În data de 19 martie au fost publicate pe site-ul Autorității naționale pentru protecția consumatorilor două proiecte de acte normative în vederea transpunerii în ordinea de drept internă a Directivei 2019/2161 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună  sigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme (Directiva Omnibus / New Deals for consumers).

Proiectele de acte normative urmăresc în linii mari modificările propuse de Directiva Omnibus, printre cele mai importante fiind cele enumerate mai jos. 

 1. Proiect de Lege privind o mai bună asigurare a respectării normelor legale în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, care aduce modificări și completări următoarelor acte normative:

 1. Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • se prevăd noi reguli de proceudră și se modifică regimul de sancționare, introducându-se inclusiv prevederea expresă a sancționării încălcarilor pe scară largă sau încălcarilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii cu amendă de 4% din cifra de afaceri anuală a profesionistului realizată pe teritoriul Romaniei în anul financiar anterior sancţionării

 1. Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • se introduc noi definiții pentru produs, ierarhie, piață online
 • se introduc noi măsuri obligatorii pentru piețele online, printre care: obligația de a informa consumatorii cu privire la principali parametrii utilizați, obligația de a publica doar recenzii provenite de la consumatori reali, obligația de a informa dacă produsele provin sau nu de la un comerciant
 • în acest sens, lista privind practicile comerciale considerate incorecte în orice situație se modifică, prin introducerea următoarelor practici:
 • Furnizarea de rezultate ca răspuns la o căutare efectuată online de către un consumator, fără a menționa în mod clar existența oricărei publicități plătite sau a oricărei plăți specifice pentru asigurarea unei încadrări pe o poziție mai bună în ierarhie a produselor în cadrul rezultatelor căutării.
 • Revânzarea de bilete către consumatori, în cazul în care comerciantul le-a achiziționat utilizând mijloace automate pentru a eluda orice limitare impusă privind numărul de bilete pe care o persoană le poate cumpăra sau orice altă regulă aplicabilă achiziționării de bilete. 
 • Afirmarea faptului că recenziile privind un produs provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziționat efectiv produsul, fără a lua măsuri rezonabile și proporționale pentru a verifica dacă aceste recenzii provin de la consumatorii respectivi. 
 • Prezentarea sau însărcinarea unei alte persoane juridice sau fizice cu prezentarea de recenzii sau recomandări false ca venind din partea unor consumatori ori prezentarea înșelătoare a recenziilor sau a recomandărilor unor consumatori pe platformele de comunicare socială pentru a promova anumite produse.

 1. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • se introduc noi definiții pentru bun, contract de vânzare, contract de servicii, conținut digital, serviciu digital, piață online, furnizor de piață online
 • se introduc cerințe suplimentare de informare specifice pentru contractele încheiate pe piețele online
 • se aduc modificări cu privire la funcționarea dreptului de retragere al consumatorilor (e.g., termenul de retragere de 14 zile se extinde la 30 de zile pentru contractele încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un comerciant la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un comerciant cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde produse consumatorilor, în scopul protejării intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce privește practicile comerciale sau de vânzare agresive sau înșelătoare)

Observatii si propuneri se pot transmite in perioada 22.03.2021 – 02.04.2021 pe adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau la adresele de e-mail: violetaantohi@anpc.ro si ditamihai@anpc.ro.