In cadrul Facultății de Drept ASE îți derulează activitatea de predare reputați juriști, cu o vastă experiență atât la catedră, cât și în practica juridică.

Lista cadrelor didactice titulare:

prof. univ. dr. Mihai Bădescu

prof. univ. dr. Raluca Dimitriu

prof. univ. dr. Ioana Crenguta Leaua

prof. univ. dr. Florentina Camelia Stoica

prof. univ. dr. Brândușa Oana Teleoacă-Vartolomei

conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru

conf. univ. dr Charlotte Valentine Ene

conf. univ. dr. Ioana Nely Militaru

conf. univ. dr. Răzvan Horațiu Radu

conf. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru

conf. univ. dr. Ana Claudia Elena Vidat

lect. univ. dr. Simona Chirică

lect. univ. dr. Cristina Cojocaru

lect. univ. dr. Ileana Adriana Deac

lect. univ. dr. Andrei Iugan

lect. univ. dr. Ana Maria Lupulescu

lect. univ. dr. Ovidiu Horia Maican

lect. univ. dr. Teodor Manea

lect. univ. dr. Mihaela Marica

lect. univ. dr. Dragoș Mănescu

lect. univ. dr. Adriana Motatu

lect. univ. dr. Radu Stefan Pătru

lect. univ. dr. Andreea Paula Seucan

lect. univ. dr. Andreea Stoican

asist. univ. dr. Marius Ezer

asist. univ. dr. Andreea Stănciulescu

 

Lista cadre didactice doctoranzi

drd. Bogdan Bărbuceanu

drd. Costin Chiriță

drd. Adrian Corobană

drd. Ionela Cuciureanu

drd. Valentin Minoiu

drd. Andrada Tarmigan

drd. Sorin Lică

drd. Liviu Narlă

drd. Denise Martalog

Mihai Bădescu

Mihai Bădescu

prof. univ dr.

Titular discipline:

Drept Constituțional,

Teoria Generală a Dreptului

Profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice, București

Conducător doctorat la Academia de Studii Economice, București

Director al Școlii Doctorale ”Drept” din Academia de Studii Economice, București

Dl. Bădescu este profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din 2017 și director al Școlii Doctorale Drept din cadrul ASE. De asemenea este membru CNADTCU (Comisia de științe juridice).

Fost rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a ocupat funcții de conducere în direcții importante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cum ar fi director general al Direcţiei Generale Juridice a M.A.I., director general al Direcţiei Generale Reglementări Juridice şi Contencios și secretar de stat.

De asemenea, dansul este redactor-şef al revistei de studii şi cercetări juridice „Pro Patria Lex” și membru asociat al Asociaţiei Profesionale „Colegiul Consilierilor Juridici, Bucureşti”.

Este autorul a 40 de cărţi şi peste 300 articole, comunicări ştiinţifice, studii, recenzii, cronici, note etc, apărute la edituri şi în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, în principal, în domeniul teoriei şi filosofiei dreptului, dreptului constituţional și dreptului/științei administrativ(e)

Raluca Dimitriu

Raluca Dimitriu

prof. univ dr.

Titular discipline:

Dreptul Muncii

Profesor universitar doctor la Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice, București

Conducător doctorat la Academia de Studii Economice, București

Raluca Dimitriu este prof. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice susținând în prezent cursul de „Relații individuale și colective de muncă”, în cadrul programului de master Drept antreprenorial. Dumneaei este, de asemenea, coordonator de doctorat în domeniul dreptului muncii și al relațiilor industriale si trainer pentru magistrați specializați în dreptul muncii în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

A publicat peste 100 de studii și cărți în România, Austria, Franța, Belgia, Germania, Portugalia, Marea Britanie și este implicată in proiectul „Restatement of Labour Law”, publicat anual de Editura Hart Publishing (Oxford).

Ca membru al comitetului științific al „European Labour Law Network”, la solicitarea Comisiei Europene, Dna. Raluca Dimitriu a elaborat numerose rapoarte naționale pe domenii specifice de drept al muncii. Este, de asemenea, membră a Central Eastern European Labour Experts Network (Organizația Internațională a Muncii) și, ca expert OIM, a oferit consultanță la elaborarea legislației muncii pentru mai multe țări din regiune. Este expert Eurofound, calitate în care se implică frecvent în elaborarea de studii de drept comparat în domeniul relațiilor industriale.

Raluca Dimitriu are o îndelungată experiență didactică și de formare profesională continuă, participând în calitate de keynote speaker la numeroase conferințe naționale și internaționale. Este speaker ERA (Academia de Drept European, Trier), participând constant la evenimente privind egalitatea de gen.