitete de organizarea ale conferințelor științifice internaționale organizate de Departamentul de Drept, moderând secțiuni ale acestora. Este referent de specialitate pentru domeniul Drept internațional în cadrul Editurii ASE. 

De asemenea, s-a implicat activ în viața și activitatea complexă desfășurată de comunitatea Academiei de Studii Economice, participând la sesiunile de comunicări științifice naționale și internaționale, inclusive cele ale studenților, la sesiunile de admitere în diversele programe de studii, la comisii de licență, comisii de doctorat, comisii pentru ocuparea posturilor din cadrul departamentului.

În paralel, a desfășurat activitatea de lector de specialitate în cadrul CECCAR, a participat la examenul de drept organizat în cadrul concursurilor de admitere în acest corp profesional, inclusiv a elaborat ghiduri de pregătire în acest sens.

Înainte de a intra în mediul universitar, și apoi în paralel, a desfășurat și activitatea de avocat, în calitate de membră a Baroului București încă de la absolvirea Facultății de Drept din Universitatea București.

Ana Claudia Elena VIDAT

Ana Claudia Elena VIDAT

Prodecan responsabil de relația cu studenții și mediul economico-social

Ana Vidat este conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București; în această calitate, desfășoară activități de predare la programele de studii ale Academiei de Studii Economice (cu specific juridic, dar și economic).
Calitatea de cadru didactic este însoțită de cea de avocat – membru în Baroul București – specializat în domeniul Dreptului muncii – realizându-se, în acest mod, reflectarea în activitățile de predare a realităților pieței muncii, a aspectelor cu care se confruntă mediul de afaceri.
Cercetarea în materia Dreptului muncii reprezintă o preocupare constantă, concretizându-se în elaborarea de cursuri universitare, studii publicate în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice, lucrări științifice susținute la conferințele naționale/internaționale organizate în domeniu.