Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București își asumă misiunea de a forma juriști de înaltă ținută profesională, practicieni ai dreptul animați de idealuri etice, statuate în spiritul respectului legii, veritabili lideri cu un orizont larg de cunoaștere care urmăresc să contribuie la dezvoltarea sistemului juridic național în concordanță cu standardele Uniunii Europene, la sporirea bunăstării societății românești a secolului XXI. 

În deplină concordanță cu obiectivele strategice ale Academiei de Studii Economice, Facultatea de Drept își propune să devină un hub de pregătire și cercetare în domeniul științelor juridice, prin oferirea unor programe de studii juridice în concordanță cu standardele actuale de calitate stabilite de Uniunea Europeană, cu cerințele în continuă schimbare înregistrate pe piața forței de muncă.

În acest scop, Facultatea de Drept – ASE București, oferă studenților săi un program novator de studii în domeniul Drept, construit într-un context pluridisciplinar și, mai ales interdisciplinar, care le permită acestora o formare profesională complexă, ce îmbină armonios cunoștințe, abilități și valori specifice profesiilor juridice cu cele din domenii conexe cu ar fi științele economice (management, marketing, contabilitate, statistică, dezvoltare durabilă etc.) sau administrația publică, bazată pe un echilibru judicios între pregătirea teoretică și cea practică. 

Având în vedere întreaga logistică a Academiei de Studii Economice din București, studenții noștri se bucură de avantajul net al unui mediu inter-profesional de învățare, cu valențe transdisciplinare, care le va permite să-și fructifice potențialul creativ-inovativ, să-și dezvolte deprinderilor de gândire critică și independentă în soluționarea eficientă a problemelor, formarea abilităților de comunicare și de lucru în echipe formate din specialiști din arii diverse de competență. 

Facultatea de Drept – ASE București,  își propune să asigure absolvenților dobândirea de competențe specifice și calificarea necesare îmbrățișării unei palete largi de profesii cu profil juridic, specifice societății românești contemporane; așa cu sunt precizate în Grupa majoră II din Clasificarea ocupațiilor din România, anume: avocați, notari, consilieri juridici, magistrați –judecători și procurori-, grefieri, secretari la instanțe judecătorești și parchete, arbitrii, mediatori, consilieri în proprietate industrială, practicieni în insolvență, consultanți financiari și fiscali, evaluatori, executori judecătorești, registratori de proprietate și conducători de carte funciară, diplomați, experți pe lângă organizații internaționale, funcționari publici în administrația centrală și locală și orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică. 

Acordând o atenţie deosebită studenților noștri, comunităţii academice, Facultatea de Drept – ASE București, urmărește să își îndeplinească misiunea prin promovarea unui set de valori fundamentale, cum ar fi profesionalismul, performanţa, transparenţa, responsabilitatea credibilitatea, într-un context de cooperare și dialog instituțional.