Studenții care îndeplinesc condițiile de echivalare a stagiului de practică  cu perioadele lucrate se vor prezenta la colocviul de practică (a cărui data o vom anunța la un moment ulterior) cu următoarele documente:

  1. Portofoliul de practică  – modelul este atașat prezentului email (!!! Calitatea de tutore va fi deținută de șeful direct căruia i se subordonează studentul la locul de muncă);
  2. Adeverința de angajat cu specificarea perioadei de desfășurare a activității și a codului COR din contractul de muncă (având anexată o descriere pe scurt a atribuțiilor de serviciu – cu referire la cele specifice domeniului juridic) – cea pe care am depus-o inițial, dar cu o data recenta. Asadar, în vedere participării la colocviul de practică, studenții vor depune o nouă adeverință de salariat!
  3. Caietul de practică – modelul este atașat prezentului email.

!!! După cum se poate observa în lista de documente prezentată mai sus, studenții care îndeplinesc condițiile de echivalare a stagiului nu vor mai întocmi convenția cadru.

TOATE ACESTE DOCUMENTE TREBUIE DEPUSE FIZIC LA DECANAT PÂNA LA DATA DE 20 MAI 2022!!!