SIMULAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ 2024

Dragi studenți,

Pe data de 17 mai 2024, Facultatea de Drept ASE organizează, împreună cu Facultatea de Drept a UAIC Iași, simularea probei scrise a examenului de licență sesiunea 2024.
Examenul se va desfășura in intervalul orar 9,00-13,00, in Amfiteatrul III – Cladirea Angelescu.
Pentru a se asigura desfășurarea corespunzătoare a simulării, este imperativ sa se respecte următoarele reguli:
– Accesul studentilor in sală este permis in intervalul orar 8,00-8,30. La intrarea in sală, studenții sunt obligați să prezinte cartea de identitate, sub sancțiunea interzicerii accesului;
– Pe ușa sălii va fi afișată lista cu studenții care vor susține simularea, cu indicarea numărului  în funcție de care studentul se va așeza în bancă;
– Completarea foii de examen se poate face doar cu pix cu mină albastră;
–  Pe toata durata examenului este interzisă folosirea oricăror mijloace de comunicare la distanță, inclusiv telefoane mobile, care trebuie depozitate în afara sălii;
– La finalizarea examenului, după predarea foii de examen si a grilei cu întrebări, studenții pot păstra formularul de autocontrol, pe care și-au notat răspunsurile, numai dacă pe acesta nu sunt notate (chiar și parțial), subiectele; 
– După terminarea probei, odată cu afișarea baremului provizoriu, va începe să curgă termenul de 24 de ore pentru formularea contestațiilor la barem.
 
Succes!