Noutăți în materia dreptului muncii – decembrie 2020

I.Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/2020 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1215 din 11 decembrie 2020) s-a decis prelungirea stării de alertă, pe teritoriul României – începând cu data de 14 decembrie 2020 – cu 30 de zile.

Pe cale de consecință, se impune a se sublinia că, în prezent, contextul legislativ intern este fundamentat pe instituirea stării de alertă.

II. Noi reglementări privind măsura reducerii timpului de muncă: În acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor ı̂n contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (publicată Monitorul Oficial al României nr. 720 din 10 august 2020, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 211/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1189 din 7 decembrie 2020 și aprobată prin Legea nr. 282/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1201 din 9 decembrie 2020), angajatorilor le este conferită legal posibilitatea de a reduce timpului de muncă al salariaților cu cel mult 50% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, calculată prin raportare la durata prevăzută în contractul individual de muncă, prin decizia (unilaterală) a angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, lunar.

Măsura reducerii timpului de muncă se aplică până la data 30 iunie 2021 (conform Hotărârii Guvernului nr. 1046/2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr.  1199 din 9 decembrie 2020). 

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă și poate solicita decontarea indemnizației acordate dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: există o reducere temporară a timpului de muncă determinată de instituirea stării de urgență/alertă/asediu (pe perioada stării de urgență/alertă/asediu precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu); măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității; reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior. 

III. Indemnizația pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă. Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă Suma prevăzută se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență sau a stării de alertă pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.