Fiind in derulare toate stagiile de practica, va rugam sa acordați atentie următoarelor informații:
1. Toți studenții care efectuează stagiul de practica trebuie să-l finalizeze prin completarea următoarelor documente:
      – CAIETUL DE PRACTICA (atașat prezentului email) pe care il veți completa (olograf sau la calculator) împreună cu tutorele care supraveghează derularea stagiului de practica;
      – FIȘA DE OBSERVARE (atașată prezentului email) pe care o veți pune la dispoziția tutorelui de practică care, ulterior, o va completa;
      – ADEVERINȚA DE PRACTICĂ (atașată prezentului email) pe care o veți pune la dispoziția tutorelui de practică care, ulterior, o va completa.
 
2. TOATE ACESTE DOCUMENTE TREBUIE DEPUSE FIZIC LA DECANAT PÂNA LA DATA DE 20 MAI 2022!!! 
 
Cum procedam? Într-un plic A4 inseram toate cele trei documentele – scriind pe plic numele, anul, grupa, si partenerul de practica.
 
3. Pe cale de consecință, fiecare student aflat in practica va informa tutorii cu privire la termenul până la care trebuie finalizată completarea documentelor de mai sus!
Daca aveti intrebari, vă rugăm a contacta secretariatul facultății.