INFORMARE BURSE SOCIALE

Vă informăm că în perioada 04 – 08.09.2023, conform calendarului studentului, se pot transmite online – pe adresa de email a Secretariatului Facultății de Drept (secretariat@drept.ase.ro) – dosarele sociale pentru obținerea unei burse sociale pe semestrul I al anului universitar 2023-2024.
Anexat veți regăsi Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență și modelul de cerere pentru acordarea burselor sociale.