Cel de-al doilea nivel al sistemului de educație superioară oferit de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice este reprezentat de programele de Master ”Drept European al afacerilor ” Drept Antreprenorial” 

Programele noastre de master sunt bazate pe un mediu performant de învăţământ şi de cercetare. În acest sens, calitatea procesului didactic va fi asigurată de un corp profesoral valoros.

Absolvirea programului de Master conduce la obţinerea diplomei de master şi asigură formarea unei specializări temeinice, cursanţii dobândind cunoştinţe avansate şi competenţe de analiză şi sinteză, specifice domeniului juridic. 

Planurile de învățâmânt au fost elaborate luând în considerare necesitățile mediului de afaceri și cuprinde discipline al căror conținut este adaptat cerințelor pieții.

Vor face obiectul studiului:

Dreptul European al Afacerilor

  • În anul I de studii, în semestrul I:

Piața unică a Uniunii Europene,

Dreptul european al concurenței,

Dreptul european al proprietatii intelectuale,

Drept bancar si financiar european,

Concurență și competitivitate în Uniunea Europeană,

Etică și Integritate academică

  • În anul I de studii, în semestrul I:

Dreptul European al contractrelor,

Drept fiscal al Uniunii Europene,

Dreptul comparat al arbitrajului și metodelor alternative de soluționare a disputelor,

Drept societar european și Dreptul european al muncii 

  •