Cel de-al doilea nivel al sistemului de educație superioară oferit de Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice este programul de Master ”Drept Antreprenorial”. 

Programul nostru de master este bazat pe un mediu performant de învăţământ şi de cercetare. În acest sens, calitatea procesului didactic va fi asigurată de un corp profesoral valoros.

Absolvirea programului conduce la obţinerea diplomei de master şi asigură formarea unei specializări temeinice, cursanţii dobândind cunoştinţe avansate şi competenţe de analiză şi sinteză, specifice domeniului juridic. 

Planul de învățâmânt a fost elaborat luând în considerare necesitățile mediului de afaceri și cuprinde discipline al căror conținut este adaptat cerințelor pieții.

Vor face obiectul studiului:

  • În anul I de studii, în semestrul I: Contracte administrative; Raportul juridic civil în materia afacerilor; Dreptul operatorilor economici; Regimul juridic al relaţiilor individuale şi colective de muncă; Etică și integritate academică.
  • În anul I de studii, în semestrul II: Dreptul securităţii sociale; Incidenţa normelor de drept fiscal în materia afacerilor; Contabilitatea afacerilor/Contabilitate financiară; Regimul juridic al insolvenţei în dreptul afacerilor.
  • În anul II de studii, în semestrul I: Finanțarea întreprinderilor; Dreptul contractelor; Mediul legal al concurenţei în afaceri; Drept penal al afacerilor; Soluționarea litigiilor în materia afacerilor.
  • În anul II de studii, în semestrul II: Metode alternative de soluţionare a litigiilor; Regimul juridic al contractelor de comerţ internaţional; Dreptul european al afacerilor; Practica de specialitate.

Pentru mai multe detalii și înscrieri vă rugăm să accesați site-ul dedicat: admitere.ase.ro