Propunerea de modificare a Regulamentului existent privind asigurarea respectării normelor a venit ca reacție la blocarea activității organului de apel al OMC.

Actualul regulament – un temei juridic al UE pentru adoptarea de contramăsuri comerciale – impune ca un litigiu să parcurgă în întregime procedurile OMC, inclusiv în faza de apel, înainte ca Uniunea să poată reacționa. Lipsa unui organ de apel al OMC funcțional permite membrilor OMC să se sustragă de la obligațiile care le revin și să scape de aplicarea unei hotărâri cu caracter obligatoriu pur și simplu prin introducerea unui apel față de un raport al unui grup special.

Regulamentul revizuit permite UE să reacționeze chiar dacă OMC nu a emis o hotărâre definitivă din cauză că celălalt membru al OMC blochează procedura de soluționare a litigiilor prin introducerea unui apel la organul de apel nefuncțional și prin faptul că nu este de acord cu o procedură de arbitraj alternativă în temeiul Acordului OMC de soluționare a litigiilor.

Acest nou mecanism se aplică și soluționării litigiilor legate de acordurile comerciale regionale sau bilaterale la care UE este parte, dacă survine un blocaj similar. UE trebuie să fie în măsură să răspundă cu fermitate în cazul în care partenerii comerciali împiedică soluționarea eficientă a litigiilor, de exemplu prin blocarea componenței grupurilor speciale.

Noile norme îmbunătățesc mijloacele UE de asigurare a respectării legislației, prin introducerea următoarelor modificări:

  • împuternicesc Uniunea să acționeze în vederea protejării intereselor sale comerciale în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și al acordurilor bilaterale atunci când un litigiu comercial este blocat în pofida eforturilor depuse cu bună-credință de UE pentru a urma procedurile de soluționare a litigiilor (înainte, regulamentul permitea întreprinderea de acțiuni doar după finalizarea procedurilor de soluționare a litigiilor) și
  • extind domeniul de aplicare al regulamentului și al eventualelor contramăsuri de politică comercială la servicii și la anumite aspecte legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) (înainte, regulamentul permitea contramăsuri doar în privința produselor).