Giovanni Iudica

Giovanni Iudica

Profesor univeristar emerit

Așa cum v-am obișnuit și anul trecut universitar, la ”Cariere Juridice” invităm și reputați juriști străini să ne prezinte provocările profesiei și în alte țări.
Dacă la începutul lunii noiembrie am avut un invitat procuror, ne-am gândit ca cel de-al doilea să fie un avocat și un reputat civilist, așa că i-am adresat invitația domnului profesor emerit Giovanni Iudica.
Giovanni Iudica este un profesionist al dreptului civil, cu o vastă experiență profesională și universitară, avocat în domeniul dreptului civil, profesor emerit al dreptului precum și laureat al unor numeroase premii și distincții internaționale.
Este profesor la Universitatea Bocconi din Milano și, încă de la înființare, director al Facultății (Școlii) de Drept din cadrul Universității. Totodată, este profesor de drept civil la Universitatea LUISS Guido Carli din Roma. Specialist în dreptul contractelor și obligațiilor, răspundere civilă, succesiuni și Organizații non-profit, precum și arbitraj.
În perioada 1974-1980 a predat discipline de drept privat la Facultatea de Economie și Comerț a Institutului Universitar din Bergamo și, ulterior, a predat la Facultatea de Drept a Universității din Parma (1980-1982) și la facultatea Universității din Pavia (1982-1989).
Activitatea didactică prolifică l-a recomandat pentru a fi profesor invitat în cadrul a diverse universități străine. Astfel, mai bine de douăzeci de ani a predat ca visiting professor la Universitatea din Paris (Sorbonne University Paris Nord) care, de altfel, i-a și acordat titlul de Honoris Causa la 1 decembrie 2005.
În anul 2007 a primit Premiul pentru carieră academică de la Universitatea din Barcelona (ESADE).
Este membru de onoare:
– în domeniul Dreptului Comparat al Universității din Sao Paulo (Brazilia);
– al Asociației Italiene pentru Studiul Dreptului Civil (Associazione Civilisti Italiani), al cărei fondator și președinte a fost până în 2010.
Este Președinte al Societății Italiene pentru Dreptul Construcțiilor (ISCL). În anul 2014 a ocupat funcția de Președinte al Societății Europene de Dreptul Construcțiilor (ESCL). Este membru al Institutului European de Drept (European Law Institute), o organizație independentă nonprofit, înființată cu scopul de a contribui la o mai bună legiferare în Europa, la îmbunătățirea integrării juridice europene și la formarea unei comunități judiciare europene mai puternice.
Totodată, este membru al Comisiei Științifice a Centrului Național de Prevenire și Apărare Socială (CNPDS).
A activat în numeroase funcții de conducere din cadrul unor importante companii italiene din domeniul financiar cum ar fi: Director al Holding-ului Credito Italiano, al Creditfactoring, al RCS Periodici, al AXA Assicurazioni S.p.A., al Banca Popolare Commercio e Industria, al Fondazione Artistica Poldi Pezzoli onlus, membru al Comitetului Director al Fundației Banca del Monte di Lombardia.
A fost membru în comisii ministeriale de inițiativă și modificare legislativă, printre care: comisia pentru revizuirea legii achizițiilor publice de lucrări, comisia pentru reformarea legislației privind organizațiile nonprofit și, comisia pentru întreprinderea culturală.
Totodată, a participat în calitate de expert în grupul de lucru privind Proiectul Cadrului comun de referinţă în materia dreptului privat european ce a avut ca scop elaborarea unui cadru legal coerent de principii de drept european în sectorul privat.
Are o bogată activitate publicistică și editorială, remarcându-se, totodată, ca editor al Tratatului de drept privat și director editorial al revistei juridice Civil Responsibility and Social Security, membru al Comitetului editorial internațional al Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais și al Revistei de arbitraj și mediere (Revista de Arbitragem e Mediação).
Nu în ultimul rând, este membru al comitetului consultativ peer-review al revistei internaționale „The International Construction Law Review”.