Camera Deputaților a adoptat două proiecte de lege pentru modificarea Codului Fiscal și Codului de procedură fiscală 

Vă prezentăm în cele ce urmează prevederile proiectului de Lege pentru modificarea Codului Fiscal cu privire la impozitul pe profit si TVA. 

IMPOZIT PE PROFIT 

Consolidarea fiscală 

Sunt introduse reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit prin stabilirea și înregistrarea unui grup fiscal. 

Printre prevederile principale referitoare la grupul fiscal se numără: 

Sistemul este opțional, iar perioada de aplicare a acestuia este de 5 ani fiscali calculați începând cu primul an al aplicării sistemului de consolidare fiscală și până la desființarea grupului fiscal; 

 

Pentru constituirea grupului fiscal membrii trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii, în mod cumulativ anumite condiții: 

  • condiția de deținere (75%)trebuie să fie îndeplinită pentru o perioadă neîntreruptă de un an, anterioară începerii perioadei de consolidare fiscală; 
  • membrii grupului să fie contribuabili plătitori de impozit pe profit, care aplică același sistem de plată a impozitului pe profit; 
  • membrii grupului să aibă același an fiscal; 
  • membrii grupului nu pot face parte dintr-un alt grup fiscal în domeniul impozitului pe profit; 
  • membri grupului nu pot fi plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau nu sunt concomitent plătitori de impozit pe profit și plătitori de impozit specific; 
  • membrii grupului nu intră sub incidența prevederilor referitoare la regimul special pentru contribuabilii care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor;
  • membrii grupului nu se află în dizolvare/lichidare, potrivit legii. 

Modalitatea de calcul a consolidării fiscale presupune ca fiecare membru al grupului să efectueze propriul calcul de impozit pe profit, și să transmită declarația privind impozitul pe profit către persoana juridică din grup responsabilă, din declarațiile membrilor adunate rezultând o poziție netă a grupului de profit sau pierdere. 

Se prevăd reguli privind regimul pierderilor fiscale precum și reguli anti-abuz, similare celor aplicabile reorganizării fiscale. 

Se elimină plafonul de 30% din valoarea creanțelor pentru deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor. 

Se aduc clarificări privind limita impozitului pe profit în care se poate beneficia de scutire pentru profitul reinvestit, respectiv impozitul pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcțiune a activelor pentru contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului punerii în funcțiune a activelor până la sfârșitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare și plată a impozitului pe profit. 

Cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal. 

Cheltuielile aferente tranzacțiilor cu persoane situate în state declarate ca jurisdicții necooperante sunt nedeductibile. 

Creditul fiscal poate fi acordat dacă persoana juridică rezidentă dovedește plata impozitului în străinătate cu documente justificative eliberate de plătitorul de venit/agentul care reține la sursă impozitul sau copia declarației fiscale sau a documentului similar depus la autoritatea străină însoțit de documentația care atestă plata acestuia. 

Se reglementează tratamentul contractelor de leasing pentru contribuabilii care aplică IFRS. 

TVA 

 Se clarifică faptul că primitorul activelor este considerat succesor al cedentului și din punct de vedere al altor drepturi/obligații prevăzute de lege, pe lângă ajustarea dreptului de deducere. 

În anumite condiții se permite ajustarea bazei impozabile în cazul neîncasării de la persoane fizice. 

În urma unor decizii CJUE, se prevede acordarea dreptului de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite condițiile și formalitățile pentru deducerea taxei sau printr-un decont ulterior, dar în cadrul termenului de prescripție, inclusiv în cazul anulării verificării ulterioare ca urmare a inspecției fiscale. 

Se acordă dreptul de deducere beneficiarilor care primesc facturi de corecție de la furnizori/prestatori în afara termenului de prescripție, în alte situații decât în urma unei inspecții fiscal la furnizor/prestator. Dreptul poate fi exercitat de beneficiar în cel mult un an de la data primirii facturii de corecție. 

Se modifică unele condiții pentru a beneficia de exonerarea de la plata TVA în vamă pentru importuri.