Brândușa Ștefănescu

Brândușa Ștefănescu

Prof. Univ. Dr.

Ne continuăm proiectul ”Cariere Juridice” cu prima persoană care a prezentat ideea constituirii unei facultăți de drept in ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, mare susținătoare a proiectului finalizat în 2020, doamna profesor Brândușa Ștefănescu.
Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția comercială, cadru didactic titlar în învățământul superior la Catedra de Drept din ASE București și Șef de Catedră, formator la Institutul național al Magistraturii, precum și arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, prof. univ. dr. Bândușa Ștefănescu și-a dedicat întreaga viață activității diactice și cercetării științifice pe care, în mod constant și cu rezultate deosebite, a îmbinat-o cu activitatea practică, fapt dovedit de pozițiile pe care le-a deținut de-a lungul timpului.
Prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu a debutat în anul 1965 ca cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, devenind, mai apoi, din 1972, cadru didactic titular la Catedra de Drept a Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
În dubla sa calitate, de prof. univ. dr. – titular la disciplinele Drept comercial, Dreptul afacerilor, Dreptul comerţului international și Drept comunitar în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, inclusiv FABIZ cu limba de predare franceză – și de Șef al Catedrei de Drept, dna. prof. Brândușa Ștefănescu a inițiat în tainele disciplinelor juridice și a format generații de tineri economiști în spiritul respectării și aplicării corecte a legii, predând cursuri pentru cei ce nu aveau o pregătire juridică primară.
În plus, din dorința de a transmite cunoștințele obținute pe parcursul activității teoretice și practice dna. Ștefănescu Brândușa a devenit și formator la Institutul Naţional al Magistraturii ariile de interes reprezentându-le Dreptul comunitar şi Dreptul bancar.
În calitatea sa de arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României – deținută începând cu anul 1974 – aceasta s-a format ca judecător, alături de alți mari specialiști precum Octavian Căpățînă, Savelly Zilberstein, Traian Ionașcu, Ion Filipescu, Ion Nestor, păstrându-se mereu în contact cu dreptul comerțului international, materie interdisciplinară și pluridicsciplinară care a fascinat-o încă de la începutul carierei didactice și pe care a predat-o în mod constat la ASE București .
Nu în ultimul rând, încununarea prodigioasei cariere didactice și a activității practice desfășurate de dna. Brândușa Ștefănescu s-a realizat în anul 2004 când aceasta a fost desemnată judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția comercială, funcție pe care a exercitat-o până în 2011.
În cei peste 30 de ani de activitate, dna. prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu a avut o activitate de cercetare științifică susținută, aceasta publicând peste 260 de lucrări în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate, realizate individual sau în colaborare, și prezentând, în cadrul diferitelor seminarii și sesiuni din țară și din străinătate, peste 200 de comunicări ştiinţifice.