În perioada 07 Aprilie 2022 – 08 Aprilie 2022 se va desfășura sesiunea științifică studențească – cu premii acordate de Facultatea de Drept si de sponsori.
Înscrierea se va realiza în perioada 07 Martie 2022 – 21 Martie 2022.
Sesiunea științifică studențească se adresează tuturor studenților din cadrul Academiei de Studii Economice din București, înmatriculați la forma de învățământ ”cu frecvență”, programul de studii licență și master, în anul universitar 2021-2022. Sesiunea științifică studențească are o singură secțiune respectiv, „Drept”.
In acest moment – incepand activitățile didactice aferente semestrului al II-lea – trebuie să acordați atentie următoarelor:
Ce trebuie sa fac pentru a participa la Sesiunea studenteasca?
(a) Fiecare student/echipă trebuie să aleagă un cadru didactic coordonator;
(b) Ulterior acestei acțiuni, împreună cu cadrul didactic coordonator, trebuie stabilit titlul și structura lucrării științifice – de interes în materia domeniului Drept;
(c) Proiectul trebuie redactat cu respectarea cerințelor de tehnoredactare – luând în considerare recomandările cadrului didactic coordonator;
(d) Studenții înscriși individual sau sub forma unor echipe trebuie să informeze periodic cadrul didactic coordonator cu privire la conținutul lucrărilor științifice în lucru; participarea în cadrul sesiunii poate fi individuală sau în formula unor echipe de studenți. Numărul maxim de membri ai unei echipe este de 3 studenți.
(e) Eliberarea diplomei de participare este condiționată de susținerea lucrărilor înscrise în sesiunea plenară organizată; cu referire la participarea în formula unor echipe precizăm că este necesar ca cel puțin un membru al echipei să recurgă la susținerea lucrării în sesiunea plenară organizată.
Pentru detalii privind calendarul sesiunii și procedura de organizare, vă rugăm să accesați site facultate: