Anul 2020 a venit cu importante schimbări în materia societăților, Legea nr. 31/1990 fiind modificată în mai multe rânduri, atât prin Legea nr. 102/2020, cât și prin Legea nr. 223/2020. Scopul acestor modificări a fost facilitarea desfășurării activității economice și încurajarea mediului de afaceri să se dezvolte și să evolueze cu celeritate.

Principalele modificări aduse constau în următoarele:

  • renunțarea la limitarea deținerii calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată; 
  • renunțarea la obligarea solicitanților de a prezenta un document de nesuprapunere a sediilor sociale;
  • renunțarea la anumite formalități din partea administratorului societății cu privire la activitatea desfășurată în spațiul cu destinație de sediu social, inclusiv la obținerea acordului vecinilor, în cazul stabilirii sediului social într-un apartament;
  • în cazul societăților cu răspundere limitată, înlăturarea capitalului minim de 200 lei și a valorii minime a unei părți sociale;
  • eliminarea necesității, în cazul societăților cu răspundere limitată, a prezentării dovezii efectuării vărsămintelor la înmatriculare;
  • eliminarea obligației de a înregistra la ANAF documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social;
  • abrogarea dispozițiilor referitoare la dreptul de opoziție ce putea fi manifestat în termen de 30 de zile de la publicarea modificărilor în Monitorul Oficial și, ca urmare a acestui fapt, inclusiv renunțarea la etapizarea transferului de părți sociale către persoane din afara societății;
  • eliminarea posibilității creditorilor de a solicita suspendarea executării hotărârii atacate, în schimb, aceștia putând solicita doar repararea prejudiciului cauzat.